Nässjö 219

Ramsele

Naturskönt belägen gård

Gård med mycket fint och högt läge ca en mil från Ramsele och ca 8 mil NV om Sollefteå. Närhet till Faxälvens nipa och med fiske- och badområde bara 1 km bort. I Ramsele finns samhällsservice i form av butiker, skola (F-9), förskola, ridskola, badhus, slalombacke m.m. Från gården har man fin utsikt över den vackra naturen.
Gården består av 28,3 hektar mark varav 15,3 hektar produktiv skogsmark samt ca 6 hektar bördig inägomark lämplig för odling eller betesdjur. Delar av markerna gränsar mot vatten. Tillhörande jakt- och fiskerätt. Virkesförråd ca 1.773 m3sk. Närhet till hjortronmyrar och goda bärmarker för lingon- och blåbärsplockning. Gårdscentrum består av bland annat mangårdsbyggnad om ca 240 kvm, två stycken gårdshus, ekonomibyggnad, garage och tre stycken härbren. Senaste åren har bland annat taket på mangårdsbyggnaden lagts om och nya vattenledningar till detta hus dragits.

Fakta

39145
1 100 000 SEK
28,3000 ha
120 kvm
5 R.O.K

Visningar

Måndag 21 okt kl 17:00-18:00
Anmälan krävs.

Typ

Fastigheten Sollefteå Nässjö 1:6, Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 2 plan fördelat på 5 st rum och kök. Bostadshuset är enligt fastighetsregistret uppfört 1909. Uppfört i timmer på torpargrund, fasad av eternitplattor. Taket har nyligen lagts om med plåt. Boarean uppgår enligt uppskattning till ca 240 kvm fördelat enligt följande:
Entréplan: Lantkök med äldre köksinredning utrustat med elspis, vedspis, diskbänk samt matplats. Innanför detta finns sal och kammare, båda med kakelugn. Golv i kök, sal och kammare belagda med matta, pärlspont i taken, det tredje rummet har lackat trägolv. Äldre mönstrade tapeter i rummen, väggar i kök med tapet och bröstpanel. På nedre plan finns även ett sovrum samt ett badrum med wc, tvättställ och badkar.
Övre plan: Tre stycken rum varav ett med vedspis och ett “oinrett” med timmerväggar.

Fastigheten har eget vatten och avlopp.
Uppvärmning sker via direktverkande el och vedeldning i vedspis.

Gårdshus 1

Timrat och varmbonat gårdshus om ca 120 kvm (uppskattad area). Fasad av eternitplattor.

Gårdshus 2

Timrat gårdshus för sommarboende om ca 120 kvm (uppskattad area).Stenkällare under huset lämplig för matförvaring.

Ekonomibyggnad

Timrad ekonomibyggnad med plåttak innehållande bl a snickarbod, ca 530 kvm (uppskattad area).

Övriga byggnader

På fastigheten finns även verkstad, garage, tre stycken härbren, skjul/förråd samt lekstuga.

Areal/tomt

Fastigheten består av 7 st skiften vars areal (enligt skogsbruksplanen) uppgår till 28,3 hektar fördelat på 15,3 hektar produktiv skogsmark, 6,1 hektar inägomark (bete/åker), 3,8 hektar impediment (myr) samt 3,1 hektar övrig mark (kraftledning, väg m.m.).
På tomten finns förutom flertalet byggnader även stora ytor för parkering, odling/trädgårdsland, flaggstång m.m.

Skogsmark

Skogen är fördelad på flera skiften och arealen för den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 15,3 hektar. Det totala virkesförrådet uppgår till 1.773 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 116 m3sk per ha. Medelboniteten är 4,8 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 46 m3sk per år. Trädslagsblandningen ser ut som följande: tall 33%, gran 32% och löv 35%. Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 900 m³sk. Detta ligger över tillväxten på fastigheten. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) är inte aktuellt. Röjningsbehovet omfattar ca 1 ha. Markberedning och plantering bör utföras på ca 4 ha. Underväxtröjning före gallring bör göras på ca 2 ha.
Skogsbruksplanen är upprättad i augusti månad 2019 av SCA. Den finns som bilaga under dokument på www.carlssonring.se och fastigheter till salu, Nässjö 219.

Servitut m.m.

Det finns fyra stycken servitut inskrivna i fastighetsregistret gällande starkström och kraftledning. Fastigheten ingår i Samfällighet: Sollefteå Nässjö S:2, Sollefteå Nässjö S:6, Sollefteå Nässjö S:7 samt Sollefteå Nässjö S:8.

Taxeringsvärde

Fastigheten Sollefteå Nässjö 1:6 är taxerad såsom lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 548.000 kr varav skogsmark 345.000 kr, skogsimpediment 15.000 kr, åkermark 30.000 kr, betesmark 16.000 kr, ekonomibyggnad 53.000 kr, tomtmark 5.000 kr samt bostadshus 84.000 kr.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan minst ett år är folkbokförda i glesbygdsområde inom Sollefteå kommun, kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i glesbygdområde i Sollefteå kommun sedan minst ett år skall köparen, hos Länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (3.700 kronor). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd handpenning.

Inteckningar

Det finns inga inteckningar som belastar fastigheten.

Lösöre

Fastigheten kan säljas inklusive lösöre. Detta sker i så fall genom överenskommelse mellan köpare och säljare.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Sollefteå följ väg 90 i 52 km, därefter sväng vänster mot Ramsele in på väg Y97, följ vägen 9,1 km. I “Brännan” sväng vänster, efter 1 km sväng höger in på Näsåkersvägen och kör 11 km. Väl framme i Ramsele sväng höger in på Storgatan och efter 3 km sväng in på väg 345 mot Strömsund. Efter ca 6 km står det skyltat Nässjö, gården ligger ca 1 km fram på höger sida.
Alternativ väg från Sollefteå är väg 331 över Helgum, detta är den mest fördelaktiga vägen om man kommer från Sundsvall. Se även karta.
Adress: Nässjö 219 & 221, 880 40 Ramsele.

Fakta

39145
1 100 000 SEK
28,3000 ha
120 kvm
5 R.O.K

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt