Kolhammar

Märsta

Välkommen till Kolhammar!

Gård om ca 40 ha med ca 18 ha produktiv skog & ca 22 ha åker. Flera bostadshus samt ekonomihus. Ca 9 km nordväst om Märsta. Objektnr 43041.

Fakta

43041
6 900 000 SEK
39,7484 ha

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Sigtuna Kolhammar 1:3 & 1:4, Jordbruk.

Bostadshus

Bostadhus
På gården finns fyra bostadshus varav tre stycken är att i mycket dåligt skick p.g.a. eftersatt underhåll.

Villabyggnad

Boarea 147 m².

Planlösning
Uppförd i ett plan år 1986 med stomme i regelvirke. Utvändigt röd stående träpanel och tak belagt med tegelformad svart plåt. Huset har en öppen planlösning och innehåller endast 3 rum och kök fördelat på 147 kvm boarea. Mitt i huset finns kök med matplats och utrustning med elspis, kombinerat kyl/frysskåp av golvmodell och skåpinredning från byggtiden. Nära 60 kvm stort vardagsrum. Murad öppen spis mellan köket och vardagsrummet. Två sovrum, bägge med garderober. Våtrum med wc, handfat och duschkabin. Dessutom finns tvättstuga i pannrummet med tvättmaskin och groventré. Omfattande renoveringsbehov.

Värme & VA

Huset är uppvärmt via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till elvärmepanna med två elpatroner. Vatten från egen djupborrad brunn och avlopp till trekammarbrunn + markbädd anlagd hösten 2012 dimensionerad för fyra hushåll.

Hus nr 2

Gamla mangårdsbyggnaden uppförd i 1 ½ plan med vit fasad.

Hus nr 3

Beläget i backen ovanför de övriga byggnaderna och har inrasat tak samt helskadade väggar som en följd av detta.

Hus nr 4

Även detta beläget på visst avstånd från övriga byggnader uppe backen till vänster relativt nära hemskiftets västra gräns. Denna byggnad är delvis redan riven, men grundmurarna står kvar.

Ingen av dessa f.d. bostadshus har något ekonomisk värde, men vid kontakter med kommunen har man påtalat att om man river är det inte självskrivet att nya bygglov beviljas. Värdet i byggnaderna består alltså i att dessa kan återuppbyggas genom renovering utan bygglov, under förutsättning att det sker etappvis utan att riva hela byggnaderna.

Ekonomibyggnader

F.d. ladugård/loge med stomme i liggande timmer på hel betongplatta. Tak belagt med korrugerad delvis rostig plåt. Byggnaden innehåller ett enklare stall med fyra boxar och stora förrådsutrymmen för maskinuppställning etc. Omfattande renoveringsbehov. Byggnadsarea ca 200 kvm.

Tillbyggd stolplada under snedtak med plats för maskinuppställning. Byggnadsarea ca 100 kvm för tillbyggnadsdelen.

Därutöver finns en stenvalvad jordkällare och en ca 10 kvm enklare vedbod utan tak byggd i slutet av 1990-talet samt ett brygghus i dåligt skick.

Högt uppe i backen finns ett gammalt hönshus från 1960-talet med stomme av betongsten under tak belagt med plåt. Byggnadsarea ca 100 kvm.

Areal

Totalt omfattar de bägge fastigheterna 39,9467 hektar (1:3 med 39,7484 hektar och 1:4 med 1983 kvadratmeter) varav ca 22 ha utgöres av åkermark, huvudsakligen lerhaltiga jordar av god kvalitet + en mindre del mullhaltigare jordart mot den f.d. sjön Kölängen. Vidare finns 18 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesinnehåll grov uppskattat till ca 1600 kbm sk (ca 90 kbm sk/ha) enligt uppgifter erhållna från Engqvist Skog AB november 2022.

Grov skogsuppskattning

Engqvist Skog AB - Skogsmästare Martin Engqvist (engqvist.skog@telia.com) har tagit fram volymer genom stickprov. Ett långsmalt skogsskifte som till stor del är avverkat samt två mindre skogsområden i anslutning till åkermarken. Här är bedömning att det står ca 90 m3sk/ha.

Läge

Fastigheten ligger naturskönt relativt enskilt ca 9 km nordväst om Märsta samhälle och ca 4 km väster om Odensala kyrka. I närmaste omgivningarna finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Linjebuss stannar på ca 400 meters avstånd vid vägen mot Hova. I Märsta samhälle finns bra service samt pendeltåg till Stockholm. Nära till häststall och ridhus. Avstånd till Stockholm är ca 5 mil.

Taxeringsvärde 2020

Fastigheterna är samtaxerade såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till totalt kronor 6.625.000:-. Av värdet belöper sig kronor 3.360.000:- på villabyggnaden + tomtmarken (2.185.000:- + 1.175.000:-) kr 1.600.000:- för skogen, kr 1.450.000:- för åkermarken samt kr 215.000:- för ekonomibygnader. De fallfärdiga bostadshusen har inte åsatts några taxeringsvärden.

Inteckningar

Inteckningslån finns inga som köparen måste övertaga. Pantbrev finns registrerade i å kronor 2.146.000:-.

Servitut mm.

Fastigheten har mantalsandel i Knivsta ärlinghundra häradsallmänning.
Samfällighet: Knivsta Ärlinghundra Allmänning S:1, Sigtuna Kolhammar S:1, Sigtuna Kolhammar S:2, Sigtuna Ärlinghundra Häradsallmänning S:1.
4 fornlämningar finns.

Driftskostnader/år

Försäkring 9.661 kr, renhållning 2.724 kr, el 32.890 kr, samfällighet 1.000 kr. Total summa per år 46.275 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 9.287 kr. Månadskostnad = ca 4.630kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Energideklaration

Erfordras inte eftersom fastigheten inte varit permanentbebodd.

Tillträde

Efter överenskommelse, snarast om köparen så önskar eftersom fastigheten är obebodd.

Adress och GPS-position

Kolhammar 660, Märsta

Karta

Fakta

43041
6 900 000 SEK
39,7484 ha

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Fastighetsmäklare

Kontakt