Myrnäsvägen 12

Ankarsvik

Förvärva gård och mark på Alnö!

Gård om totalt 11,7 hektar, belägen i Ankarsvik, Alnö. Försäljningen avser 4 st fastighetsbeteckningar som ligger väl samlade med undantag för två stycken skogsskiften väster om gårdsskiftet. Inägomarken om 4,7 hektar är igenvuxen åkermark som ligger i attraktivt bostadsområde med närhet till hav, Alnö centrum med skola, affärer etc. Från gården finns utsikt mot Sundsvallsbukten, möjlighet att siktröja finns då stor del av vegetationen som skymmer utsikten finns på egen mark. Endast 1,5 mil till Sundsvalls centrum. Renoveringsbehov råder.

Fakta

39125
1 950 000 SEK
11,7000 ha
153 kvm
6 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Sundsvall Fröst 7:1, 7:2, 2:16 och 2:25, Jord/skogsbruk.

Bostadsbyggnad

Bostadshus i timmer, enligt fastighetsregistret uppfört 1909, men troligtvis är det uppfört före 1900. Huset har äldre fuktskador som uppstått genom otätt tak som senare lagts om (hösten 1990). Taket är belagt med tegel och fasaden har stående träpanel. Huset har stora renoveringsbehov. På husets entréplan finns hall, kök, sal, matsal, kammare, glasveranda och utrymme med wc och tvättställ. På övre plan finns tre stycken rum, flera alkover/förrådsutrymmen samt badrum. I salen finns en vacker kakelugn av sällan skådat slag, troligtvis nedmonterad från Hovids herrgård. Fastigheten har delvis källargrund (pannrum).

Fastigheten har kommunalt vatten och eget avlopp. Uppvärmning har tidigare skett via vattenburet system kopplat till oljepanna i källaren. Systemet är troligtvis tömt och används inte längre.

Övriga byggnader

På fastigheten finns en mindre förrådsbyggnad samt en f d ladugård/lada som är i fallfärdigt skick. Denna lada finns det föreläggande om rivning (rivningskrav) på från Sundsvalls kommun. Nästa ägare får ta över ansvaret för att byggnaden rivs enligt kommunens begäran.

Mark och skog

Fastigheterna består av 6 st skiften som delvis hänger ihop. Arealen uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2014 till 11,7 hektar varav 6,7 hektar produktiv skogsmark, 4,7 hektar inägomark (delvis igenvuxen) samt 0,3 hektar övrigt (väg etc).

Det totala virkesförrådet uppgår till 1.401 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 209 m3sk per ha. Medelbonitet 5,7 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 53 m3sk per år. Trädslagsblandningen är tall 45%, gran 44% och löv 11%.
Skogsbruksplanen är upprättad av Skogssällskapet år 2014. Den är ovan i texten uppräknad med årlig tillväxt sedan dess och finns som bilaga under dokument.

Jakt

Fastigheterna Fröst 2:16, 2:25 samt skifte 2 av Fröst 7:1 ingår i Alnö viltvårdsområde och vad gäller älgjakt ingår dessa fastigheter i Alnö älgskötselområde. De andra fastigheterna är oregistrerade för älgjakt och ingår inte i viltvårdsområdet.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade såsom bebyggd lantbruksenhet (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 645.000 kronor varav skog 131.000 kronor, betesmark 32.000 kronor, bostadshus 310.000 kronor och tomtmark 172.000 kronor. Låga taxeringsvärden p g a att man angivit att fastighetens byggnader är i eftersatt skick.

Inteckningar

Det finns 4 st skriftliga pantbrev om totalt 22.000 kronor. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut m.m.

Det finns ledningsrätt som belastar fastigheten gällande underhåll av vatten- och avloppsledningar. Det finns en nyttjanderätt från 1991 gällande tele. Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggning Bänkås GA:1 (väg).

Friskrivning

Fastigheterna säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren friskriver sig sitt ansvar från eventuella dolda fel som kan finnas på fastigheterna.

Tillträde

Tillträde sker genom överenskommelse mellan köpare och säljare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Alnö centrum följ vägen söderut ca 4,5 km. Därefter sväng vänster in på Skravsättsvägen. Efter 500 meter, sväng höger in på Övre Raholmsvägen, efter 300 meter ligger gården på höger sida.
Se även karta och utsatta skyltar.
Adress: Myrnäsvägen 12, 865 51 Ankarsvik.

Fakta

39125
1 950 000 SEK
11,7000 ha
153 kvm
6 R.O.K

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt