Bräcke Övsjö 2:56

Kälarne

Skogsfastighet i Jämtland

Ca 254 hektar naturskönt belägen skogsfastighet ca 13 km NV Kälarne och ca 77 km Ö Östersund. Totalt virkesförråd ca 24.900 kbm sk. Objektnr 41065.

Fakta

41065
6 300 000 SEK
254,5350 ha

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Bräcke Övsjö 2:56, Skogsfastighet.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens areal till totalt 254,5350 hektar varav 220,2600 hektar på det stora norra skiftet och 34,2750 hektar på det södra mindre skiftet. Enligt nedanstående skogsbruksplan är arealen något större areal angiven, ca 260 hektar, fördelat på ca 244 hektar produktiv skogsmark och ca 14 hektar impediment/myrar. Resterande del övrig mark med vägar o. kraftledning.

Skog

Enligt skogsbruksplan upprättad 2017, justerad med uppgifter om tillväxt, torde det totala virkesförrådet idag uppgå till cirka 24.900 kbm sk. Bonitet är angiven till 4,6 och trädslagsfördelningen är: Tall 53 %, gran 26 %, löv 13 % och contorta 8 %. Därutöver finns ett mindre bestånd av lärk. Av virkesinnehållet är drygt 10.000 kbm sk över 90 år. Föreslagen avverkning enligt planen är för 10-årsperioden 5715 kbm. Ingen del av föreslagen avverkning är ännu gjord.

Läge

Fastigheten ligger naturskönt med allmänna asfalterade lågtrafikerade väg 727 gående genom det stora norra skiftet. Geografiskt cirka 17 km nordväst om Kälarne samhälle där bra service finns med bl.a. livsmedelsaffär, skola och vårdcentral samt bensinmack etc. Det mindre skiftet är beläget cirka 3,5 km söderut strax väster om bebyggelsen i Väster Övsjö. Det norra stora skiftet har en liten gräns i väster mot Öster Flärksjön.

Byggnader

Fastigheten är obebyggd.

Jakt

Nyttjandeavtal 49 år för jakträtten finns för säljarens bror, upprättat år 1989. Säljarens bror jagar varje år men har aldrig erlagt arrendeavgift enligt kontrakt.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nyavstyckad våren 2021. Taxeringsvärde är ännu ej fastställt.

Inteckningar

Inteckningslån finns inga som köparen måste övertaga. Pantbrev finns å kronor 2.017.000:- som även gäller i stamfastigheten. Fastigheten har del i Flodalens och Flärkdalens vägsamfälligheter.

Driftskostnader

Avgift för samfälld väg debiteras med avgift per km och m3 transporterat gods i samband med nyttjande. Tillkommer kostnad för försäkring ca 4.070:-/år.

Tillträde

Efter överenskommelse enligt köparens önskemål.

Visning

Skiftena kan besökas när som helst. Kontakt kan också tas med ägarna för överenskommelse om visning.

Karta

Budgivning

8 000 000 SEK

Fakta

41065
6 300 000 SEK
254,5350 ha

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt