Bostad plan 1
Bostad plan 2
Gäststuga & förråd
Attefallstuga
Gårdshus
Lider
Stall
Fastighetskarta