Kölsund

Hudiksvall

Skogsfastighet med tre öar

Unik skogsfastighet om 134,5 ha med tre stycken öar belägna vid kusten i Rogsta, Hudiksvall, med närhet till Hudiksvall centrum och Hornslandet med bland annat Hölick havsresort.
Delar av fastigheten som ligger på fastlandet gränsar till vatten i form av sjö och hav och öarna är belägna i havet där Råtan är på 6,77 ha, Granön är på 37,06 ha och Tallön är på 0,99 ha. Det finns ett fåtal avstyckade tomter på öarna och deras areal är inte redovisade i storlekarna.

Till fastigheten hör produktiv skogsmark om 120 hektar med ett virkesförråd om 17.431 m³sk samt jakträtt.

Fakta

40116
8 000 000 SEK
130,8041 ha

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Hudiksvall Rogsta-Östby 2:6, Skogsbruk.

Mark

Fastighetens landareal uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 133,4 hektar och vattenareal till 1,1 hektar varav 120 ha produktiv skogsmark, 4,5 ha myr/kärr/mousse, 6,8 ha berg/hällmark, 2,1 hektar annat
Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa. Spekulanter får själva inventera skogen.
Skogsbruksplanen är upprättad oktober 2017 och finns att hitta under dokument.
Enligt fastighetsutdrag är arealen på fastigheten 1.308.041 kvm, dvs knappt 131 ha vattenområde är dock ej redovisade. Enligt uppmätning på karta är arealen 135,47 ha.

Fastighetens består av 8 skiften med 120 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 17.431 m³sk vilket ger ett medeltal om 145 m³sk/ha. Medelboniteten 4,4 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 380 m³sk per år. Trädblandningen är tall 59%, gran 34% och löv 7%.
Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog i oktober 2017 och är uppräknad med årlig tillväxt för 2 år.

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen styckats av och nya taxeringsuppgifter har ej beslutats.

Driftkostnad

Försäkring 700 kr. Totalsumma per år 700 kr. Observera att detta endast är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares användning.

Inteckningar

Fastigheten säljs inteckningsfri.

Servitut m.m.

Fastigheten innehar tre stycken avtalsservitut gällande kraftledning, utfartsväg och område samt fyra stycken officialservitut last gällande Brygga, gångväg rätt att behålla, underhålla och förnya bryggan X samt rätt till erfoderlig gångväg dit, parkering och 2 stycken vattentäkt.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Fakta

40116
8 000 000 SEK
130,8041 ha

Mäklare

Johanna Falck
Johanna Falck
Mäklare

Kontakt