Norrbäcksvägen 6

Bergeforsen

Gård i Bergeforsen, Timrå

Gård drygt två mil norr om Sundsvall och knappt 3 km från E4:an bestående av tre skiften om totalt 19,5 hektar med 18,6 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3.739 m3sk. Trädblandningen är tall 2%, gran 75% och löv 23% och medelboniteten 4,8 m3sk/ha.

Bostadshus i dåligt skick i enskilt läge samt ekonomibyggnad om 126 kvm.

Fakta

43001
1 500 000 SEK
19,6969 ha
60 kvm
3 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Timrå Ri 4:3, Skogsgård.

Bostadsbyggnad

Bostadshus byggd i två plan med torpargrund 1944 enligt fastighetsutdrag. Byggd i trä med stående träpanel på yttervägg, plåttak och övervägande 2-glasfönster. Fastigheten har enligt fastighetsutdrag en boarea om 60 kvm.

Bostadshuset är i dåligt skick med omfattande skador i grunden.
Bostadshuset har inte varit permanentboende på ca 40 år så inga vitvaror eller funktioner på tex toaletter eller dusch kan garanteras.

Vilken typ av vatten och avlopp fastigheten har är oklar.

Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980

Ekonomibyggnad uppförd i trä med plåttak om 126 kvm enligt fastighetsutdrag.

Mark

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplan till 19,5 hektar (enligt fastighetsutdrag 19,6969 ha) och består enligt skogsbruksplan av 18,6 ha produktiv skogsmark, 0,3 ha väg och kraftledning (linjeavdrag) och 0,6 ha annat. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa. Spekulanter får själva inventera skogen.
Skogsbruksplanen är upprättad december 2022 och finns att hitta under dokument

Skogsmark

Fastighetens består av 3 skiften med 18,6 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 3.739 m3sk vilket ger ett medeltal om 201 m3sk/ha. Medelboniteten 4,8 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 105 m3sk per år. Trädblandningen är tall 2%, gran 75% och löv 23%.
Skogsbruksplanen är upprättad av Foran Forest AB i december 2022.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet bebyggd (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet på fastigheten uppgår till 1.182.000 kr varav byggnadsvärde 478.000 kr och markvärde 46.000 kr fördelat enligt nedan:

Åkermark 25.000:- (2ha)
Skog 724.000:- (16ha)
Skogsimpediment 2.000:- (1ha)
Småhusbyggnad 253.000:-
Ekonomibyggnad 23.000:-
Småhusmark på lantbruk 140.000:-
Småhusmark på lantbruk 15.000:-

Driftskostnad

Elnätsavgift 863 kr . Totalt 863 kr/år Observera att detta endast är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares användning. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift på 3.098 kr/år.

Inteckningar

Det finns 1 pantbrev om totalt 225.000 kr, detta övertas obelånad av köparen.

Servitut m.m.

Det finns en avtalsnyttjanderätt med ändamål tele samt två servitut gällande ledningsrätter last för vatten och vatten & avlopp. Det finns två officialservitut last med ändamål utrymme samt förmån gällande väg.
Planer och markregleringar Del av Ri 4:3 byggplan, Rii 4:3 MFL Detaljplan samt För Lögdö-Viktjärnsområdet Etapp 1, Ri 3:3, 4:1, 4:2, 4:3 m.fl.
Fastigheten är del i gemensamhetsanläggningen Timrå RI GA:7 gällande vägar som förvaltas av samfälligheten Norrbäckens Samfällighetsförening (Timrå)

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Sundsvall kör norrut på E4:an i ca 16,2 km och ta höger vid Bergeforsen och kör ca 1,8 km, sväng höger och kör ca 1,9 km, sväng höger in på Lögdövägen och kör ca 615 m, sväng höger in på Norrbäcksvägen och kör ca 54 m, sväng höger och fortsätt ca 263 m och bostadshuset ligger på vänster sida.
Adress: Norrbäcksvägen 6, Bergeforsen..

Budgivning

1 500 000 SEK

Fakta

43001
1 500 000 SEK
19,6969 ha
60 kvm
3 R.O.K

Mäklare

Johanna Falck
Johanna Falck
Fastighetsmäklare

Kontakt