Axelsbo 34

Avesta

Gård på 21,7 ha i Axelsbo, ca 6 km från Avesta centrum

Nu ges möjligheten att förvärva en gård i Avesta med boende, skog och möjlighet till hästverksamhet eller annan småskalig djurhållning. Gården är belägen i fina Axelsbo endast ca 6 km från centrum. Den totala arealen är ca 21,7 ha och fördelar sig på 14,3 ha skog med ett virkesförråd på 3.991 m³sk, 5,8 ha åker samt 1,6 ha övrig mark. Gårdscentrum med dess mangårdsbyggnad samt ekonomibyggnader ligger i direkt närhet till varandra. Ett stenkast bort finns sjön Nävden, och den tillhörande fina strandlinjen tillför stora rekreationsvärden till gården. En rationell verkstad samt garage uppfördes i trä under 1980-talets slut. Denna gård i Axelsbo erbjuder förutom en otroligt vacker plats att bo och verka på även välarronderad mark, bra ekonomibyggnader, sandstrand samt en villa i 2 plan med bergvärme som inrymmer 5 rok inklusive garage, allt samlat i en ägofigur. Välkomna på visning!

Fakta

40035
2 550 000 SEK
21,7000 ha
152 kvm
5 R.O.K

Visningar

Lördag 30 maj kl 11:00-12:00
Anmälan krävs! Vänligen kontakta fastighetsmäklaren för anmälan.

Typ

Fastigheten Avesta Axelsbo 1:2, Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Mycket idylliskt läge där lugn och ro infinner sig. Bostaden utgörs av en familjevilla uppförd i 2 plan med torpargrund. Trästomme, stående rödmålad panel samt tak belagt med lertegel. Byggåret är enligt fastighetsregistret år 1950. Boarean enligt fastighetsregistret är 96 kvm samt biytan likaså, alltså 96 kvm. Enligt säljarnas uppskattning är boarean ca 152 kvm samt biytan ca 40 kvm (avser garage/pannrum). Vatten från djupborrad brunn belägen på grannfastigheten (Axelsbo 1:32, servitut finns) samt avlopp i form av en sluten tank för WC (ca 5 m3) samt 2-kammarbrunn och infiltration för bad-, disk- och tvättvatten. Fiber installerat i bostaden.

Planlösning samt rumsfördelning enligt följande:

Entréplan:

Farstukvist med klinker på golvet samt golvvärme. Målad väv på väggarna. Inre hall med nålfiltsmatta (plattor) på golvet och väv på väggarna. Garderober. Garage med port på baksidan. Gjutet golv. Inrymmer även pannrum med bergvärmeanläggning ca 2015. Även vedpanna (används ej då bergvärmeanläggning är installerad). Gillestuga under renovering med vildmarkspanel på väggarna samt äldre furuplank på golvet. Murad spis. Utgång till baksidan. Duschrum med klinker på golvet samt kaklade väggar. Golvvärme. Duschplats. Toalettstol samt tvättställ och en tvättmaskin.

Övre plan:

Det övre planet inrymmer kök med plastmatta på golvet samt väv på väggarna. Äldre skåpinredning samt maskinell utrustning såsom spis, fläkt samt kyl/frys. I en luftig och öppen planlösning med köket finns matrum/vardagsrum med trägolv samt väv på väggarna. Vacker kakelugn. Sovrum med masonit på golvet och väggar under renovering. Garderober. Badrum med våtrumsmatta på golvet samt väggarna. Toalettstol samt tvättställ och duschplats. Sovrum med heltäckningsmatta på golvet samt tapeter på väggarna. Garderob. Sovrum med heltäckningsmatta på golvet samt väv på väggarna. Klädkammare.

Ekonomibyggnader

Traktorgarage/verkstad om i trästomme, träpanel utvändigt, korrugerat plåttak samt gjuten platta, byggt 1988. Två traktorportar. Ca 81 kvm enligt fastighetsregistret. Vidbyggt Garage (genomgång mellan byggnaderna) byggt 1989 om ca 116 kvm enligt fastighetsregistret. Gjuten platta, trästomme med rödmålad fasad samt korrugerat plåttak. Ingång via mindre port samt en större port. Inrymmer även ett litet kontor med ingång både utifrån och från verkstaden. Bakom dessa byggnader finns ett vidbyggt förråd.

Ca 100 kvm stor traktorcarport i lösvirke med plåttak.

Enklare förrådsbyggnad med plats för virke m.m. Plåttak. Intill detta finns en enklare bod i trästomme med panel utvändigt samt plåttak, ca 20 kvm.

Lusthus i trästomme med tjärpapp på taket. Vitmålad panel invändigt.

Timrat äldre uthus om ca 15 kvm med lertegel på taket.

Tomt och areal

Enligt fastighetsregistret är arealen för fastigheten totalt 19,39 ha. Det finns totalt 1 område, fin arrondering med ett sammanhängande skifte. Fastigheten har egen strandlinje i sjön Nävden med ett mycket vackert läge. Arealen fördelar sig enligt fastighetsregistret på skogsmark 11 ha, åkermark 8 ha och resterande runt bostadshus samt ekonomibyggnader. Trädgård med diverse perenner samt buskar och äppelträd.

Enligt den skogsbruksplan som upprättats 2020-04-20 av Kjell Pettersson, fördelar sig arealen enligt följande:

Den totala arealen uppskattas till 21,7 ha landareal samt 0,1 ha vatten. Av denna areal är skogsareal 14,3 ha, åkermark 5,8 ha, väg och kraftledning 0,8 ha samt annat 0,8 ha.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att på egen hand undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. Beträffande skogsbruksplanen, är denna enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Inventering av skogen måste varje spekulant utföra själv. Hänsyn bör därför tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och arealer före köpet.

Skog

Enligt skogsbruksplanens information är det uppskattade virkesförrådet 3.991 m³ sk. Skogsmarken dominers av äldre granskog med ett medeltal på 279 m3sk/ha. Medelboniteten uppskattas till 6,8 m3sk/ha. Det totala virkesförrådet fördelar sig på 148 m3sk tall, 2,418 m3sk gran, 795 m3sk björk samt 631 m3sk löv. Under planens period uppskattas föryngringsavverkningen till 3,711 m3sk, gallring 20 m3sk samt naturvårdande skötsel till 54 m3sk. Det finns 1 registerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Omfattar ca 0,8 hektar och utgörs av en möjlig fornlämning med RAÄ-nummer: Grytnäs 154:1
Bytomt/gårdstomt om 90x90 meter. Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Åker och betesmark

Enligt fastighetsregistrets uppgifter är 11 ha åkermark. Inget arrende belastar fastigheten. Dock kommer en granne att ta vall sensommaren 2020 för att säljaren ska ha rätt till gårdsstödet för år 2020. Stödrätterna övertages av köparen utan kostnad.

Läge

Vackert belägen gård med ca 6 km in till Avesta centrum. Egen strandlinje efter sjön Nävden. I Avesta finns förskolor, grundskolor samt gymnasium. Här finns även ett shoppingcentra med diverse butiker. Butiker även på gågatan i Avesta. Biograf. Diverse livsmedelsbutiker samt restauranger och pizzerior. Banker. Bra tågförbindelser från Krylbo station, bland annat direkttåg till Stockholm. I Avesta finns även ett nytt badhus- Metropoolen Avesta och det finns även ett badhus i Horndal. Det finns många träningsmöjligheter. I Sportparken finns möjlighet att leka och sporta i olika former. Avestas vackra natur ger möjligheten att motionera utomhus i ett flertal upplysta motionsspår. Ett centralt rekreationsområde är Älv- promenaden, som löper längs Dalälvens båda sidor med en sammanlagd längd av 8,5 km. Kommunen har ett flertal idrottsanläggningar utspridda i kommunen som möjliggör ett aktivt föreningsliv i närmiljö. I kommunen finns två alpina skidanläggningar som båda drivs och ägs av föreningar. Åsbobacke befinner sig ca 2,5 km från Avesta centrum och Fornby Klint befinner sig ca 5 km från Horndals centrum.

Inteckningar

Det finns 1 skriftligt pantbrev på 46.000 kr.

Jakt och fiske

Fastigheten ligger inom Sör Nävde VVO (1.375 ha) och är med i viltvårdsområdet. Kontaktperson är Karl-Gustav Andersson som har telefonnummer 070 – 681 38 40. Fastigheten har fiskerätt i Nävden. Jakträtten samt fiskerätten övergår till en köpare på tillträdesdagen. För frågor kontakta ovanstående kontaktperson.

Friskrivning

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig allt ansvar gällande eventuella dolda fel i fastigheten. Detta då säljaren aldrig bebott fastigheten.

Servitut, nyttjanderätter, ga.

Fastigheten har andel i samfälligheterna:
Avesta Axelsbo S:1
Avesta Axelsbo S:2
Avesta Axelsbo S:4
Avesta Axelsbo FS:5 (Fiske)
Avesta Axelsbo S:6
Avesta Axelsbo S:7

Fastigheten ingår i Avesta Sör Nävde GA:1 (Sör nävde samfällighetsförening 716413-0713) samt
Avesta Axelsbo GA:1 (Axelsbo vägsamfällighetsförening 717904-8785).

Servitut enligt nedan:
Kraftledning Nätstation Last Avtalsservitut D201800382874:1.1
Vattenledning Förmån Avtalsservitut 20 IM2 78/9517.1
Starkström Last Ledningsrätt 2084 502.1
Utrymme för Axelsbo GA:2 Last Officialservitut 2084 1559.1
Avlopp Infiltration Last Officialservitut 20 1978/1439.1
Väg Last Officialservitut 20 1978/1439.2
Väg Last Officialservitut 20 GRY 552.1
Fastigheten Axelsbo 1:27 har rätt att ha båt samt brygga nere vid sjön enligt bifogad förrättningskarta.

Inventarier

Säljaren kommer att på tillträdesdagen lämna valfritt lösöre kvar på fastigheten. Detta får övertas av köparen alternativt forslas bort av köparen på dennes bekostnad.

Driftskostnader

Försäkring: ca 5.915 kr
V/A: ca 1.581 kr (slamtömning)
Renhållning: ca 3.733 kr
Vägsamfällighet: ca 538 kr
El (hushållsström+uppvärmning): ca 16.000 kr
Nätavgift Fiber: ca 1.860 kr
Summa helår ca 29.627 kr
Snittkostnad/mån ca 2.469 kr. Observera att driftkostnaderna baseras på nuvarande ägarens användning och är ungefärliga. Utöver detta tillkommer den årliga fastighetsavgiften på 4.402 kr

Tillträde

Enligt överenskommelse mellan parterna.

Karta

Fakta

40035
2 550 000 SEK
21,7000 ha
152 kvm
5 R.O.K

Mäklare

Elin Hjalmarsson
Elin Hjalmarsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt