Bäling 75

Gnarp

Gård om 104,36 ha i Gnarp mellan Sundsvall och Hudiksvall

Gård vackert belägen i Gnarp ca 43 km söder om Sundsvall och ca 34 km norr om Hudiksvall med bostadshus om 7 r.o.k. samt altan med plats för matgrupp och utsikt över sjön. Ekonomibyggnad med ladugårdsdel samt loge och 2 stycken förvaringsbyggnader.
Fastigheterna består av tre skiften med en total areal ca 104,36 hektar varav 80,5 hektar produktiv skogsmark och drygt 8,7 ha åker. Virkesförråd 7.584 m3sk.

Fakta

43049
4 500 000 SEK
104,3600 ha
220 kvm
7 R.O.K

Visningar

Lördag 30 sep kl 12:00-12:45
Anmälan krävs

Typ

Fastigheten Nordanstig Bäling 3:9 & 3:4, Gård.

Bostadsbyggnad

Bostadshus byggd i två plan med torpargrund 1928 enligt fastighetsutdrag. Byggd i trä med stående träpanel på yttervägg, plåttak och övervägande 2-glasfönster. Fastigheten har enligt säljarens uppgift en boarea om 220 kvm fördelat enligt nedan:

Entréplan
Ingång till möblerbar hall med plastmatta på golv, köket hittas direkt till höger utrustat med köksförvaring, spis, kyl, vedspis och diskho, plastmatta på golv, delvis kakel ovan arbetsytor, bröstpanel och tapet på väggar. Vidare genom köket ligger vardagsrum/sovrum med plastmatta på golv och tapetserade väggar.
Från hallen till vänster kommer du in till sovrum med plats för dubbelsäng, plastmatta på golv och tapetserade väggar och vidare genom sovrummet når du matrum med trägolv och tapetserade väggar. Från hallen når du även WC utrustat med toalett och tvättställ, ytskikt av tapet samt plastmatta på golv och duschrum utrustat med dusch, toalett, tvättställ samt tvättmaskin. Rakt fram från hallen finns ingång till ytterligare möblerbar hall med igensatt ytterdörr samt trappa som leder upp till övre plan.
Ingång till pannrum från hall.

Övre plan
Direkt till vänster ligger sovrum med plastmatta på golv tapetserade väggar samt sovalkov.
Ingång till stort allrum med delvis snedtak, kamin och ingång till två stycken rymliga sovrum.
Duschrum utrustat med toalett, tvättställ och dusch, delvis snedtak och plastmatta på golv och väggar.
Vidare finns oinrett rum som kan inredas som sovrum.

Uppvärmning sker via vedpanna kopplad till vattenburet system, ny vedpanna med bättre effekt finns i förvaringsbyggnaden. Vatten via borrad brunn och avlopp av typen trekammarbrunn med infiltration.

Övriga byggnader

Ekonomibyggnad om 285 kvm uppförd i delvis trä och delvis sten med plåttak innehållande ladugård och lo.
Förvaringsbyggnad innehållande vedbod och förråd uppförd i trä med plåttak.
Förvaringsbyggnad uppförd i trä med plåttak.

Mark

Fastigheten Bäling 3:9:s areal uppgår enligt skogsbruksplan till 103,3 hektar (enligt fastighetsutdrag 102,45 ha) och består enligt skogsbruksplan av 80,5 ha produktiv skogsmark, 6,9 ha myr/kärr/mousse, 6,3 ha berg/hällmark, 8,7 ha Inäga/åker, 0,5 ha väg och kraftledning (linjeavdrag) och 0,4 ha annat.

Fastigheten Bäling 3:9 består av 2 skiften med 80,5 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 7.584 m3sk vilket ger ett medeltal om 94 m3sk/ha. Medelboniteten 4,7 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 295 m3sk per år. Trädblandningen är tall 61%, gran 27% och löv 12%.
4,2% av arealen är avsatt till NO (naturvård orört 2,3 ha avd 8 & 1,1 ha avd 38). Enligt RAA finns en registrerad kulturlämning på fastigheten (fångstanläggning/fångstgropar)

Fastigheten Bäling 3:4:s areal uppgår enligt fastighetsutdrag till 1,9137 ha och består enligt avläsning på karta av ca 1 ha åkermark och 0,8 ha skog.

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa. Spekulanter får själva inventera skogen.
Skogsbruksplanen är upprättad maj 2023 av Ulf Norell, Gnarps Skogsvård AB, och finns att hitta under dokument. Observera att endast fastigheten Bäling 3:9 redovisas där.

Tomten kring gårdscentrum består av gräsmatta, parkeringsplatser, fruktträd och bärbuskar,

Ostkustbanan

Ostkustbanan planeras att breddas för att underlätta tågtrafiken och detta kan komma att påverka byggnaderna, detta är inte färdigutrett ännu och det finns flera förslag som har kommit upp. Se länk från trafikverkets hemsida nedan och kontakta mäklaren för ytterligare information.

https://www.trafikverket.se/stegskogen-baling

Länk från kommunen
https://nordanstig.se/startsida/sidor/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/ostkustbanan.html

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan minst ett år är folkbokförda i Nordanstig kommun kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i ovan nämnda kommun sedan minst ett år tillbaka skall köparen, hos Länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (fysisk person 4.600 kronor). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd handpenning.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen ska före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade såsom lantbruksenhet bebyggd (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet på fastigheterna uppgår till 3.484.000 kr varav byggnadsvärde 293.000 kr och markvärde 3.191.000 kr fördelat enligt nedan:

Tomtmark 46.000:-
Bostadsbyggnad 260.000:-
Skogsmark 2.971.000:- (86 ha)
Skogsimpediment 9.000:- (5 ha)
Åkermark 159.000:- (11 ha)
Betesmark 6.000:- (1 ha)
Ekonomibyggnad 33.000:-
Övrig mark (2 ha)

Driftkostnad

Försäkring 14.000 kr, Vatten/avlopp 1.754 kr, Renhållning 7.800 kr, Väg -/snöavgift 2.000 kr, El inklusive viss uppvärmning 23.563 kr. Totalt 49.117 kr/år Observera att detta endast är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares användning där även ca 35 kubik egen ved använts till uppvärmning. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift på 2.295 kr/år.

Inteckningar

Det finns 5 pantbrev om totalt 108.500 kr, dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut m.m.

Bäling 3:4
Det finns 4 servitut last ledningsrätter ändamål starkström och ett officialservitut last ändamål trädsäkerhet.

Bäling 3:9
Det finns nyttjanderätt för källa samt avverkningsrätt.
Det finns 4 servitut last ledningsrätter ändamål starkström och ett officialservitut last ändamål trädsäkerhet.
Fastigheten är del i gemensamhetsanläggningen Nordanstig Bäling ga:5 med ändamål väg och andel i samfälligheten Nordanstig Lönnånger s:4 med ändamål Bredstrandskogen.
Skattetal 2:2 1/10 Skattetyp: Öresland/penningland.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Hudiksvall kör norrut på E4:an mot Sundsvall ca 34,7 km och fastigheten ligger på vänster sida.
Från Sundsvall kör söderut på E4:an mot Hudiksvall ca 43 km och fastigheten ligger på höger sida.

Fakta

43049
4 500 000 SEK
104,3600 ha
220 kvm
7 R.O.K

Mäklare

Johanna Falck
Johanna Falck
Fastighetsmäklare

Kontakt