Dragby 5:6

Bälinge

Skogsskifte i Bälinge utanför Uppsala

Mindre skogsfastighet belägen i vackra omgivningar med brutet kulturlandskap i nordvästra delen av Bälinge socken alldeles väster om Ryggmossens naturreservat. Geografiskt är marken belägen ca 3 mil nordväst om centrala Uppsala och ca 10 mil nordväst om Stockholm.

Arealen består i sin helhet av skogsmark bevuxen med huvudsakligen barrskog. Säljaren har inte låtit upprätta någon skogsbruksplan. Spekulant uppmanas att själv besöka skogen och köpet baseras på egen uppskattning av skogens beskaffenhet.

Fastighetens jakträtt är upplåten till Bälinge Västra jaktklubb i enlighet med femårsavtal undertecknat år 2005, vilket automatiskt förlängs med fem år i taget om uppsägning inte sker inför ny femårsperiod.

Fakta

42133
400 000 SEK
2,2408 ha

Visningar

Ingen allmän visning sker. Fastigheten kan beses när som helst på egen hand.

Typ

Fastigheten Uppsala Dragby 5:6, Skogsfastighet.

Areal

Fastighetens storlek uppgår enligt fastighetsregistret till 2,2408 hektar. Arealen består i sin helhet av skogsmark bevuxen med huvudsakligen barrskog. Säljaren har inte låtit upprätta någon skogsbruksplan. Spekulant uppmanas att själv besöka skogen och köpet baseras på egen uppskattning av skogens beskaffenhet.

Jakt

Fastighetens jakträtt är upplåten till Bälinge Västra jaktklubb i enlighet med femårsavtal undertecknat år 2005, vilket automatiskt förlängs med fem år i taget om uppsägning inte sker inför ny femårsperiod.

Driftkostnad

Väg-/snöavgift 114 kr. Försäkring 1.134 kronor.

Taxeringsvärde

Fastigheten är idag samtaxerad med annan fastighet, varför det inte finns något separat taxeringsvärde fastställt för överlåtelsefastigheten.

Inteckningar

Inga pantbrev finns uttagna.

Servitut mm.

Inga servitut finns inskrivna.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Koordinater till fastigheten

60.043750, 17.313472

Vägbeskrivning

Kör väg 272 från Uppsala mot Gysinge. Knappt 25 km från att du lämnat Uppsala ta av till höger vid skylt “Rörmyra 2". Håll vänster i trevägskorsning efter lite drygt 2 km och vänster igen i trevägskorsning strax därefter. Följ vägen ca 300 meter och parkera i närheten av den bebyggda fastighet, som ligger där, varifrån du promenerar till skiftet (Använd gärna Lantmäteriets karttjänst “Min karta” i mobilen så ser du både skiftet och var på kartan du själv befinner dig.)

Karta

Fakta

42133
400 000 SEK
2,2408 ha

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt