Kålsta Gård

Fjärdhundra

Kålsta Gård utanför Enköping

Lantligt belägen gård i gott skick i mycket natursköna omgivningar i Torstuna socken norr om Enköping med närhet och goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. Stall och lösdrift med sammanlagt 15 platser, ridbana samt lättåtkomlig hag- och åkermark gör att gården lämpar sig väl för såväl privat som yrkesmässig hästhållning, men man kan även tänka sig annan djurhållning och småbruk. Liten kennelverksamhet har funnits på gården och separat rymlig plats för hundar finns i del av stallet med två intilliggande hundgårdar utanför. Till gården hör även skog. Gårdens jakträtt är inte upplåten utan tillgänglig för ny ägare. Två bostadshus, en gäststuga samt därutöver ett gårdskontor i egen byggnad innebär goda möjligheter till t.ex generationsboende eller uthyrning. Bredband via fiber.

Säljarnas egna ord om gården:
"Vi har trivts väldigt bra på Kålsta Gård och har gjort flera förbättringar för kunna att optimera familjens liv på gården och för att i största möjliga utsträckning kunna nyttja gårdens potential. Vi kom hit för att leva ett hälsosamt och hållbart liv och Kålsta Gård har gett oss detta och mer. På grund av arbete är vi nu tvungna att återvända till Storbritannien, men vi hoppas att gården ska skänka mycket glädje åt de nya ägarna oavsett om de har hästar eller andra djur eller bara vill njuta av att bo nära naturen i den vackra miljön."

Fakta

41042
8 500 000 SEK
31,2000 ha
200 kvm
6 R.O.K

Visningar

Söndag 16 maj kl 11:00-12:30
Anmälan krävs. Anmäl att ni kommer samt hur många. Vi ber er att hålla nere antalet i varje sällskap med tanke på rådande situation med den pågående pandemin.
Måndag 17 maj kl 17:30-18:30
Anmälan krävs. Anmäl att ni kommer samt hur många. Vi ber er att hålla nere antalet i varje sällskap med tanke på rådande situation med den pågående pandemin.

Typ

Fastigheten Enköping Överkålsta 1:5, Jordbruk.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är uppförd i 1 ½ plan omkring år 1910 med stomme i timmer på torpargrund med naturstenssockel. Utvändigt tilläggsisolerat + ny delvis stående, delvis liggande träpanel samt tak omlagt med betongpannor (2017-2018). Huset är totalrenoverat ut- och invändigt under de senaste åren, då även en stor veranda byggts invid ena gaveln med utgång från köket. Huset innehåller 6 r.o.k. fördelade på ca 200 kvm boarea enligt följande:

I nedre planet: Sal med breda golvtiljor och en stor rektangulär kakelugn. Matrum med nyare täljstensvedkamin. Nyligen inrett kök med skåpinredning, bevarad murkåpa och vedspis (renoverad skorsten) samt vitvaror. Våtrumsavdelning med rymligt helkaklat badrum med uppvärmt klinkergolv utrustat med hörnbubbelbadkar, duschhörna, wc och dubbeltvättställ samt stor tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare även utrustad med gjutjärnskamin. Groventré på gaveln till tvättstugan.

I övre planet: Hall. Två stora sovrum varav ett med extrautrymmen under snedtak. Två mindre sovrum. Helkaklat duschrum med duschhörna, wc och tvättställ.

Flygelbyggnad 1

Sannolikt uppförd i slutet på 1800-talet och ombyggd omkring år 1940 med stomme i liggande timmer i 1 ½ plan på torpargrund med naturstenssockel. Ny stående träpanel utvändigt och tak omlagt år 2013 med tegelfärgade betongpannor. Invändig totalrenovering har utförts under de senaste åren. Ca 120 kvm boarea fördelad enligt följande:
I nedre planet: Välutrustat kök med vitvaror och fungerande vedspis. Matrum invid köket. Vardagsrum med braskamin och utgång till stor altan. Tvättmaskin och torktumlare samt wc och tvättställ i utrymme under trappan med ingång från hallen.
I övre planet: Två sovrum, varav ett större och ett mindre. Nyligen inrett, påkostat duschrum med duschhörna, wc, dubbeltvättställ och liten relaxavdelning med vacker utsikt möjlig att inreda med ett badkar. Från detta rum utsikt över nejden genom fönster i den nybyggda takkupan.

Detta hus har varit uthyrt för 12.500 kr/månad kallhyra fram till nyligen, men är nu med anledning av försäljningen outhyrt och tillgängligt att disponera för köparen på det sätt man önskar.

Flygelbyggnad 2

Äldre, helt nyrenoverad byggnad med timmerstomme på torpargrund placerad såsom flygel framför mangårdsbyggnaden. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med enkupiga lertegelpannor. Invändigt har timmerstommen behållits synlig. Byggnaden är en f.d. bod, vilken under det senaste året varsamt har byggts om till gäststuga för sommarbruk (golvet isolerat, men inte väggar och tak) enligt följande:
I nedre planet: Kök utrustat med ugn och spishäll. Rymligt vardagsrum. Oinrett duschrum förberett med dragna rör för dusch, wc, tvättställ och tvättmaskin.
I övre planet: Sovloft.
Byggnadsarea ca 35 kvm.

Gårdskontor

En liten stuga uppförd år 2016 i ett plan med regelstomme på plintgrund. Stugan innehåller ett rum. Träaltan. El och internetanslutning finns indraget, men inte VA. Stugan är fullt isolerad och uppvärmd via direktverkande oljefyllda elradiatorer. Boarea ca 15 kvm.

Ekonomibyggnader

Stall/kennel med totalt 6 proffsboxar för häst och två inomhusboxar för hundar samt inhägnade utomhusgårdar för hundar. Delvis nyligen uppfört i tillbyggnadsdel till f.d. ladugård sammanbyggd med logdel. Denna del har isolerad gjuten platta med ingjutna golvvärmeslingor (idag ej kopplade till värmekälla). Hela byggnaden har stomme i trä, delvis timmer, under tak belagt med lertegelpannor. Nyligen inredd sadelkammare/tvättstuga med torkskåp invid stallet. Därutöver finns förrådsutrymmen/uppställningsplaserr för masikner och verktyg. Sammanlagd byggnadsarea ca 350 kvm.

Relativt nyligen uppfört lösdrift godkänd för 9 hästar i friliggande byggnad. Regelstomme under tak belagt med tegelformad plåt. Golv med hel isolerad betongplatta med ingjutna golvvärmeslingor (idag ej kopplade till värmekälla). Även väggarna är isolerade. El och vatten är indraget. I ett litet isolerat uppvärmt utrymme finns vattenutkastare med rinnande vatten året runt. Byggnadsarea ca 60 kvm.

Enklare trebilsgarage med regelstomme på plintgrund. Korrugerat plåttak. Byggnadsarea ca 30 kvm.

Därutöver finns en lekstuga.

Areal

Enligt skogsbruksplan upprättad i maj 2019 uppgår fastighetens areal till 31,2 hektar (uppgiften i fastighetsregistret är 29,1356 hektar). Enligt planen är marken fördelad enligt följande:

Skogsmark: 17,1 ha skogsmark med ett sammanlagt virkesförråd om ca 2.450 kbm sk (angivet virkesförråd i planen uppräknat med beräknad tillväxt). Hela planen finns att ta del av på vår hemsida och inga åtgärder har vidtagits sedan planen upprättades.
Impediment berg: 0,6 ha.

Inägomark: 12,8 ha åkermark, idag uppdelad på inhägnat kulturbete resp. vallsådd, väl lämpad för att hålla hästar eller andra djur. Vatten finns draget till hagarna invid gården. Marken är inte utarrenderad, utan finns tillgänglig för köparen direkt från tillträdet. Stödrätterna tillhör säljaren och medföljer utan extra kostnad. Stödnivån för säljaren uppgick senaste året till drygt 33.000 kr.

Väg, ledning, vatten: 0,2 ha. Allmän grusad väg går genom gårdens ägor.

Övrig areal: 0,5 ha, vilken utgörs av nyrenoverad, elbelyst ridbana med måtten ca 22 x 45 meter, uppvuxen väl inhägnad trädgårdstomt invid bostadshusen och grusad plan invid ekonomibyggnaderna. En representativ och praktiskt uppfart med nya staket leder in till gården där man enkelt kan särhålla parkeringar till bostäder respektive ekonomihus om så önskas.

Jakt

Gårdens jakträtt är inte upplåten, utan finns tillgänglig för köparen från tillträdet.

Uppvärmning, V/A och bredband

Mangårds- och flygelbyggnaderna är uppvärmda via vattenburet centralvärmeledningssystem anslutet till IVT bergvärmepump installerad år 2012.
Vatten från egen nedslagen spets installerad år 2014 då även isolerat pumphus byggdes.
Avlopp till godkänt system Alnarp clearwater bioreningssystem.
Bredband via fiberkabel.

Driftkostnader

Uppvärmning och el 40.000 kr (avser två bostäder och stall), försäkring 17.500 kr, vatten/avlopp 0 kr, renhållning 2.500 kr, sotning 2.000 kr. Total summa per år 62.000 kr. Tillkommer kommunal fastighetsavgift 15.514 kr (år 2021). Total månadskostnad ca 6.300 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad två bebodda hushåll. Flygelbyggnad 1 har varit uthyrd fram till och med tidig vår 2021.

Energideklaration

Energiklass C för mangårdsbyggnaden och flygelbyggnad 1 enligt energideklarationer upprättade i juni 2019.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd lantbruksfastighet med typkod 120 till totalt kr 3 953.000 kr med delvärden enligt följande:
Skog 827.000 kr
Skogsimpediment 3.000 kr
Åkermark 741.000 kr
Ekonomibyggnader 217.000 kr
Småhusmark 450.000 kr
Småhusmark 375.000 kr
Bostadsbyggnad 783.000 kr
Bostadsbyggnad 557.000 kr

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å sammanlagt 6.000.000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut mm

Belastande servitut finns avseende avloppsbrunn inklusive ledningar/rör. Fastigheten har andel Torstuna häradsallmänning (Enköping Torstuna Allmänning S:1, andel 0,25), varifrån årlig utbetalning om ca 3.000 kr erhålles. Fastigheten har andel i samfälligheten Enköping Torstuna Överkålsta S:2 med ändamål vattningsställe. Fastigheten omfattas av landskapsbildsskydd.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Läge

Gården är vackert, relativt enskilt belägen invid allmän grusad väg, med vidsträckt utsikt över öppen jordbruksmark åt sydväst. Geografiskt ligger gården cirka 2,5 mil norr om Enköping. I närmaste omgivningarna finns gott om ridvägar stora skogs- och strövområden. I området finns ett rikt djurliv med bl.a. hjort, älg, vildsvin, lodjur mfl. Närmaste samhälle med service är Fjärdhundra, avstånd ca 8 km, där livsmedelsaffär, förskolor och skola t.o.m. klass 9, vårdcentral samt kommunalt bassängbad, ny anläggning med ute- och innegym, hinderbana, mountainbikebana och boulebana etc. finns. Nära till skidbacke med lift i Skattmansö. Avstånd till Västerås respektive Uppsala är ca 5 mil och till Stockholm knappt 10 mil. Från Enköping går tåg till Stockholm och Västerås med täta avgångar.

Adress

Torstuna Överkålsta 5 och 6, 749 72 Fjärdhundra

Vägbeskrivning

Tag av från E 18 i Enköping och åk väg 70 mot Sala ca 200 meter. Tag där till höger mot Torstuna. Efter ca 13 km vid Torstuna kyrka sväng vänster vid skylt Fjärdhundra 11. Håll till vänster mot Fjärdhundra där vägen delar sig efter ca 500 m och efter ytterligare ca 250 m till höger mot Altuna, Fjärdhundra. Rakt fram i fyrvägskorsning efter ca 2,5 km. Följ vägen knappt 5 km där gården ligger invid vägen på dess vänstra sida. Se våra till salu-skyltar.

Karta

Fakta

41042
8 500 000 SEK
31,2000 ha
200 kvm
6 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt