Enköping Rävsta 1:1

Örsundsbro

Lantbruksfastigheten Rävsta 1:1

Lantbruksfastighet utan bostadshus, vilken är naturskönt, lantligt belägen mellan Bålsta och Örsundsbro med några hundra meter egen strandremsa mot Mälaren. Till fastigheten hör knappt 14 ha skogsmark och ca 20 hektar f.n. utarrenderad åkermark. Två äldre ekonomibyggnader finns på fastigheten. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden. Nybylunds naturreservat med ek- och hassellundar, ekhagar och öppna betesmarker, Friiberghs herrgård med restaurang och 18-håls golfbana, liksom Nyby hallonpark med odling av ekologiska hallon för självplock samt café. Badplats (Kullabadet) finns lite drygt 3 km söder om fastigheten. Galoppbanan Bro Park ligger 25 km sydost om fastigheten. Avstånd till Bålsta där all service samt pendeltåg till Stockholm resp. påfart till E18 finns är ca 17 km. Avstånd till Örsundsbro, som också har mycket god service, är ca 13 km. Till Enköping är avståndet drygt 25 km, till Uppsala ca 40 km och till Stockholm ca 60 km.

Fakta

39135
3 500 000 SEK
34,8000 ha

Visningar

Tomten kan beses när som helst.

Typ

Fastigheten Enköping Rävsta 1:1, Jordbruk.

Areal

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i augusti 2017, framskriven till 2020-08-17, till 34,8 hektar (enligt fastighetsregistret 32,5841 hektar). Enligt planen är arealen fördelad enligt följande:

Produktiv skogsmark: 13,6 hektar med ett totalt virkesförråd om ca 2.687 kbm sk. Trädslagsfördelning 7 % gran, 78 % löv och 15 % ädellöv. Medelboniteten är beräknad till 5,1 kbm sk per ha. Hela planen finns att ta del av under fliken dokument i beskrivningen på mäklarens hemsida.

Inägomark: 20,6 ha, varav ca 20 ektar åkermark. Åkermarken är utarrenderad enligt femårsavtal tecknat i år 2020. Arrendeintäkt 1000 kr/ha/år jämte gårdsstöd/ha för region 2.

Linjer: väg/ledning/vatten: 0,1 ha.

Övrig areal: 0,5 ha.

Jakt

Gårdens jakträtt är inte upplåten till annan och finns således tillgänglig för köparen från och med tillträdet.

Byggnader

Äldre ladugård/lada uppfört med stomme i trä. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt.

Ytterligare en äldre ekonomibyggnad belägen invid ladugården. Även denna träbyggnad med plåttak.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad med typkod 122 till totalt 2.067.000 kr, varav jordbruksvärde 1.277.000 kr, skogsbruksvärde 631.000 kr och ekonomibyggnadsvärde 159.000 kr. Värdet fastställt år 2020.

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från inteckningar.

Servitut mm.

Belastande servitut finns inskrivna avseende siktröjning/utsikt (servitutskarta finns att ta del av underfliken dokument här ovan), vägar, vändplaner samt kraftledning. Fastigheten har andel i samfälligheten Enköping Rävsta S:1 med ändamål Brunn. Till fastigheten finns 0,625 mantal i Lagunda häradsallmänning, som medföljer i försäljningen.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Intresseanmälan

Kontakta mäklaren via e-post eller telefon för att göra intresseanmälan. Intresseanmälan ska vara fastighetsmäklaren tillhanda senast fredag 2020-12-01. Den är inte bindande. De som anmäler intresse kommer därefter att erhålla information om den fortsatta försäljningsprocessen.

Karta

Fakta

39135
3 500 000 SEK
34,8000 ha

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt