Lundsbol

Alunda

Avstyckad gården Lundsbol med slakteri

Helt enskilt belägen fastighet cirka 15 kilometer öster om Alunda samhälle, ca 5 mil nordost om Uppsala och ca 11 mil norr om Stockholm.

På fastigheten bedrivs idag slakteri och säljarens önskemål är att i första hand hitta en köpare som önskar förvärva även slakteriverksamheten. Verksamheten bedrivs i aktiebolag vilket förvärvas separat för en köpeskilling som överenskommes mellan parterna.

Den 13.085 kvm stora tomten är bebyggd med mangårdsbyggnad uppfört runt år 1800, tillbyggd år 2010 och till stora delar renoverad under de senaste åren, modern slakteribyggnad, äldre ladugård/loge, en gammal timrad förrådsbod samt en nyligen uppförd grillkåta.

Ut till kusten vid Hargshamn är avståndet ca 2,5 mil med bil. I närmaste omgivningarna finns milsvida skogs- och strövmarker. Ca 2 km avstånd till sjön Vällen. I Alunda finns bl.a. livsmedelsbutik, Granngården-butik, restauranger, konditori, apotek. golfbana, utomhusbassängbad, förskolor och skola årskurs f-9. I Alunda finns också ett rikt idrottsliv. Från Alunda tar det ca 30 minuter med buss till Uppsala.

Fakta

42139
3 975 000 SEK
1,3085 ha

Visningar

Vänligen kontakta mäklare Erik Myrsten för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Östhammar Gillinge 9:8, Avstyckad gård.

Bostadshus

Planlösning
Uppfört sannolikt i mitten av 1800-talet med stomme i liggande timmer samt tillbyggt till nuvarande utseende år 2010. 1 ½ plan i ursprungsdelen och 1-plans i tillbyggnadsdelen. Torpargrund resp. betongplatta. Utvändigt röd stående träpanel (delvis ny år 2020 då även tilläggsisolering gjordes) och tak belagt med ny plåt år 2019 på ursprungsdelen samt betongpannor på tillbyggnadsdelen. Huset innehåller 5 rum och kök fördelat på ca 180 kvm boarea enligt följande:

I nedre planet som är helrenoverat under de senaste åren: Välutrustat kök med inbyggda mikro- och varmluftsugnar, el. induktionshäll, köksfläkt i kåpa och stor inbyggt skafferikylskåp i ett hörn samt rostfritt frysskåp. Duschrum med både duschhörna och duschkabin samt wc och tvättställ. Vardagsrum/matsal/sällskapsrum med mellanvägg i mitten och öppet på bägge sidorna. Ett sovrum och ett kontorsrum. Hall med klinkergolv och en pelletseldad värmekamin. Tvättstuga med groventré och tvättmaskin samt torktumlare + rostfri tvättbänk. Detta bostadsplan har helrenoverats under de senaste åren.

I övre planet: Möblerbar hall samt två sovrum, delvis under snedtak. Helkaklat duschrum med wc och tvättställ. Så gott som färdigställd renovering har utförts av detta bostadsplan under de senaste åren.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens areal till 13.085 kvadratmeter (1,3085 hektar). Uppvuxen trädgårdstomt med grusad infartsväg, gräsytor och en liten trädgårdsdamm. Runt ekonomibyggnaderna finns grusade planer. Stor altan på husets baksida och en nyligen uppförd grillkåta. I fastighetens västra del finns ett markområde lämpat för hagmark.

Värme och VA

Huset är uppvärmt via vattenburet golvvärmesystem i nedre planet anslutet till luft/vattenvärmepump från år 2010. Övre planet har uppvärmning från direktverkande elradiatorer förutom duschrummet som har elektrisk golvvärme.

Vatten från egen djupborrad brunn.

Avlopp anlagt år 2013, som nyttjas gemensamt med slakteriet.

Bredband

Ägaren använder idag mobilt bredband från Tele2.

Övriga byggnader

F.d. ladugård/loge sammanbyggd med slakteribyggnad uppförd år 2013 som är godkänd och i full drift.

Ursprungsdelen har stomme av regelverk med timmerstockar. Utvändigt träpanelade väggar samt tak belagt med korrugerad plåt. Delvis betonggolv i denna del. Slakteridelen har stomme av stålbalk. Tak belagt med korrugerad plåt. Väggar av prefabricerade isolerade byggelement. Isolerad betongplatta på mark i denna del. Byggnadsarea ca 430 kvm varav den äldre delen ca 270 kvm och den nyare slakteridelen ca 180 kvm.

Den äldre delen inrymmer dels ladugård, dels en del med påbörjad ombyggnad till maskinhall/gårdsverkstad med ny garageport och dels förrådsutrymmen.

I den nyare slakteridelen, som är uppförd och anpassad för sitt ändamål finns:
Separat barack med personaldel med duschrum, wc och tvättställ, lunchrum och ett litet kontor + omklädnadsmöjligheter. I slakteribyggnaden finns entréhall med lagringshyllor, tvättmaskiner samt hyllinredning (ca 25 kvm). Slakthall (ca 55 kvm) och avlivning (ca 13 kvm). Till slakthallen finns ett angränsande tarmrum (ca 14 kvm). Tre stycken kylrum á ca 22 kvm, 38 kvm resp. 22 kvm. Styckningsavdelning uppförd år 2016 med utlastningsmöjlighet via slagport till lastkajen på baksidan (ca 48 kvm), diskrum (ca 17 kvm).

Indraget vatten och avlopp, gemensamma anläggningar med bostadshuset. Nya elcentraler år 2021.

Därutöver finns en gammal timrad förrådsbod invid infartsvägen på hög stengrund. Byggnadsarea ca 25 kvm.

Driftkostnader

Uppvärmning och annan el 27.000 kr (15.500 kWh, avser privatdelen), försäkring 5.287 kr (villa- hemförsäkring) + 2.826 kr (gamla ekonmibyggnaden) + 4.709 kr (slakteribyggnaden), renhållning 2.760 kr, Slamtömning 2.149 kr (vid tömning 1 ggr/år, idag med slakteriet sker tömning 3 ggr/år).
Total summa per år 44.731 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift 8.040 kr. Månadskostnad = ca 4.400 kr.
Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. I uppvärmning ingår även kostnad för hushållsel.

Energideklaration

Energiklass D enligt energideklaration utförd 2023-01-02.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som bebyggd småhusenhet med typkod 220 till totalt 1.072.000 kronor.

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å sammanlagt 2.892.000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut mm.

Inga servitut finns inskrivna.

Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Östhammar Gillinge GA:1 med ändamål befintlig vattentäkt med tillhörande hydroforanläggning och vattenledningar. Denna vattentäkt användes gemensamt med granne innan nuvarande vattenbrunn borrades. Vattentäkten ligger inom fastigheten och grannen har rätt att använda den.

Tillträde

Våren 2023 efter överenskommelse.

Adress till fastigheten

Vällsäter 130, 747 92 Alunda

Slakteriverksamhet

På fastigheten bedrivs idag aktiv slakteriverksamhet. Det är fastighetsägaren och hennes son som bedriver verksamheten i bolagsform. Aktiebolaget kan förvärvas separat av köparen till fastigheten till en separat köpeskilling. Frågor ang. detta besvaras av fastighetsägaren. Inredningen i slakteriet tillhör bolaget, liksom bl.a. en löst stående kylcontainer och utespabadet på altanen.

Karta

Fakta

42139
3 975 000 SEK
1,3085 ha

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt