By 106

Alby

Gård utanför Ånge

Gård om ca 9 hektar, belägen i Byberget, Alby, ca 2 mil väster om Ånge. Bostadshus med 4 rum och kök, modernt badrum och tvättstuga. Bredbandsfiber finns. På gården finns även bland annat en ladugård med flera praktiska utrymmen, ett timrat härbre och uteplats. Den egna skogen med ett virkesförråd på 1.467 m3sk är välskött och ligger i direkt strax nedanför gårdscentrum. Grönytorna runt gården är även dem välskötta med gräsmattor och hagar/betesmark i direkt anslutning till gårdens byggnader. Närmaste skola och samhällsservice finner man i Ånge ca 2 mil österut och till Alby där det enligt uppgift ska byggas vätgasfabrik framöver (Eka Chemical) har man 1 mil. Gården nyttjas sedan många år tillbaka som permanentboende.

Fakta

42056
895 000 SEK
9,1000 ha
100 kvm
4 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Ånge Alby 1:53, Skogsgård.

Bostadsbyggnad

Bostadshus som enligt fastighetsregistret uppförts 1940. Byggt på torpargrund. Träkonstruktion med stående och liggande träpanel samt tak belagt med plåt. Boarean uppgår enligt fastighetsregistret till 100 kvm fördelat på hall, fullt utrustat kök med vedspis och vedpanna, kaklat badrum + tvättstuga (från 2004/2005) samt vardagsrum på nedre plan. Övre plan består av hall och två stycken sovrum. De flesta fönster i huset har bytts ut till moderna treglasfönster och både räcke till balkong och veranda har nyligen bytts ut.

Fastigheten har vatten från gemensam brunn på grannens mark, servitut finns för detta. Eget avlopp. Uppvärmning sker med hjälp av vattenburet värmesystem kopplat till vedpanna.

Övriga byggnader

Ladugård innehållande flera praktiska utrymmen och vedbod. Gjutet golv (förutom på före detta kasa), delvis murad och delvis uppförd i trä. Tak belagt med plåt.
Timrat härbre med plåttak, hundgård, fristående uteplats med tak och jordkällare finns.
OBS! Lekstugan som finns på gården ingår ej i försäljning.

Skog och mark

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 9,1 ha, varav 8 ha produktiv skogsmark, 1 ha åker/betesmark och 0,1 ha väg/övrigt. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till 1.467 m3sk, uppräknat med en tillväxtsäsong sedan planen upprättades 2021. Boniteten är 5,5 m3sk per ha och år och den årliga tillväxten är beräknad till 54 m3sk. Fastigheten består av mestadels tall (76%). Resterande trädslagsfördelning är gran 21% och löv 3%. Övervägande del av skogen är kring 45 år, det finns även en del äldre skog (75-85 år). Se mer info om skogen i skogsbruksplanen som finns under dokument.

Driftkostad

Uppvärmning ved 6.000 kr, el 12.220 kr, försäkring 8.357 kr, vatten 400 kr, slamtömning och sophämtning 2.461 kr, sotning 2.300 kr. Total summa per år 23.381 kr = ca 1.948 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift om 1.185 kr och bredbandsfiber 3.816 kr (Servanet och Arkaden).

Energideklaration

Energideklaration är upprättad i juni 2022. Energiklass D, energiprestanda 105 kWh/m2 och år.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 529.000 kr varav bostadsbyggnad 138.000 kr, tomtmark 20.000 kr, ekonomibyggnad 12.000 kr och skog 359.000 kr.

Inteckningar

Det finns två stycken datapantbrev som tillsammans uppgår till 400.000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Köpare som ej varit folkbokförd i Ånge kommun sedan minst ett år tillbaka i tiden behöver ansöka om jordförvärvstillstånd hos Länsstyrelsen. Detta kostar 4.600 kr och sker i samband med att köpekontrakt tecknas.

Servitut

Avtalsservitut för vatten finns.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan köpare och säljare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Ånge följ väg 83 i 14 km. Sväng in mot Byberget vid andra avfarten från väg 83. Följ vägen ca 5,6 km. Fastigheten ligger väl synlig på höger sida om byvägen. Se även utsatta “Till salu”-skyltar.
Adress: By 106, 841 94 Alby.

Fakta

42056
895 000 SEK
9,1000 ha
100 kvm
4 R.O.K

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt