Myrnäsvägen 12

Ankarsvik

Förvärva gård och mark på Alnö!

Gård om totalt 5,3 hektar (ca 53.000 kvm), belägen i Ankarsvik, Alnö. Bostadshus för den händige och mark med eventuella möjligheter till avstyckning av tomter. Försäljningen avser 2 st fastighetsbeteckningar som ligger väl samlade med undantag för ett mindre skogsskifte (om ca 1 hektar) öster om gårdsskiftet. Inägomarken om ca 4,3 hektar är igenvuxen åkermark som ligger i attraktivt bostadsområde med närhet till hav, Alnö centrum med skola, affärer etc. Från gården finns utsikt mot hela Sundsvallsbukten, möjlighet att siktröja finns då stor del av vegetationen som skymmer finns på egen mark. Endast 1,5 mil till Sundsvalls centrum.

Fakta

40136
1 450 000 SEK
5,3000 ha
153 kvm
6 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Sundsvall Fröst 7:1, Jord/skogsbruk.

Bostadsbyggnad

Bostadshus i timmer, enligt fastighetsregistret uppfört 1909, men troligtvis är det uppfört före 1900. Huset har äldre fuktskador som uppstått genom otätt tak som senare lagts om (hösten 1990). Taket är belagt med tegel och fasaden har stående träpanel. Huset har stora renoveringsbehov. På husets entréplan finns hall, kök, sal, matsal, kammare, glasveranda och utrymme med wc och tvättställ. På övre plan finns tre stycken rum, flera alkover/förrådsutrymmen samt badrum. I salen finns en vacker kakelugn av sällan skådat slag, troligtvis nedmonterad från Hovids herrgård. Fastigheten har delvis källargrund (pannrum).

Fastigheten har kommunalt vatten och eget avlopp. Uppvärmning har tidigare skett via vattenburet system kopplat till oljepanna i källaren. Systemet är troligtvis tömt och används inte längre.

Övriga byggnader

På fastigheten finns en mindre förrådsbyggnad samt en f d ladugård/lada som är i fallfärdigt skick. Denna lada finns det föreläggande om rivning (rivningskrav) på från Sundsvalls kommun. Nästa ägare får ta över ansvaret för att byggnaden rivs enligt kommunens begäran.

Areal

Fastigheterna består av 5 st skiften som delvis gränsar till varandra. Den totala arealen är 5,3 hektar (53.000 kvm, uppmätt på karta), varav 0,19 hektar på Fröst 7:2 och 5.11 hektar på Fröst 7:1. Marken består dels av igenvuxen inägomark och blandskog men också av tomtmark kring gården.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade såsom bebyggd lantbruksenhet (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 717.000 kronor varav betesmark 34.000 kronor, bostadshus 486.000 kronor och tomtmark 197.000 kronor.

Inteckningar

Det finns 2 st skriftliga pantbrev om totalt 15.000 kronor. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut m.m.

Det finns ledningsrätt som belastar fastigheten gällande underhåll av vatten- och avloppsledningar. Det finns en nyttjanderätt från 1991 gällande tele.

Friskrivning

Fastigheterna säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren friskriver sig sitt ansvar från eventuella dolda fel som kan finnas på fastigheterna.

Tillträde

Tillträde sker genom överenskommelse mellan köpare och säljare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Alnö centrum följ vägen söderut ca 4,5 km. Därefter sväng vänster in på Skravsättsvägen. Efter 500 meter, sväng höger in på Övre Raholmsvägen, efter 300 meter ligger gården på höger sida.
Se även karta och utsatta skyltar inför visning.
Adress: Myrnäsvägen 12, 865 51 Ankarsvik.

Budgivning

2 000 000 SEK

Fakta

40136
1 450 000 SEK
5,3000 ha
153 kvm
6 R.O.K

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt