Sverkerstigen 5

Ödeshög

Trädgårdsmästeri och torp invid Omberg

Fastigheten ligger alldeles i utkanten av Hästholmens samhälle. Bostadshus från 1800-talet samt växthusanläggning uppförd år 1979 med tre byggnadsskepp i hästskoform. Bra affärsläge vid länsväg 919 som går mellan Vadstena och Ödeshög och som har stor trafik med turister särskilt sommartid. Vacker vidsträckt utsikt över öppet jordbrukslandskap med åkermark och Omberg på avstånd. Avstånd till Ödeshög, där all övrig samhällsservice och påfart till E 4:an finns, är ca 6 km och till Vadstena är avståndet ca 2,5 mil.

Fakta

40013
1 500 000 SEK
0,4790 ha
55 kvm
2 R.O.K

Visningar

Lördag 18 apr kl 11:00-12:00
Öppen visning - Välkommen!

Typ

Fastigheten Ödeshög Tollstad 6:2, Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Är sannolikt uppfört i slutet av 1800-talet med stomme i liggande timmer. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med trekupiga lertegelpannor. Torpargrund med naturstenssockel under del av huset och resterande med källare som grävts ut under senare år. Vidbyggd glasveranda på husets framsida vid huvudentrén. Huset innehåller två rum och kök fördelat på cirka 55 kvadratmeter boarea enligt följande:
Nedre plan: Kök med matplats och murkåpa samt utrustat med emaljerad vedspis, elspis med glashäll, rostfri diskbänk och stänkskydd av Brännlyckemarmor från Närke. Enkelt badrum med badkar, wc och tvättställ. Ett bostadsrum som har nylagt furugolv med breda tiljor. Ett litet rum mellan köket och bostadsrummet.
Övre plan: Delvis begränsad takhöjd med hall och ett bostadsrum samt förrådsutrymmen under snedtak
Källarplan: I källaren finns två avdelningar, dels en svale/förråd direkt nedanför den invändiga trappan och dels ett större förråd/matkällar rum med ingång direkt från tomten på baksidan.

Trädgårdsmästeriet

Växthusanläggning uppförd år 1979 med tre byggnadsskepp i hästskoform. Lättmetallstommar och 4 mm glas i tak och på väggar. Varje del har ca 480 kvadratmeters byggnadsarea, total byggnadsarea i växthusen alltså ca 1 440 kvadratmeter. I den främsta delen/huvudbyggnaden, med en långsida mot vägen, finns i ena änden ett pannrum och i andra änden direktingång till bostadshusets gavel. Delvis betonggolv i denna byggnad bl.a. i pannrummet. Äldre oljeeldad panncenral och vattenburen värme i det första växthuset.
Därutöver finns två mindre gamla uthusbyggnader, en vedbod och en f.d. drängstuga, sannolikt uppförda samtidigt som bostadshuset. Stommar delvis i liggande timmer och utvändigt stående träpanel på väggar samt tak med lertegelpannor. Påbörjad renovering bl.a. helt nytt tak på ett av byggnaderna. Byggnadsarea ca 20 kvm för vardera hus. Under de senaste åren då växthusen nyttjades odlades grönsaker bl.a. småbladiga, men fasta leveranser till ett antal restauranger i närområdet. Möjlighet finns att anlägga vinodling om intresse finns.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 4790 kvadratmeter. Ursprungligen relativt plan tomt men på baksidan av bostadshuset finns anlagt en trädgårdsdamm med Koifiskar. Dammen är omgiven av skyddande gräsbevuxna vallar. På framsidan av tomten mot den lokala förbifartsvägen, som går parallellt med väg 919, finns hårdgjord mark med parkeringsytor belägna något högre än växthusen. Stora lövträd invid parkeringen och även invid en liten kulle på baksidan som är bevuxen med prydnadsbuskar.

Läge

Fastigheten ligger alldeles i utkanten av Hästholmens samhälle. Bra affärsläge vid länsväg 919 som går mellan Vadstena och Ödeshög och som har stor trafik med turister särskilt sommartid. Vacker vidsträckt utsikt över öppet jordbrukslandskap med åkermark och Omberg på avstånd. I Hästholmens samhälle, med över 300 fastboende, finns en trivsam äldre småbåtshamn på gångavstånd i Vättern med intilliggande restaurang och en liten badplats. Vidare bensinstation och pizzeria invid fastigheten. Avstånd till Ödeshög, där all övrig samhällsservice och påfart till E 4:an finns, är ca 6 km och till Vadstena är avståndet ca 2,5 mil. Mycket goda förutsättningar för trädgårdsodling eftersom fastigheten ligger i odlingszon 1.

Taxeringsvärde 2017

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet som endast utgöres av växthus med typkod 121 till totalt kronor 198.000:-.

Bredband

Fiberoptisk kabel är indragen i huset och anslutningsavgiften är betald.

Inteckningslån

Finns inga som köparen behöver övertaga. Pantbrev finns registrerade å kronor 945.000:-.

Driftskostnad

Är helt beroende av vilken typ av verksamhet köparen avser bedriva. Grundavgift för VA och sophämtning är xxxx:- kr/år.

Tillträde

Efter överenskommelse, snarast om köparen så önskar eftersom säljarna bor på annan ort.

Karta

Fakta

40013
1 500 000 SEK
0,4790 ha
55 kvm
2 R.O.K

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt