Inaängarna 350

Söderhamn

Gård med potential, 4 km från Söderhamn

Gård ca 4 km väster om Söderhamn med enskilt läge och potential för djurhållning där man från boningshuset har utsikt över den egna åkermarken och ekonomibyggnader ligger alldeles intill. Vill man bedriva hästgård finns till och med hästklinik och ridhus endast 1,7 km bort, ytterligare ridhus hittas 3,8 km bort.
Då byggnaderna har renoveringsbehov passar det också utmärkt att det ligger ett byggvaruhus drygt 2 km mot Söderhamn.
Fastigheten är del i Söderala norra VVO med mark om 2.500 hektar.

I Söderhamn hittar du all samhällsservice du behöver och till vår storstad Stockholm har du drygt 24 mil som du kan ta dig till med tåg från Söderhamn.

Fakta

43005
395 000 SEK
11,2300 ha

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Söderhamn Ina 1:23 & Ina 2:7, Gård.

Bostadsbyggnad

Bostadshus
Bostadshus byggd i två plan med torpargrund uppskattningsvis i början på 1900-talet. Byggd i trä med stående träpanel på yttervägg samt plåttak. Huset har enligt säljarens uppskattning en boarea om 80 kvm med stora renoveringsbehov.

Vilken typ av vatten och avlopp fastigheten har är oklar.

Övriga byggnader

Ekonomibyggnad uppförd i trä med plåttak om ca 180 kvm enligt säljarens uppskattning. Förvaringsbyggnad uppförd i trä med plåttak.

Mark

Fastigheternas areal uppgår enligt uppmätning på karta till totalt 11,23 hektar fördelat på fastigheterna Ina 1:23 om 11,02 hektar och Ina 2:7 om 0,21 hektar.

Enligt säljarens uppgift består marken av
6 ha ungskog där ca 5,9 ha avverkades för ca 20 år sedan.
1 ha planterad skog (2021)
4 ha åker

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa. Spekulanter får själva inventera skogen.

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med ytterligare fastighet, det finns inga delvärden att redovisa men totala taxeringsvärdet på alla fastigheterna är 563.000 kr och då ingår som nämnt en annan fastighet som inte säljs i denna försäljning.

Driftkostnad

Försäkring 3.000 kr, väg/snöavgift 1.700 kr. Totalt 4.700 kr/år.
Observera att detta endast är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares användning.

Inteckningar

Det finns 2 skriftliga pantbrev om totalt 5.000 kr som är förkomna, dessa är under dödning

Servitut mm

Fastigheten är del i gemensamhetsanläggningen Söderhamn Ina GA:2 gällande vägar samt ha andel i samfälligheterna Söderhamn Ina S:4 och Söderhamn Ina S: 13.

Planer och markregleringar
Järnvägsplan

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare

Karta

Vägbeskrivning

Från Söderhamn ta väg 331 västerut ca 1.7 km, sväng höger och sedan direkt till vänster in på Inavägen ca 226 m, sväng höger och kör ca 1,22 km, sväng höger och kör ca 483 m, sväng höger och kör ca 215 m så är du framme vid fastigheten. Se vidare på karta och utsatta skyltar.
Adress: Inaängarna 350, Söderhamn

Budgivning

450 000 SEK

Fakta

43005
395 000 SEK
11,2300 ha

Mäklare

Johanna Falck
Johanna Falck
Fastighetsmäklare

Kontakt