Loböle 129

Stöde

Gård i Loböle, Stöde

Gård om ca 5 hektar mark i Loböle, Stöde. Gården ligger högt med utsikt över Stödesjön. På gården finns ett torp från 1800-talet, en stuga från 1970-talet samt ekonomibyggnader. Jakträtt i Stöde Södra VVO. Närhet till Stödesjön. Bredbandsfiber på gång, bekostas av säljaren.

Fakta

42027
750 000 SEK
5,3000 ha
89 kvm

Visningar

Onsdag 25 maj kl 18:00-19:00
Anmälan krävs - vänligen kontakta fastighetsmäklaren för anmälan.

Typ

Fastigheten Sundsvall Loböle 1:61, Jordbruk.

Skog och mark

Fastighetens areal uppgår enligt fastighetsregistret till 53.000 kvm, d v s 5,3 hektar. Enligt uppmätning på kartan uppgår arealen dock till 5,13 ha. Av denna mark består ca 3,5 hektar av produktiv skogsmark varav ca 2 hektar troligen slutavverkningsbart och ca 1,5 hektar avverkat för ca 12 år sedan som nu står på tillväxt. Varje spekulant ansvarar på egen hand för inventering av skogen för att bilda sig en uppfattning om skogsvårdsåtgärder och potentiella avverkningar. Resterande ca 1,5 hektar består av åkermark/bete, gårdscentrum och kraftledningsgata.

Bostadshus 1

Torp i två plan från sent 1800-tal. Byggt i timmer med stående träpanel och tak belagt med plåt. Torpargrund. Uppskattad boarea är ca 45 kvm fördelat enligt följande: Lantkök med vedspis och sommarvatten samt ett sovrum på nedre plan. Plastmatta på golven och tapetserade väggar. Övre plan har ett inrett sovrum med snedtak samt ett kallutrymme/vind som ej inretts.

Bostadshus 2

Stuga i ett plan uppfört 1972. Byggt i trä med stående träpanel och plåtbelagt tak. Boarean uppgår enligt fastighetsregistret till 44 kvm fördelat på hall, allrum, kök, duschutrymme med dusch och tvättställ samt ett rum med installerad mulltoa. I allrummet fanns en kamin som dessvärre nyligen gått sönder, anslutningen finns kvar för den som skulle vilja installera en ny kamin.

Värme och VA: Fastigheten har eget vatten (sommarvatten från borrad brunn). Vattenprov taget i april 2022 som visar tjänligt vatten. Ej avlopp. Uppvärmning har skett med hjälp av direktverkande el/vedeldning. Observera att vedspis ej kontrollerats på senare år.

Övriga byggnader

Traktorgarage/carportbyggnad.
Förrådslänga med förråd och dass.
Ladugård/loge uppe vid det äldre torpet.
Lekstuga.

Driftkostnad

El 8.000 kr och försäkring 3.459 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning (ägarna har ej bott på fastigheten). Utöver detta tillkommer fastighetsavgift om 1.170 kr.

Jakträtt

Jakträtt i Stöde södra VVO.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde (Stöde socken). Köpare som ej varit folkbokförd i glesbygdsområde (Stöde, Liden, Holm församling) inom Sundsvalls kommun i minst ett år tillbaka i tiden behöver ansöka om jordförvärvstillstånd hos Länsstyrelsen. Detta kostar 4.600 kr och sker i samband med att köpekontrakt tecknas.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 403.000 kr varav bostadshus 123.000 kr, tomtmark 33.000 kr, åkermark 11.000 kr, skogsmark 117.000 kr och ekonomibyggnad 119.000 kr.

Inteckningar

Det finns två skriftliga pantbrev om totalt 4.100 kr inskrivna i fastighetsregistret. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut m.m.

Det finns en nyttjanderätt om byggnad inskriven i fastighetsregistret från 1980, ej längre gällande/aktuellt då personen som hade nyttjanderätten ej längre finns vid liv. Det finns även tre stycken servitut inskrivna i fastighetregistret för kraftledning/starkström.
Båtplats kan ordnas i samråd med granne. Kontakta mäklaren för mer information. Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggning (Loböle GA:2 = vägar).

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig allt ansvar från eventuella dolda fel på fastigheten.

Lösöre

Eventuellt lösöre som lämnas kvar på fastigheten vid tillträde tillfaller köparen utan krav eller ersättning.

Kraftledning

I dagsläget finns Trafikverkets 130 kV-ledning samt Svenska Kraftnäts 220 kV-ledning. Eon planerar att bygga ytterligare en kraftledning (40 kV som ska gå mellan Skallböle och Edeforsen) i existerande kraftledningsgata. Därför har gatan breddats.

Bredbandsfiber

Bredbandsfiber är beställt och kommer troligtvis blåsas in i redan nedgrävd ledning under 2022. Bekostas av säljaren.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan köpare och säljare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Sundsvall följ E14 ca 25 km. Vid skylten “Nedansjö 1" sväng vänster. Sväng sedan första vänster och kör över bron till södra sidan Ljungan. I T-korsning sväng höger och följ byvägen 6,3 km. Därefter sväng vänster vid utsatt “Till Salu-skylt” (sätts ut på första visningsdagen). Gården ligger ca 500 meter upp.
Adress: Loböle 129, 864 95 Stöde.

Budgivning

600 000 SEK

Fakta

42027
750 000 SEK
5,3000 ha
89 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt