Näbben

Skinnskatteberg

30 hektar gård med lång egen strand i sjö

Naturskönt belägen gård med över 1 km egen strand i sjön Nedre Gävjan. Ca 1 mil NO Skinnskatteberg & ca 6 NV till Västerås. Objektnr 42099.

Fakta

42099
3 500 000 SEK
30,2250 ha
65 kvm
3 R.O.K

Visningar

Var vänlig tag kontakt med fastighetsmäklaren för visning.

Typ

Fastigheten Skinnskatteberg Fantebo 3:2, Jordbruk.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden med stomme i liggande timmer i 1½-plan är sannolikt uppfört i slutet av 1800-talet. Utvändigt rödmålad träpanel och tak belagt med tegelformad plåt. Torpargrund med granitsockel. Huset innehåller på ca 65 kvm boarea enligt följande:

Nedre planet: Stort kök med matplats och bevarad murkåpa samt svart gjutjärnsvedspis och äldre enklare skåpinredning. Vidare finns en fristående spis med ugn. Ett sovrum med garderober och en murad öppen spis med brasinsats samt ett till sovrum. Förråd med ett kombinerat kyl/frysskåp av golvmodell.

Övre planet: Ett sommarrum med en vedeldad svart gjutjärnsspis. Därutöver öppen oinredd vind möjligt göra om till bostadsutrymmen.

VA & Avlopp

Indraget el, men ej VA. Grävd vattenbrunn finns på tomten.

Lilla bostadshuset

Huset har även det stomme i liggande timmer i 1½ plan. Utvändigt delvis synlig timmerstomme och delvis träpanel samt tak belagt med tegelformad plåt. Vidbyggt trapphus. Kök med murkåpa med matplats. Vidare finns en elektrisk bänkspis. Två sovrum och en vedeldad gjutjärnskamin. Alla med träpanelade väggar. I övre planet finns öppen, oinredd vind. Enkel standard. Indraget el men ej VA. Boarea ca 61 kvm.

Smedjan

Knuttimrad stomme i ett plan. Utvändigt synligt liggande timmer under tak belagt med svart korrugerad plåt. Byggnadsarea ca 22 kvm. Huset innehåller en enklare sommarbostad med allrum/kök + ett förmak. Träpanelade innerväggar.

Övriga byggnader

Stor högbyggd lada/loge med stomme i resvirke, träpanelade väggar och tak belagt med svart korrugerad plåt.
Byggnadsarea ca 214 kvm.

Vagnslider/magasin, stomme i resvirke och tak med korrugerad plåt. Byggnadsarea ca 56 kvm.

Knuttimrad lågbyggd länga med snickarbod, förråd och vedbod under tak med svart korrugerad plåt.
Kulturbyggnad på plintgrund, sannolikt uppförd på 1800-talet. Byggnadsarea ca 84 kvm

Därutöver finns en liten bastustuga om ca 12 kvm med vedeldad ugn och en mindre knuttimrad sjöbod om ca 8 kvm nära bryggplatsen.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 30,2250 hektar varav 23,5 ha utgöres av produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan upprättad år 2014. Ny inventering är beställd och virkesförråd kommer att framgå av denna inventering (virkesförråd på de ca 4,2 ha av ovan angiven skogsareal, som ligger under naturvårdsavtal med avverkningsförbud kommer inte räknats med). Vidare finns cirka 4,8 ha gräsbevuxna betesmarker. Resterande areal utgöres av mark runt byggnaderna etc. God arrondering med allt i ett skifte.

Läge

Fastigheten ligger helt enskilt mycket naturskönt med över en kilometer egen strand i sjön Nedre Gävjan cirka en mil NO om Skinnskattebergs tätort där bra samhällsservice finns med livsmedelsaffär, systembolag och vårdcentral samt skola etc. Lugnt läge vid vägs ände utan störande genomfartstrafik. Milsvida skogs- och strövområden samt många sjöar i omgivningarna. Fina möjligheter till jakt, fiske, bär- och svampplockning. Avstånd till Västerås är ca 6 mil och till Stockholm är det ca 17 mil, stor del motorväg

Taxeringsvärde 2020

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till totalt kronor 1.448.000:-.
Delvärden framgår av Lantmäteriets fastighetsutdrag som utgör bilaga

Inteckningar

Inteckningslån finns inga som köparen måste övertaga. Skriftliga obelånade pantbrev finns registrerade å kronor 35.000:-.

Servitut mm.

Servitut finns för tillfartsväg till den lilla avstyckade fastigheten Fantebo 3:6 vid fastighetens norra spets. Nyttjanderätt finns inskriven för naturvårdsavtalet med Skogsstyrelsen.

Driftskostnader

Uppvärmning 0 kr (eldar med ved), försäkring 5.835 kr, renhållning 1.029 kr, sotning 920 kr, el 3.616 kr, , övrigt 6.325 kr. Total summa per år 17.725kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 2.160 kr. Månadskostnad = ca 1.657 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Energideklaration

Energideklaration behöver ej göras då ingen bott permanent i husen under senare år.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Adress

Römyra 3, Skinnskatteberg

Karta

Budgivning

4 550 000 SEK

Fakta

42099
3 500 000 SEK
30,2250 ha
65 kvm
3 R.O.K

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt