Västanå 117

Erikslund

Gård med tillhörande jakt och fiske

Försäljningen avser tre stycken fastigheter med bostadshus + ca 27 ha mark varav 21 ha produktiv skogsmark med jakträtt i VVO för småvilts- och älgjakt. Bostadsfastigheten ligger naturskönt i närheten av Borgsjön och Ljungan som skogsfastigheten också gränsar mot och därmed har fiskerätt i, fiskerätt finns även i södra Torringen. Närhet till fleratalet naturrestervat såsom bland annat Jämtgavelns- och Granbodåsens naturreservat. Bostadshuset är fullt fungerande för såväl permanent- som fritidsboende. Huset innehåller kök med öppen planlösning mot allrum, modernt badrum och sovrum. På denna fastighet finns även ett antal ekonomibyggnader som kan nyttjas för diverse aktiviteter/verksamheter. Fastigheterna kan förvärvas var för sig för den som endast är intresserad av byggnaderna inkl skiftena i Västanå alt. skogsskiftet i Sillre.

Till Ånge, som är närmaste samhälle, har man ca 10 minuters bilväg. Fastigheterna ligger mellan Östersund och Sundsvall där närmaste flygplatser (Åre-Östersund Airport och Sundsvall-Timrå Airport) tillhandahålls.

Fakta

43055
1 500 000 SEK
27,0000 ha

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Ånge Västanå 2:24, 4:28 och Sillre 2:9, Gård.

Bostadsbyggnad

Boarea 79 m².

Bostadshus
Bostadshus som enligt fastighetsutdraget uppförts 1984. År 1995 brann dock byggnaden och det gjordes efter detta omfattande renoveringar. Byggt i trä med stående träpanel och tak belagt med plåt. Uppfört i ett plan bestående av tre rum och kök med en boarea som enligt uppgift uppgår till 79 kvm fördelad enligt följande:
Hall med ingång till stort allrum med kök och braskamin direkt till höger, från hallen finns rakt fram badrum innehållande dusch, wc och tvättställ. Vidare till vänster om hallen finns två stycken sovrum.

Värme och VA: Uppvärmning sker med hjälp av direktverkande el och vedeldning i braskamin. Fastigheten har eget vatten och avlopp. Avloppet är en trekammarbrunn från 1986. Vattenprov taget i juli 2023, analys kan erhållas av mäklaren.

Övriga byggnader

På fastigheten finns sju stycken byggnader, flera av dem uppförda i timmer och åtminstone en (timrat härbre) med anor från 1700-talet. Vissa av byggnaderna är inredda och går att använda som gäststugor eller för diverse aktiviteter.

Areal

Fastigheten Ånge Västanå 2:24 har enligt fastighetsutdraget en areal om 5.820 kvm. Fastigheten Ånge Västanå 4:38 har enligt fastighetsregistret en areal om 3.445 kvm och slutligen Ånge Sillre 2:9 har enligt fastighetsutdraget en areal om 249.520 kvm, det vill säga enligt fastighetsutdraget ca 26 ha (enligt skogsbruksplan är dock arealen för Västanå 2:24 och Sillre 2:9 uppmätt till totalt 26,9 ha).

Skog

Fastigheterna Ånge Västanå 2:24 och Sillre 2:9 har enligt skogsbruksplanen en total areal om 26,9 ha (till detta kommer Västanå 4:38 som ej är med i skogsbruksplanen, ca 3.445 kvm), varav 21,1 ha produktiv skogsmark, 1,8 ha myr, 3,3 ha inägomark (bete och åker), 0,2 ha väg och kraftledning samt 0,5 ha annat/övrig mark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 1.988 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 94 m3sk per ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m3sk/ha. Tillväxten närmaste 10 åren på hela fastigheten är beräknad till 120 m3sk per år. Skogens åldersfördelning har sin tyngdpunkt på tillväxtskog i 5-25årsåldern, ca 10% är i gallringsmogen ålder och ca 10% är äldre än 85 år. Trädslagsfördelningen är gran 50%, tall 17% och löv 33%.

Skogsbruksplanen är upprättad 2021-11-02 och tillväxtberäknad en säsong i ovan nämnda text. Skogsbruksplanen finns som bilaga under dokument.

Driftkostnader

Uppvärmning inkl hushållsel 10.717 kr, försäkring 7.400 kr, renhållning 370 kr (fasta avgiften), sotning ca 270 kr*. Total summa per år 18.757 kr = ca 1.563 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning där ägarna ej bott på fastigheten. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift om 1.568 kr. * Sotning 550 kr vart tredje år + brandskyddskontroll 550 kr vart sjätte år.

Taxeringsvärde

Fastighet Ånge Västanå 2:24 och Västanå 4:38 är samtaxerade såsom småhusenhet, bebyggd (typkod 220). Det totala taxeringsvärdet för dem uppgår till 209.000 kr varav småhusbyggnad 175.000 kr och tomtmark 34.000 kr. Fastigheten Ånge Sillre 2:9 är taxerad såsom lantbruksenhet, obebyggd (typkod 110). Det totala taxeringsvärdet uppgår här till 952.000 kr varav skogsmark 947.000 kr, skogsimpediment 1.000 kr och betesmark 4.000 kr.

Inteckningar

Det finns inga inteckningar som belastar fastigheterna.

Servitut m.m.

Fastigheten Ånge Västanå 2:24 har förmånsservitut för väg. Fastigheten Ånge Sillre 2:9 har 2 stycken avtalsservitut för uppdämning samt 3 st ledningsrätter för starkström inskrivna i fastighetsregistret. Fastigheten ingår i vägplan Erikslund-Ljungaverk väg 511 samt i följande samfälligheter:
Ånge Sillre FS:2 - avser fiske i Torringen, Medelpadsdelen,
Ånge Sillre FS:3- avser fiske i Ljungan,
Ånge Sillre S:9 - avser båtplats,
Ånge Sillre S:10, S:14 och S:15 - avser grustag.

Jakt- och fiskerätt

Fastigheten Ånge Sillre 2:9 ger jakträtt i Erikslunds VVO. Fastigheten ingår i Sillre FS:2 och FS:3 som avser fiskerätt i del av Torringen samt Ljungan.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig allt ansvar från eventuella dolda fel på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Fastigheten Sillre 2:9 är taxerad som lantbruksenhet och ligger inom glesbygdsområde (Ånge kommun). Köpare som ej varit folkbokförd i Ånge kommun i minst ett år tillbaka i tiden behöver ansöka om jordförvärvstillstånd hos Länsstyrelsen. Detta kostar 4.600 kr och sker i samband med att köpekontrakt tecknas. Om förvärvstillstånd av någon anledning ej kan erhållas av Länsstyrelsen så återgår köpet i sin helhet och erlagd handpenning betalas tillbaka till köparen.

Lösöre och städning

Fastigheten säljes inklusive lösöre. Det lösöre som finns på fastigheten och i dess byggnader på tillträdesdagen tillfaller köparen utan krav eller ersättning. Ingen ytterligare flyttstädning/rengöring kommer utföras.

Besiktning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i denna objektbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Ånge, följ väg 83 ut till E14. Kör därefter E14 österut mot Sundsvall ca 5 km, passera macken i Borgsjö. 1 km efter macken ligger fastigheten på vänster sida/norra sidan om E14, ca 150 meter upp. Se även GPS och utsatta “Till Salu”-skyltar.
Adress: Västanå 117, 841 97 Erikslund.

Fakta

43055
1 500 000 SEK
27,0000 ha

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Fastighetsmäklare

Kontakt