Jonsberg

Vänge

Gården Jonsberg utanför Uppsala

Vacket belägen gård väl lämpad att utveckla till framtida hästgård. Gården är omgiven av gammalt kulturlandskap och gårdcentrum är relativt enskilt och högt beläget med vidsträckt utsikt över dalgång. Betesmarker finns belägna invid och nedanför gårdscentrum vilket ger god uppsikt vid eventuell hästhållning. Eknomibyggnader finns även på gården som lämpar sig väl för att bygga om till stall. Närmaste omgivningarna präglas av brutet landskap med omväxlande åker-, betes- och skogsmarker. Gårdens areal uppgår till 33,5 hektar, varav 5,1 ha inägomark och 27,2 ha skogsmark. Byggnadsbeståndet består av bostadshus, lillstuga, maskinhall, verkstad, liten loge, snickarbod, jordkällare samt ett par äldre enkla ekonomihus. Avstånd till Vänge är ca 6 km. Där finns bl.a. förskolor, skola årskurs F-6, restauranger och bibliotek. Skola finns även i Ramsta på ca 7 km avstånd. Till Hagby IK där den aktiva fotbollsföreningen Hagby IK har sin hemvist är avståndet en dryg kilometer. Täta bussförbindelser mellan Vänge och Uppsala. Avstånd till Stockholm är ca 9 mil.

Fakta

41130
6 900 000 SEK
33,5000 ha
99 kvm
4 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Uppsala Ekbolanda 1:4 & 1:6, Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Uppfört år 1975 (uppgift från taxeringen) med träregelstomme i ett plan på grund med hel källare. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med betongpannor. Huset, vilket har ett allmänt renoveringsbehov med i stort sett allt i original sedan byggtiden, innehåller 4 rum fördelade på 99 kvm boarea (uppgift från taxeringen samt lika stor inredd källare enligt följande:

I övre planet: Hall. Kök med matplats utrustat med spis med ugn, köksfläkt, kylskåp och frysskåp ur funktion. Vardagsrum med utgång till altan. Tre sovrum. Duschrum med duschkabin, wc och tvättställ.

I källarplanet: Gillestuga. Tvättstuga. Bastu. Pannrum.

Uppvärmning via vattenburet system kopplat till ackumulatortank med elpatron. Äldre oljepanna med vedeldad förugn finns.

Ekonomibyggnader

Maskinhall: Uppfört på 1980 talet med stomme i trä. Utvändigt fasad och tak med plåt. Byggnaden innehåller en stor öppen yta med gjutet golv. Byggnadsarea 253 kvm (uppgift från försäkringsbrev).

Verkstad, tork: Verkstadsdelen uppförd på 1960-talet med stomme i betongsten och torkdelen uppförd på 1970-talet med stomme i trä. Verkstadsdel med murade väggar och gjutet golv. Separat del i trä innehållande gammaldags spannmålstork. Utvändigt fasad med puts- respektive stående träpanel. Tak belagt med eternit respektive plåt. Byggnadsarea 116 kvm (uppgift från försäkringsbrev).

Mindre lada, mjölkrum: Äldre byggnad med stomme i trä i ladudelen respektive betongsten i mjölkrumsdelen. Utvändigt stående träpanel resp. puts och tak belagt med plåt. Delvis gjutet golv. Byggnadsarea 99 kvm (uppgift från försäkringsbrev).

Snickarbod: Äldre träbyggnad med plåttak. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med plåt. Gjutet golv. Byggnadsarea 32 kvm (uppgift från försäkringsbrev).

Hydroforhus: Äldre byggnad med stomme i betongsten och tak belagt med tegelpannor. Byggnadsarea 16 kvm (uppgift från försäkringsbrev).

Övriga ekonomibyggnader: Därutöver finns ett enkelt gethus, en jordkällare samt ett rivningsmoget gammalt förråd.

Areal

Enligt skogsbruksplan upprättad i februari 2021 uppgår fastigheternas sammanlagda areal till 33,5 hektar (uppgiften i fastighetsregistret är 33,4225 hektar). God arrondering med all mark samlad i ett skifte. Enligt planen är marken fördelad enligt följande:

Inägomark: 5,1 ha åker/betesmark till största delen bevuxen med vall insådd år 2020.

Produktiv skogsmark: 27,2, ha med ett sammanlagt virkesförråd om 3.895 kbm sk, vilket ger ett medeltal på 143 kbm sk/ha. Trädslagsfördelning tall 62 %, gran 29 %, löv 10 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,9 kbm sk/ha. En övervägande del av skogen är i åldern 90-99 år. I planen bedöms vägsystemet inom fastigheten tillräckligt för sedvanligt brukande av skogen. Hela planen finns att ta del av på vår hemsida och inga åtgärder har vidtagits sedan planen upprättades.

Impediment: 0,0 ha,

Väg, ledning, vatten: 0,4 ha.

Övrig areal: 0,8 ha, vilken utgörs av marken vid gårdscentrum.

Jakt

Gårdens jakträtt är inte upplåten och därmed tillgänglig för köparen från och med tillträdet.

Vatten och avlopp

Vatten från egen grävd brunn.
Avlopp till trekammarbrunn med infiltration (infiltrationen anlagd år 2021).

Bredband

Fiberkabel finns nedgrävd i området och enligt nätägaren IP-Onlys hemsida kan fastigheten anslutas till fibernätet om man önskar.

Driftkostnader

Uppvärmning 30.000 kr, försäkring 8.500 kr, vatten/avlopp 1.500 kr, sophämtningen pausad. Total summa per år 40.000 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift 8.874 kr. Månadskostnad = ca 4.100 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. I uppvärmning ingår även kostnad för hushållsel.

Energideklaration

Energiklass G enligt energideklaration upprättad 2020-10-22.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till sammanlagt 4.262.000 kr med delvärden enligt följande:
Skog 1.512.000 kr
Skogsimpediment 6.000 kr
Åkermark 668.000 kr
Betersmark 39.000 kr
Ekonomibyggnader 310.000 kr
Småhusmark 587.000 kr
Bostadsbyggnad 1.140.000 kr

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å totalt 140.300 kr.

Servitut mm.

Belastande servitut finns inskrivna avseende kraftledning respektive kraftledning mm. Sex stycken fasta fornlämningar finns registrerade. Fastigheten ingår Fredriksberg-Rensmyra vägsamfällighet.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Adress till fastigheten

Jonsberg 325 och 326, 755 78 Vänge. (På Google Maps angivna som Hagby 325 och 326).

Karta

Fakta

41130
6 900 000 SEK
33,5000 ha
99 kvm
4 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt