Norrgården

Östervåla

10 hektar gård 6 mil norr om Uppsala

Gård belägen i brutet landskap med omväxlande skogs- odlings- och hagmark i byn Skogbo 9 km nordost om Östervåla samhälle, knappt 6 mil norr om Uppsala och knappt 13 mil norr om Stockholm. Till motorvägspåfart till E4:an är avståndet lite drygt 1,5 mil. I Östervåla finns bra service med livsmedelsbutik, banker, restauranger, bibliotek samt skola upp till årskurs 9.

Rymlig mangårdsbyggnad med renoveringsbehov, uppförd i början av 1900-talet. Flera stora ekonomibyggnader.

Gårdens sammanlagda areal uppgår till 9,57 hektar. God arrondering med all mark samlad i ett skifte. Ca 6,5 ha utgörs av natur- och kulturbetesmark.

Jakten är fri för ny ägare from 2023-07-01. Möjlighet finns att gå med i Skogbo Jaktlag som jagar på ca 800 ha totalt.

Fakta

42140
2 200 000 SEK
9,5718 ha
298 kvm
7 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Heby Skogbo 2:8, Jordbruk.

Mangårdsbyggnad

Uppförd på platsen år 1905 med stomme i liggande timmer i ett och ett halvt plan på torpargrund. Utvändigt fasad med eternitplattor och tak belagt med korrugerad aluminiumplåt. Tillbyggnadsdel innehållande pannrum uppförd år 1983 med träregelstomme. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt. Huset, som är i behov av renovering, innehåller sju rum och kök fördelade på ca 298 kvm boarea och 15 kvm biarea (enl. uppgift i försäkringsbrev) enligt följande:

I nedre planet: Två hallar, varav en stor och en liten. Stort bondkök med matplats utrustat med ny elspis med glashäll och ugn (installerad i fjol) samt emaljerad vedspis under murad kåpa, diskmaskin (ny årskiftet 2021-2022, finns i behåll, men har kopplats ifrån p.g.a. vattenskada enligt nedan), kylskåp samt skafferi. Vardagsrum med braskamin. Liten sal dekormålad kakelugn. F.d. kök med skåpinredning, plåtkåpa, emaljerad vedspis. Sovrum med rundad hörnkakelugn och garderob. Pannrum i tillbyggnadsdel. Därutöver finns f.d. duschrum och toalettrum, vilka har rivits ut till följd av vattenskada enligt nedan

I övre planet: Rymligt allrum ovanför trappan. Tre sovrum. Längsgående förrådsutrymmen under snedtak.

Vintern 2022/2023 drabbades huset av vattenskada orsakad av att vatten i värmesystemet frös. Till följd av detta är rörledningssystemet ur funktion samt golven utrivna i vissa rum på nedervåningen. Fukten har torkats ut samt sanering och behandling av bjälkar i bottenbjälklaget utförts. Mer information kan erhållas från mäklaren.

Värme och V/A

Huset är uppvärmt via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till vedpanna med två ackumulatortankar á 1500 resp. 750 l. Se ovan ang. systemets status.
Vatten från egen djupborrad brunn.
Avlopp till trekammarbrunn med markbädd anlagt år 2018.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge/magasin/verkstad: Äldre vinkelbyggnad med (äldsta delen från år 1875) stomme i huggen natursten, betongsten, timmer och stolptimmer. Tak belagt med korrugerad plåt. Byggnaden innehåller ladugårdsdel, höskulle, logdel, spannmålsmagasin, oljebod samt en vidbyggd gårdsverkstad med gjutet golv och med ca 4 m högport uppförd på 1950-talet. Överbyggd gödselplatta finns i anslutning till ladugården. Sammanlagd byggnadsarea ca 579 kvm.

F.d. djurstall/förråd: Äldre byggnad med stomme i betongsten resp. timmer. Tak belagt med plåt resp. tegel. Delvis gjutet golv. Byggnadsarea ca 186 kvm. Framför denna byggnad finns ett stolplider med plåttak uppfört på 1990-talet.

Maskinhall: Uppförd på 1970-talet med stomme i trä. Väggar med träpanel på tre sidor. Tak belagt med korrugerad plåt. Byggnadsarea ca 210 kvm.

Garage- och carport: Nyligen renoverad byggnad uppförd i två omgångar med stomme i trä. Tak belagt med plåt. Byggnadsarea ca 40 kvm.

Vedbod/snickarbod vid bostadshus: Gammal byggnad med senare tillbyggd del. Stomme i trä. Tak belagt med plåt. Byggnadsarea ca 57 kvm.

Maskinhallar/väderskydd: Uppförd i slutet av 1980-talet med stolpstomme. En vägg med träpanel. Tak belagt med plåt. Invid denna finns ytterligare en maskinhall/väderskydd uppförd i slutet av 1990-talet med träregelstomme. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt.

Jordkällare: Därutöver finns en jordkällare belägen vid bostadshuset.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens areal till 9,57 hektar. God arrondering med all mark samlad i ett skifte. Marken är fördelad enligt följande:
Inägomark: Ca 6,5 ha natur - och kulturbetesmark.
Skogsmark: Lite knappt 2 ha av marken är skogsbevuxen.
Övrig mark: Resterande del av marken utgörs bl.a. uppvuxen trädgårdstomt invid mangårdsbyggnaden, stor hårdgjord plan invid ekonomihusen vid gårdscentrum samt marken invid de två ekonomibyggnaderna norr om gårdscentrum.

Jakt

Jakten är fri för ny ägare from 2023-07-01. Upplåten till Skogbo Jaktlag fram till 2023-06-30. Möjlighet finns att gå med i Skogbo Jaktlag som jagar på ca 800 ha totalt. Kontaktuppgifter till ordföranden i jaktlaget kan erhållas från mäklaren.

Driftkostnader

Uppvärmning med egen ved ca 40 kbm, försäkring 22.500 kr, vatten/avlopp 650 kr, renhållning 2000 kr, sotning 2800 kr (inkuderar kostnad för brandskyddskontroll 2021), el 19.000 kr. Total summa per år 46.950 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift 9.287 kr. Månadskostnad = ca 4.700 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på uppgifter från tidigare ägare, vilka är de som senast bodde i huset. Huset var bebott ungefär fram till mitten av 2022.

Energideklaration

Ej utförd.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nyavstyckad har något taxeringsvärde ännu ej åsatts. Preliminär typkod 120 (Bebyggd lantbruksenhet.)

Inteckningar

Inga inteckningar finns uttagna.

Servitut mm.

Belastande servitut finns inskrivet avseende traktorvägen förbi de två ekonmihusen norr om gårdscentrum, vilken får användas av grannfastigheten för skogstransporter.

Bredband

Fastigheten är ansluten till fibernät.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Adress till fastigheten

Skogbo 151, 740 46 Östervåla

Karta

Fakta

42140
2 200 000 SEK
9,5718 ha
298 kvm
7 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt