Sköle 113

Matfors

Mindre gård i Matfors

Gård belägen i Sköle, ca 3 km utanför Matfors centrum där skola och affärer m.m. finns. Vacker utsikt över Bodtjärnen. Drygt 8 ha mark fördelat på både skog och åkermark. Här finns bredbandsfiber och borrad vattenbrunn från 2014. Jakträtt i Tuna södra VVO. Säljes med friskrivningsklausul.

Fakta

42047
950 000 SEK
8,3600 ha
61 kvm
4 R.O.K

Visningar

Torsdag 13 okt kl 16:00-16:45
Anmälan krävs - vänligen kontakta fastighetsmäklaren för anmälan.

Typ

Fastigheten Sundsvall Sköle 4:32, Gård.

Bostadsbyggnad

Bostadshus som enligt fastighetsregistret uppförts år 1937 i trä med plåtbelagt tak. Källare under huset. Husets boarea uppgår enligt fastighetsregistret till 61 kvm (biarea 30 kvm) fördelat enligt följande:
Entréplan med duschrum och wc direkt till vänster om hallen (wc defekt, går ej att spola). Till höger finns trappa till övre plan. Rakt fram finns kök med äldre inredning och sparspis. Innanför detta finns vardagsrum med kamin samt ett mindre rum i direkt anslutning till detta. Övre plan består av två stycken sovrum (ena med kamin) samt hall och förvaringsutrymmen. I källaren finns inga inredda utrymmen, i det källarutrymme som nyttjats som tvättstuga står en tvättmaskin som ej ingår i fastighetsförsäljningen.

Fastigheten har eget vatten från borrad brunn (2014) och eget avlopp (trekammarbrunn). Uppvärmning sker med hjälp av direktverkande el och vedeldning. Fastigheten har bredbandsfiber installerat. OBS! Varmvattenberedaren och luftvärmepumpen är ur funktion.

Ladugård

Ladugård uppförd i trä med plåttak, innehållande förrådsutrymmen.

Skog och mark

Fastighetens areal uppgår enligt fastighetsutdraget till ca 8,85 ha, enligt uppmätning på karta uppgår arealen dock till 8,36 ha. Av denna areal uppgår gårdsskiftet till 4,75 ha och skogsskiftet som ligger väster om gården till 3,61 ha. Skogsskiftet avverkades enligt uppgift ca 2016/2017 och gårdsskiftet avverkades det på ca 2017/2018. Enligt den taxerade arealen är marken fördelad på ca 3 ha åkermark, 3 ha skog och 2 ha övrig mark.

Driftkostnad

Uppvärmning inkl hushållsel förbrukning 15.016 kWh, vatten/avlopp 1.500 kr, renhållning 3.600 kr, sotning 2.000 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift om 2.415 kr samt försäkring, belopp varierar beroende på försäkringsbolag m.m.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 629.000 kr varav bostadshus 189.000 kr, tomtmark 133.000 kr, skog 163.000 kr, ekonomibyggnad 67.000 kr och åkermark 77.000 kr.

Inteckningar

Det finns två stycken datapantbrev om totalt 350.000 kr som övertas obelånade av köparen vid tillträdet.

Servitut m.m.

Det finns fyra stycken avtalsservitut inskrivna i fastighetsregistret gällande vattenkraft, område, väg och elledning. Elledningen avser den lantmäteriförrättning som också enligt fastighetsutdraget pågår där Eon planerar att bygga en kraftledning mellan Skallböle och Edeforsen, denna kommer korsa fastighetens skogsskifte.
Utöver detta finns även ett antal ledningsrätter inskrivna i fastighetsregistret gällande befitliga kraftledningar som korsar fastigheten. Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggning för vägar Sköle GA:1. Den ingår också i samfällighet Sköle S:12. Fastigheten ingår i vattenskyddsområde.

Lösöre och städning

Säljaren förbehåller sig rätten att lämna lösöre på fastigheten. I det fall detta inträffar så tillfaller lösöret köparen utan krav eller ersättning.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig allt ansvar från eventuella dolda fel på fastigheten.

Besiktning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i denna objektbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Karta

Vägbeskrivning

Från Matfors, följ Storjordenvägen ca 3 km, därefter sväng in höger mot Skallböle/kraftstation. Efter ca 600 meter ligger fastigheten uppe i korsningen. Se även utsatta “Till Salu”-skyltar.
Adress: Sköle 113, 864 91 Matfors.

Fakta

42047
950 000 SEK
8,3600 ha
61 kvm
4 R.O.K

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt