Bro 20

Edsbro

Gård vid sjön Sottern, väl lämpad för hästhållning

Gård väl anpassad för hästhållning belägen i vackra omgivningar med brutet kulturlandskap med omväxlande hag-, åker- och skogsmark i byn Bro med gångavstånd till Edsbro samhälle, ca 2,5 mil nordväst om Norrtälje, 5 mil öster om Uppsala, 7,5 mil norr om Stockholm. Till Arlanda flygplats är avståndet ca 5 mil. Gården gränsar mot sjön Sottern och nere vid sjön finns en egen flytbrygga. Den välskötta kommunala Gisens badplats ligger ca 2 km söder om gården. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning, liksom flera ridvägar. Aktiv ryttarförening med ridhus finns i Mon knappt 2 km från gården.

Gårdens areal uppgår till knappt 45 hektar, varav ca 12 hektar vallinsådd delvis stängslad åkermark och ca 31 hektar produktiv skogsmark. Jakt- och fiskerätt, bl.a. kräftfiske i sjön Sottern. Vid gårdscentrum finns paddock.

Byggnadsbeståndet består av mangårdsbyggnad uppförd i början av 1900-talet, stall med 6 st boxar inrett år 2004-2005, höskulle, maskinhall, lada, gäststuga, jordkällare och utlada.

Ca 3 ha av marken omfattas av översiktsplan för Edsbro antagen år 1995. I denna anges att en ny bostadgrupp kan byggas som komplement till den befintliga villabebygglesen och att ett tjugotal småhustomter kan rymmas inom området. Den som har ett djupare intresse och planer i detta avseende uppmanas att ta kontakt med Norrtälje kommun.

I Edsbro finns livsmedelsbutik, bygghandel, restaurang, förskola och skola t.o.m. årskurs 6, vårdcentral samt kommunalt nyinvigd aktivitetsbana med pumptrack etc. finns. I Edsbro fanns tidigare ett vallonbruk med masugn och klensmedja och ruinerna efter dessa är välbevarade, Goda busskommunikationer till Norrtälje och Stockholm.

Fakta

42104
9 300 000 SEK
44,7000 ha
154 kvm
6 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Norrtälje Bro 3:2 och Gärsta 1:9, Jordbruk.

Mangårdsbyggnad

Uppförd i början av 1900-talet och ombyggd 1950. Stomme i timmer i 1 ½ plan på källargrund. Utvändigt putsad fasad och tak belagt med betongpannor (renoverat 2014 med ny papp, läkt och pannor). Huset innehåller 6 rum och kök fördelade på 154 kvm boarea (enligt fastighetstaxeringen) enligt följande:

I nedre planet: Rymlig entréhall. Kök med matplats ombyggt år 2008, utrustat med emaljerad vedspis och elspis med glashäll och ugn under kåpa med köksfläkt, inbyggd mikrovågsugn, diskmaskin, kyl- och frysskåp. Vardagsrum med murad öppen spis. Kammare/kontorsrum/matsal innanför köket. Helkaklat duschrum med uppvärmt klinkergolv, duschhörna, wc och tvättställ.

I övre planet: Hall med utgång till balkong. Ett stort sovrum och ytterligare ett sovrum/kontor. Ett rum, vilket tidigare varit kök. Ett litet toalettrum med äldre inredning. Därutöver finns förrådsutrymmen under snedtak.

I källaren: Källare under hela huset. Svale, matkällare, pannrum och tvättstuga, förrådsutrymme i f.d. bilgarage, f.d. oljetankstanksrum.

Värme & VA

Uppvärmning via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till bergvärmepump (ny 2017), kompletterat med värmen från de vedeldade eldstäderna.
Vatten från egen borrad brunn.
Avlopp till trekammarbrunn med infiltration.

Ekonomibyggnader

Stall och höskulle: Byggnad uppförd år 1927 med stomme i betongsten i nedre planet respektive trä i övre planet. Utvändigt fasad med vitfärgad puts resp. rödfärgad träpanel och tak belagt med plåt. Stall inrett år 2004-2005 med 6 boxar, spolspilta och uppvärmd sadelkammare. Höskulle över hela stallet. Byggnadsarea ca 213 kvm

Maskinhall: I vinkel med skullen finns maskinhall uppfört år 1950 med stomme i trä. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med eternit. Invändigt gjutet golv. Byggnadsarea ca 122 kvm.

Lada: Äldre träbyggnad med fasad med stående träpanel och tak belagt med plåt. Byggnadsarea ca 140 kvm.

Gäststuga: Belägen vid gårdscentrum. Uppförd med regelstomme i ett plan. Utvändigt träpanel och tak belagt plåt. Liten altan på framsidan. Byggnadsarea ca 15 kvm.

Jordkällare: Äldre slaggstensvalvad jordkällare renoverad år 2014.

Utlada: Belägen på skogsskiftet. Äldre träbyggnad med renoveringsbehov.

Areal

Gårdens sammanlagda areal uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i april 2020 framräknad till 2022-09-15 till 44,7 hektar (i fastighetsregistret anges den till 42,4565 hektar). Arealen är uppdelad på tre skiften. I anslutning till gårdscentrum finns elbelyst dränerad paddock med måtten ca 22 x 45 kvm. Marken är enligt skogsbruksplanen fördelad enligt följande:
Inäga/åker: 12,1 hektar insådd med vall. Åkermarken vid hemskiftet har använts för hästbete och är stängslad med elstängsel. Stödrätterna tillhör jordägaren och medföljer i överlåtelsen utan extra kostnad. (Enligt Jordbruksverket är det dock troligt att systemet med stödrätter försvinner nästa år.)
Produktiv skogsmark: 30,6 hektar med ett totalt virkesförråd om ca 5.157 kbm sk, vilket ger ett medeltal på 169 kbm sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,9 kbm sk/ha/år. Trädslagsfördelning tall 26 %, gran 38 %, löv 36 %. Hela skogsbruksplanen finns att ta del av under fliken Dokument på vår hemsida.
Väg- och kraftledning (linjeavdrag): 0,5 ha.
Annat: 1,5 hektar. Utgörande bl.a. uppvuxen trädgårdstomt invid mangårdsbyggnaden resp. plan runt ekonomibyggnaderna.

Markområde

Ca 3 ha mark vid Brogärde norr om väg 282 omfattas av översiktsplan för Edsbro antagen år 1995. I denna anges att en ny bostadgrupp kan byggas som komplement till den befintliga villabebygglesen. I planen anges vidare att ett tjugotal småhustomter kan rymmas inom området. Säljaren har låtit ta fram en principskiss över tänkbar utformning av området. Skissen och översiktsplanen hittas under fliken dokument på vår hemsida. Den som har ett djupare intresse och planer i detta avseende uppmanas att ta kontakt med Norrtälje kommun.

Jakt och fiske

Gårdens älgjakt bedrivs i dagsläget i jaktlag. Egen småviltsjakt. Kräftfiske i sjön Sottern. Fiskerätt i sjöarna Närdingen och Mörtsjön.

Driftkostnader

Uppvärmning och hushållsel 46.021 kr (21.458 kWh), försäkring 14.812 kr, vatten/avlopp 1.170 kr, renhållning 2.440 kr, vägsamfällighet 2.680 kr. Total summa per år 67.123 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift 8.874 kr. Månadskostnad = ca 6.300 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Energideklaration

Energiklass D enligt energideklaration upprättad 2022-08-25.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till totalt 4.844.000 kr med delvärden:
Tomtmark 550.000 kr
Bostadsbyggnad 1.226.000 kr
Skogsmark 2.366.000 kr
Åkermark 523.000 kr
Betesmark 14.000 kr
Ekonomibyggnad 165.000 kr

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å totalt 3.037.500 kr. Dessa gäller i fastigheten Bro 3:2.

Servitut mm.

Bro 3:2: Belastande servitut finns inskrivna avseende kraftledningar, starkströmsledning mm samt optokabel. Belastande nyttjanderätt finns inskriven avseende Tele.
Fastigheten omfattas av vägplan för ombyggnad av väg 282, gång- och cykelväg på sträckan mellan Edsbro-Lummevi (ny gång- och cykel till samhället respektive idrottsplats).
Det finns tio registrerade fasta fornlämningar på fastigheten.
Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Norrtälje Gärsta GA:1 med ändamål väg.
Fastigheten har andel i samfälligheterna Norrtälje Bro fs:10, Nortälje Bro s:1-S4, s:6-S:9, Norrtälje Gärsta fs:8, Norrtälje Gärsta s:5-7. Dessa har ändamålen fiske, vägmark, diken, grustag, bykplats, vattningsplats, nätgistplats, holme, resp. grustag med väg.
Gärsta 1:9:Inga servitut finns inskrivna.
Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Norrtälje Gärsta GA:1 med ändamål väg.

Bredband

Fastigheten är ansluten till fibernät.

Tillträde

Vintern 2022 efter överenskommelse.

Adress till fastigheten

Bro 20, 762 97 Edsbro

Karta

Fakta

42104
9 300 000 SEK
44,7000 ha
154 kvm
6 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt