Norrgården

Östervåla

Lantbruksfastigheten Norrgården

Gård belägen i brutet landskap med omväxlande skogs- odlings- och hagmark i byn Skogbo 9 km nordost om Östervåla samhälle, knappt 6 mil norr om Uppsala och knappt 13 mil norr om Stockholm. Till motorvägspåfart till E4:an är avståndet lite drygt 1,5 mil. I Östervåla finns bra service med livsmedelsbutik, banker, restauranger, bibliotek samt skola upp till årskurs 9. Rymlig mangårdsbyggnad uppförd i början av 1900-talet. Flera stora ekonomibyggnader. Sammanlagt 123 hektar mark, varav ca 79 ha skog, 29 ha åker och 7 ha hagmark. Marken uppdelad i tre till varandra närliggande skiften. Jakträtten muntligt upplåten till Skogbo jaktlag med ett jaktområde om ca 730 ha. Älgtilldelning var senaste året 1,5 älg. Småvilt finns i bl.a. form av hare, räv, rådjur, vildsvin och kronhjort.

Fakta

42034
7 900 000 SEK
123,4000 ha
298 kvm
7 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Heby Skogbo 2:3, Jordbruk.

Mangårdsbyggnad

Uppförd på platsen år 1905 med stomme i liggande timmer i ett och ett halvt plan på torpargrund. Utvändigt fasad med eternitplattor och tak belagt med korrugerad aluminiumplåt. Tillbyggnadsdel innehållande pannrum uppförd år 1983 med träregelstomme. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt. Huset innehåller sju rum och kök fördelade på ca 298 kvm boarea och 15 kvm biarea (enl. uppgift i försäkringsbrev) enligt följande:

I nedre planet: Två hallar, varav en stor och en liten. Stort bondkök med matplats utrustat med ny elspis med glashäll och ugn (installerad i år) samt emaljerad vedspis under murad kåpa, diskmaskin (installerad i årskiftet 2021-2022), kylskåp samt skafferi. Vardagsrum med braskamin. Liten sal dekormålad kakelugn. F.d. kök med skåpinredning, plåtkåpa, emaljerad vedspis, gammalt kylskåp, frysbox samt tvättmaskin. Sovrum med rundad hörnkakelugn och garderob. Duschrum med duschkabin och tvättställ. Litet toalettrum med wc. Pannrum i tillbyggnadsdel.

I övre planet: Rymligt allrum ovanför trappan. Tre sovrum. Längsgående förrådsutrymmen under snedtak.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge/magasin/verkstad: Äldre vinkelbyggnad med (äldsta delen från år 1875) stomme i huggen natursten, betongsten, timmer och stolptimmer. Tak belagt med korrugerad plåt. Byggnaden innehåller ladugårdsdel, höskulle, logdel, spannmålsmagasin, oljebod samt en vidbyggd gårdsverkstad med gjutet golv och med ca 4 m högport uppförd på 1950-talet. Överbyggd gödselplatta finns i anslutning till ladugården. Sammanlagd byggnadsarea ca 579 kvm.

F.d. djurstall/förråd: Äldre byggnad med stomme i betongsten resp. timmer. Tak belagt med plåt resp. tegel. Delvis gjutet golv. Byggnadsarea ca 186 kvm. Framför denna byggnad finns ett stolplider med plåttak uppfört på 1990-talet.
Maskinhall: Uppförd på 1970-talet med stomme i trä. Väggar med träpanel på tre sidor. Tak belagt med korrugerad plåt. Byggnadsarea ca 210 kvm.

Garage- och carport: Nyligen renoverad byggnad uppförd i två omgångar med stomme i trä. Tak belagt med plåt. Byggnadsarea ca 40 kvm.

Vedbod/snickarbod vid bostadshus: Gammal byggnad med senare tillbyggd del. Stomme i trä. Tak belagt med plåt. Byggnadsarea ca 57 kvm.

Maskinhallar/väderskydd): Uppförd i slutet av 1980-talet med stolpstomme. En vägg med träpanel. Tak belagt med plåt. Invid denna finns ytterligare en maskinhall/väderskydd uppförd i slutet av 1990-talet med träregelstomme. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt.

Loge vid Kvarnmyren: Äldre byggnad med stomme i trä. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegel. Byggnadsarea ca 140 kvm.

Gråladan vid Kvarnmyren: Gammal timmerbyggnad med tegeltak. Byggnadsarea ca 50 kvm.

Loge vid Rönningen: Äldre byggnad med trästomme. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegel.

Virkesstick och jordkällare: Därutöver finns ett virkesstick beläget öster om gårdscentrum samt en jordkällare vid bostadhuset.

Areal

Enligt skogsbruksplan uppgår fastighetens areal till 123,4 hektar (uppgiften i fastighetsregistret är 123,09 hektar). God arrondering med all mark samlad till tre varandra närliggande skiften. Enligt skogsbruksplanen, vilken avser tiden 2022-01-01 och tio år framåt med fältarbete utfört i april 2003 och därefter ajourhållen enl. uppgifter från skogsbolagets virkesköpare, är arealen fördelad enligt följande:
Produktiv skogsmark: 78,9 ha med ett sammanlagt virkesförråd om 12.448 kbm sk, vilket ger ett medeltal på 158 kbm sk/ha. Trädslagsfördelning tall 39 %, gran 38 %, löv 23 % och asp <1 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,5 kbm sk/ha. Enligt planen föreligger åtgärdsbehov avseende markberedning, plantering, återväxtkontroll och röjning. Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten. Hela planen finns att ta del av under fliken dokument i objektsbeskrivningen på vår hemsida.

Inägomark: 39,7 ha. 29,17 ha stödberättigat åkermark med äldre täckdikning, varav ca ca 17 ha medelstyv lerjord närmast gårdscentrum, ca 10 ha mull- och torvjord vid Kvarnmyren och ca 2,5 ha ler-mull- och torvjord vid Rönningen. Stödrätterna innehas av säljaren och medföljer i köpet utan extra kostnad. Ca 7 ha hagmark (vilken säljaren ej sökt stöd för).

Impediment: 1,0 ha myr/kärr/mosse resp. 0,1 ha berg/hällmark.

Väg och kraftledning (linjeavdrag): 0,9 ha.

Annat: 2,8 ha, utgörande bl.a. uppvuxen trädgårdstomt invid mangårdsbyggnaden samt stor hårdgjord plan invid ekonomihusen.

Jakt

Jakträtten muntligt upplåten till Skogbo jaktlag med ett jaktområde om ca 730 ha. Älgtilldelning var senaste året 1,5 älg. Småvilt finns i bl.a. form av hare, räv, rådjur, vildsvin och kronhjort.

Värme och V/A

Huset är uppvärmt via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till vedpanna med två ackumulatortankar á 1500 resp. 750 l.
Vatten från egen djupborrad brunn.
Avlopp till trekammarbrunn med markbädd anlagt år 2018.

Driftskostnader

Uppvärmning med egen ved ca 40 kbm, försäkring 22.500 kr, vatten/avlopp 650 kr, renhållning 2000 kr, sotning 2800 kr (inkuderar kostnad för brandskyddskontroll 2021), el 19.000 kr. Total summa per år 46.950 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift 8.874kr. Månadskostnad = ca 4.650 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Energideklaration

Ej utförd.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till 5.892.000 kr, fördelat enl. förlajande:
Skog 3.526.000 kr
Åkermark 802.000 kr
Betesmark 100.000 kr
Ekonomibyggnader 280.000 kr
Småhusmark 175.000 kr
Bostadsbyggnad 1.009.000 kr

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å totalt 1.599.500 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut mm.

Inga servitut finns inskrivna. En fornlämning finns inskriven i fastighetsregistret. Fastigheten har andel i samfälligheterna Heby Aspnäs FS:1 (Fiske), Aspnäs S:2-S:6 samt Aspnäs S:8-14.

Bredband

Fastigheten är ansluten till fibernät.

Tillträde

Under hösten 2022 efter överenskommelse

Adress till fastigheten

Skogbo 151, 740 46 Östervåla

Karta

Budgivning

8 100 000 SEK

Fakta

42034
7 900 000 SEK
123,4000 ha
298 kvm
7 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt