Djupa 1:7

Tierp

Jord- och skogsbruksfastighet i Tierp

Jord- och skogsbruksfastighet utan byggnader belägen i slättlandskap i byn Djupa ca 1,5mil sydväst om Tierp, ca 5 mil söder om Gävle, ca 6 mil norr om Uppsala och ca 13 mil norr om Stockholm. 43 hektar mark, varav ca 32 ha skog och 11 ha inägomark. Skogen har ett uppskattat totalt virkesförråd om 6.025 kbm sk och en beräknad medelbonitet om 7,4 kbm sk/ha/år. Åkermarken är utarrenderad i enlighet med treårsavtal med start 2023 med en arrendeintäkt om 14.000 kr exkl. moms/år. Jakten på fastigheten bedrivs idag av lokalt jaktlag enligt muntlig överenskommelse, vilken om den sägs upp upphör 2023-06-30. Ny ägare kan ansöka om att gå med i jaktlaget och fortsatt ha marken med i den gemensamma jakten.

Observera att grannfastigheten Tierp Djupa 1:4 (Liss-Svedjan) är till salu samtidigt, även den genom Carlsson Ring Fastighetsmäklare och med samma ägare. Den består av 2,5 ha mark med byggnader.

Fakta

42108
3 000 000 SEK
43,0000 ha

Visningar

Ingen allmän visning sker. Fastigheten kan beses när som helst på egen hand.

Typ

Fastigheten Tierp Djupa 1:7, Jord/skogsbruk.

Areal

Fastighetens sammanlagda areal uppgår enligt skogsbruksplan till 43,0 hektar (i fastighetsregistret t anges 41,95 hektar). Marken är uppdelad i två skiften och enligt planen fördelad enligt följande:
Produktiv skogsmark: 32 ha med uppskattat ett totalt virkesförråd om 6.025 kbm sk, vilket ger ett medeltal om 188 kbm sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 7,4 kbm sk/ha/år. Trädslagsfördelning tall 25 %, gran 62 %, löv 3 %, björk 10 %. I planen anges att åtkomsten från skogbilväg är bra och att skogens åldersfördelningen är relativt jämn. På fastigheten finns ett hygge, vilket enligt planen behöver markberedas och planteras snarast. Hela skogsbruksplanen finns att ta del av under fliken Dokument på vår hemsida.

Inäga/åker: 10,8 ha, utarrenderad i enlighet med treårsavtal med start 2023 med en arrendeintäkt om 14.000 kr exkl. moms/år.

Väg- och kraftledning (linjeavdrag): 0,1 ha.

Annat: 0,1 ha.

Jakt

Jakten på fastigheten bedrivs idag av lokalt jaktlag enligt muntlig överenskommelse, vilken om den sägs upp upphör 2023-06-30. Ny ägare kan ansöka om att gå med i jaktlaget och fortsatt ha marken med i den gemensamma jakten.

Byggnader

Fastigheten är obebyggd.

Driftkostnader

0 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Taxeringsvärde

Fastigheten är idag samtaxerad med intilliggande bebyggd fastighet, vilket utgör en egen fastighet, som ägs av samma ägare och säljs samtidigt som denna fastighet. Om det framöver blir olika ägare kommer de inte längre att samtaxeras. I taxeringen har åkermarken åsatts taxeringsvärde 348.000 kr och skogsmarken 1.763.000 kr.

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å totalt 40.000 kr. Fastigheten är samintecknad med den grannfastighet och pantbreven kommer att dödas.

Servitut mm.

Förmånsservitut finns avseende dike och väg.
Fastigheten har andel i samfälligheterna Tierp Djupa s:1 med ändamål sandtäkt resp. Tierp Tierps allmänning s:1 med ändamål Tierps häradsallmänning (år 2021 uppgick utdelningen från denna till 2.079 kr).

Tillträde

Efter överenskommelse.

Karta

Budgivning

3 000 000 SEK

Fakta

42108
3 000 000 SEK
43,0000 ha

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt