Oppeby Ekäng 1

Ydre

Gård med vackert läge i Ydre

Vackert belägen hästgård i ett öppet och böljande jordbrukslandskap. Gården består av totalt 14 ha till största delen åker- och betesmark. Gården ligger i Ydre kommun i södra Östergötland. Avståndet till kommuncentrum Österbymo är 2 km. Där finns grundskola, vårdcentral och affär. Mangårdsbyggnad uppförd 1874.
Har bevarad spiskåpa, kakelugn, rörspis och spegeldörrar. Taxerad boyta 170 kvm.
Stall med sex boxar.

Fakta

40086
3 000 000 SEK
14,5035 ha
170 kvm
5 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Ydre Oppeby 2:4, Jordbruk.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är enligt uppgift uppförd år 1864 med stomme i trä i 1 ½ plan. Utvändigt vit stående träpanel och tak belagt med lertegelpannor. Fönster tre-glas. Veranda framför huvudentré. Torpargrund på huggen sten. Huset innehåller 5 rum, kök, två trapphallar, wc/dusch, wc och tvättstuga/pannrum fördelat på 170 kvm boarea. Mindre matkällare under byggnaden.

Entréplanet: Trapphall, stort sällskapsrum, vardagsrum, kök, wc/dusch, groventré och pannrum. I vardagsrummet finns en vacker rörspis och i köket är den gamla spiskupan med en Husqvarna vedspis bevarad. Köksluckor i furu.
Övre planet; Trapphall, två sovrum, vardagsrum, wc och fyra stora garderober. I ett av sovrummen finns en kakelugn, (ej eldad). Från trapphallen är det utgång till balkong.
I taket i trapphallen finns en äldre vattenskada.

Uppvärmning med vatten buret värmesystem. Vedpanna av märket Viadrus, tillverkad 2006. Tre styck ackumulatortankar på vardera 500 l, i en tank finns elpatron. Enkelt avlopp.

Stall

Stallet är uppfört i trä med tak av korrugerad plåt. Har sex boxar. Samt kontor/sadelkammare. Indragen elektricitet och vatten.

Övriga byggnader

I trädgården finns en äldre timrad bod/magasin i två plan. Tak av tegel. Används som kallförråd.
I den kvarvarande delen av ladugårdsbyggnaden finns garage/verkstads utrymmen. Indragen el och gjutet golv. Samt förrådsutrymmen. Tak av korrugerad plåt.
Hönshus i trädgården. Tak av korrugerad plåt.
Jordkällare.

Åker- och betesmark

Den taxerad arealen betesmark är 8 ha och åkermark är 6 ha. Åkermarken består av två större åkrar, betesmarken ligger i anslutning till dessa. Inga EU-bidrag är sökta. Areal uppgift för EU-bidrag saknas. Marken är muntligt upplåten och disponeras av ny ägare från tillträdesdagen.

Avstyckning

I direkt anslutning till bostaden ligger fastigheter Ydre Oppeby 2:8. Avståndet mellan byggnaderna är ca 30 meter. Fastigheterna har gemensam uppfartsväg, samt vattenbrunn.
Hur fastigheterna och byggnaderna ligger i förhållande till varandra framgår av bifogad karta.

Areal

Taxerad areal är 14,50 ha. Bestående av två större skiften som ligger norr och söder om gårdscentrum och en mycket litet i väster.

Driftskostnader

Beräknade driftskostnader utan inköp av ved och underhåll.
Elektricitet 4 000 kr
Försäkring 4 500 kr
Renhållning 3 000 kr
Fastighetsavgift 6 592 kr

Taxeringsvärde

Lantbruksenhet, bebyggd, typkod 120
Bostadsbyggnad 717 000 kr
Tomtmark 162 000 kr
Ekonomibyggnad 136 000 kr
Åkermark 254 000 kr
Betesmark 152 000 kr
Summa 1 421 000 kr

Inteckningar

Datapantbrev på totalt 2 400 000 kr.

Servitut och samfälligheter

Förmån;
Officialservitut 05-SUN-147.2, väg
Officialservitut 05-SUN-449.1, vattentäkt vattenledning
Officialservitut 0512-92/22.1, väg
Belastande;
Avtalsservitut D201600597205:1.1, Kraftledning
Avtalsservitut 05-IM3-33/853.1, Uppdämning
Officialservitut 05-SUN-449.4, Vatten- och avloppsledning
Officialservitut 05-SUN-449.5, Väg
Inga uppgifter om samfälligheter.

Energideklaration

Ej utförd.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långt gående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om byggnaders skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjligheten att på egen hand eller genom konsult undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick den befinner sig.

Besiktning av åker- och betesmark kan ske på egen hand, besiktning av byggnader kan ske efter avtalad tid eller genom överenskommelse med undertecknad.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivning om fastighetens skick och lämnade uppgifter och virkesförråd.

Förvärvstillstånd

Ydre kommun är en s.k. glesbygdskommun, köpare som ej är boende i kommunen måste ansöka om förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Tillträde

Enligt överenskommelse och efter att eventuellt förvärvstillstånd har beviljats.

Karta

Vägbeskrivning

Från Österbymo väg 134 kör mot Eksjö 1,5 km, sedan höger mot "Tranås 39", ca 0,5 km till gården.
Alternativt kan man köra väg 131 från Österbymo mot Tranås 2,5 km, sedan vänster mot "Eksjö 33", ca 1,7 km till gården.

Fakta

40086
3 000 000 SEK
14,5035 ha
170 kvm
5 R.O.K

Mäklare

Sven Johansson
Sven Johansson
Mäklare & lant-/skogsmästare

Kontakt