Hanshyttan 105

Möklinta

Enskilt belägen gård under förrättning

Idylliskt belägen fastighet med möjlighet till djurhållning. Timrat 2-planshus med många möjligheter i orört skick med vedspis, bakugn och 1800-tals känslan bevarad. Huset är i behov av renovering. El finns. Vattenbrunn kommer att borras och bekostas av ägaren, avlopp saknas. Fin ladugård med stor loge samt uthuslänga med generösa förvaringsmöjligheter. Totalt ca 2,1 ha varav åker 1 ha, skog 0,7 ha samt övrigt runt bostadshus och ekonomibyggnad. I Möklinta ca 7 km från fastigheten finns skola, servicebutik, pizzeria och bensinstation. Ekonomibyggnaderna ligger väl samlade kring den vackra mangårdsbyggnaden. Fastigheten ligger geografiskt sett mycket bra med ca 2,7 mil till Sala, 3 mil till Avesta, 7 mil till Uppsala, 6 mil till Västerås samt 14 mil till Stockholm. Observera att en lantmäteriförrättning kommer att ske, eftersom areal ska regleras bort från fastigheten!

Fakta

41064
1 550 000 SEK
2,1000 ha
140 kvm
3 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Sala Hanshyttan 1:3 med undantag, Gård.

Bostadsbyggnad

Timrat bostadshus från 1855 med renoveringsbehov. Stora möjligheter finns. Huset är uppskattningsvis ca 70 kvm per plan. Bostaden har 2 hela plan samt en inredningsbar vind. Tak belagt med plåt. Englasfönster med innanfönster. El finns indraget i vissa delar av av bostaden. Vattenbrunn kommer att borras och bekostas av säljaren, avlopp saknas.

Entréplan:
Hall med trägolv och pärlspont. Kök med trägolv, pärlspont samt vedspis (ej inkopplad) och bakugn. Murstocken är besiktigad och godkänd utan anmärkning. Innanför köket finns ett beredningskök med ny skåpinredning samt maskinell utrustning i form av spis med 2 plattor och ugn. Även kombinerad kyl/frys. Kammare med trägolv och blottad timmervägg samt väv.

Övre plan:
Hall med trägolv och timmerväggar. Dörr upp tull vinden. Allrum med trägolv och timmerväggar. Kammare med trägolv och timmerväggar.

Vind:
Stor vind med möjlighet att inreda detta utrymme.

Ladugård

Stor fin ekonomibyggnad i gott skick. Inrymmer ladugård med murade väggar. I övrigt lösvirke med rödmålad panel utvändigt. Tak belagt med eternit. Här finns uppbindningsplatser, foderbord, kättar för både kalv och gris samt hönshus. Stall med 2 spiltor. Höskulle samt stor loge. Även vagnslider och redskapsutrymme. Total yta är ca 324 kvm enligt fastighetstaxeringen. El finns indraget.

Uthus

Uthuslänga i trästomme samt träpanel utvändigt. Nyare plåttak på södra sidan, den andra består av lertegel. Totalt ca 80 kvm. Inrymmer dass, vagnslider och förråd. Här finns även en murad jordkällare.

Lekstuga i trästomme, träpanel och tjärpapp på taket.

Dass i trästomme, panel samt plasttak.

Areal

Fastighetens gränser är ej fastställda. Den tilltänkta arealen väntas uppgå till ca 2,1 ha. Tomt med odlingsmöjligheter runtom bostad och uthus. Väg med allé upp till bostadshuset. Åkermark i direkt anslutning till både bostad och ekonomibyggnad. Ca 7.000 kvm för eget vedbehov. Porlande bäck som slingrar intill.

Läge

Enskilt belägen gård ca 7 km från Möklinta. Läget är ostört och stillsamt. Inom ca 500 meter finns badmöjligheter i Mörtsjön. I närheten finns Färnebofjärdens naturreservat, flera bra fiskesjöar samt fina bär- och svampmarker inpå knutarna. I Möklinta finns förskola till åk 6. Högstadium och gymnasium finns i Sala ca 27 km från fastigheten. Här finns även lanthandel och pizzeria. På ca 30 minuter når man Avesta, Heby och Sala vilket skapar goda möjligheter för jobbpendling till dessa orter. Även Västerås ligger inom pendlingsavstånd.

Taxeringsvärde

Eftersom att fastigheten kommer att få en ny typkod i samband med att skogen regleras bort, finns inget taxeringsvärde åsatt.

Driftkostnader

Uppvärmning ca 6.000 kr (endast nätavgiften), försäkring ca 5.000 kr, sotning ca 300 kr, väg-/snöavgift oklar då en ny fastighet kommer att bildas som får en viss andel i befintlig vägförening. Total summa per år 11.300 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Inteckningar

Efter avslutad fastighetsbildningsåtgärd kommer överlåtelsefastigheten att befrias från inteckningar.

Servitut m.m.

Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggning Sala Nordanåker GA:1 samt andel i Sala Valsätra S:2, varav den senaste ej kommer vara aktuell i den nybildade fastigheten.

Tillträde

Efter överenskommelse. Snarast om köparen så önskar då gården idag står obebodd.

Objektnummer

41064.

Karta

Vägbeskrivning

Hanshyttan 105, 733 99 Möklinta

Fakta

41064
1 550 000 SEK
2,1000 ha
140 kvm
3 R.O.K

Mäklare

Elin Hjalmarsson
Elin Hjalmarsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt