Odenslund

Märsta

Naturskönt belägen gård för dig med hästar!

64 ha gård m. stall med 13 boxar, spolhall & sadelkammare. Bostadshus + flygel från 1800-talet. Flera ekonomihus. Ca 5 mil från Sthlm. Objektnr 43042.

Fakta

43042
9 900 000 SEK
63,8512 ha
147 kvm
4 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Sigtuna Hova 6:40, Jordbruk.

Bostadsbyggnad

1 ½-plan mangårdsbyggnad med stomme i liggande timmer sannolikt uppförd i mitten av 1800-talet. Gammal trevlig traditionell 1800-talsstil. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tvåkupiga lertegelpannor. Torpargrund med naturstenssockel. Huset innehåller 4 rum och utrustat kök med bevarad murkåpa. 147 kvm boarea (uppgift från försäkringsbrev) inklusive tillbyggnadsdel från 1960-talet med bad/toalettrum, tvättstuga och pannrum med direktingång utifrån för vedintag. Toalettrum även i övre planet.

Värme & VA

Huset är uppvärmt via vattenburet centralvärmeledningssystem anslutet till modern vedpanna som även ger värme till flygelbyggnaden via kulvert. Egen vattenbrunn och nytt godkänt avlopp nedlagt år 2012. Renoveringsbehov.

Flygel/litet bostadshus

Även det sannolikt uppfört i mitten av 1800-talet. Stomme med liggande timmer i ett plan. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med enkupiga lertegelpannor. Torpargrund med naturstenssockel. Boarea ca 85 kvm (uppgift från försäkringsbrev). Huset innehåller en bostadslägenhet med moderniteter bl.a. toalett/duschrum och utrustat kök som även har en vedspis.

Värme & VA

Vattenburen värme. Gemensamt värme- och VA-system med mangårdsbyggnaden.

Ekonomibyggnader

Stallbyggnad uppförd år 2000. Rymligt med hög takhöjd och 13 platsbyggda hästboxar + spolhall och sadelkammare. Trästomme på hel betongplatta samt f.d. ladugård med ponnystall (låg takhöjd under höskulle) i äldre ekonomibyggnadsdel med stort renoveringsbehov. Därutöver vidbyggd loge i vinkel. Stomme i resvirke delvis på betongplatta och delvis med plankgolv. Byggnadsarea 592 kvm.

Därutöver finns två 1800-tals timmerbodar med byggnadsarea 40 resp. 88 kvm samt en friggebod som nyttjas som sadelkammare.

Vidare en stolplada med 4 platser för maskinuppställning och en betongvalvad jordkällare.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens totalareal till 63,8512 hektar. Av arealen är cirka 26 hektar åkermark och ca 37 hektar produktiv skogsmark (uppgift från fastighetstaxeringen). Åkermarken består av medelstyv lerjord av god kvalité. Den är delvis inhägnad och bevuxen med gräs. Skogen är inventerad i november 2022 av Engqvist skog AB som grovt uppskattat virkesförrådet till ca 7400 kbm sk (ca 260 kbm sk/hektar på det södra skogsskiftet och ca 150 kbm sk/hektar på det norra skogsskiftet). Resterande areal utgöres av tomt/trädgård och ytor runt ekonomibyggnaderna samt en stor väldränerad ridbana anlagt år 2021.

Grov skogsuppskattning

Engqvist Skog AB - Skogsmästare Martin Engqvist (engqvist.skog@telia.com) har tagit fram volymer genom stickprov.
Först skiftet vid Vreta. Här är det min bedömning att det finns ca 260 m3sk/ha. Ser att en stor del är anmält för avverkning. Ser även i terrängen att stora delar är markerade som naturvård.

Andra skiftet är skogen vid gården samt skogsskiftet. Vid gården är det backar intill åkermarken samt skogen som ligger i anslutning till gården. Skogsskiftet består till stor del av gallringsskog. Här är min bedömning att det står ca 150 m3sk/ha.

Läge

Fastigheten ligger naturskönt relativt enskilt ca 9 km nordväst om Märsta samhälle och ca 4 km väster om Odensala kyrka. I närmaste omgivningarna finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Linjebuss stannar vid vägen mot Hova. I Märsta samhälle finns bra service samt pendeltåg till Stockholm. Nära till häststall och ridhus. Avstånd till Stockholm är ca 5 mil.

Taxeringsvärde 2020

Fastigheten taxerad som bebyggd lantbruksenhet till totalt kr 9.122.000:-. Delvärden framgår av lantmäteriets fastighetsregisterutdrag.

Inteckningslån

Finns inga som köparen måste övertaga. Pantbrev finns registrerade å kronor 1.685.000:-.

Samfälligheter

Knivsta Ärlinghundra Allmänning S:1, Sigtuna Ärlinghundra Häradsallmänning S:1

Driftskostnader

Försäkring 18.348kr, renhållning 2.724 kr, sotning 1.282 kr, el 74.508 kr. Total summa per år 96.862 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 9.287 kr. Månadskostnad = ca 8.850 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Energideklaration

Har inte gjorts.

Tillträde

Efter överenskommelse.

GPS-position

Kolhammar 634, Märsta

Karta

Fakta

43042
9 900 000 SEK
63,8512 ha
147 kvm
4 R.O.K

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Fastighetsmäklare

Kontakt