Haggårdsvägen 8

Norrtälje

Trivsam gård i Roslagen

Naturskönt belägen gård i brutet kulturlandskap i den lilla bondbyn Haggård i Estuna socken endast ca 5 km norr om Norrtälje, där all service finns. Gårdens areal är delad i två skiften vilka ligger på varsin sida om väg 76. Den är fördalad på 27 ha skogsmark, 41 ha åkermark resp. 6 ha betesmark. Jakträtten är inte upplåten till annan. poå markerna finns främst vildsvin, älg, dovhjort, rådjur och hare. Gårdscentrum med mangårdsbyggnad från andra halvan av 1800-talet samt flera ekonomibyggnader. Renoveringsbehov föreligger. Avståndet till Stockholm är ca 7 mil. Objektnr 39113.

Fakta

39113
6 500 000 SEK
75,2007 ha
198 kvm
6 R.O.K
43 353 kr/år

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Norrtälje Haggård 1:1, Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Troligtvis uppfört under andra halvan av 1800-talet och ombyggt år 1945. Huset, vilket har renoveringsbehov, har stomme i timmer i ett och ett halvt plan på torpar- respektive källargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Huset innehåller 6 rum och kök fördelade på ca 198 kvm boarea enligt följande:

I nedre planet: Rymlig entréhall. Stort vardagsrum med murad öppen spis. Matsal. Kökskammare/kontor. Kök med matplats utrustat med elspis med ugn, köksfläkt samt kombinerat kyl- och frysskåp av golvmodell. Duschrum med duschhörna, wc och tvättställ. Ett separat litet rum med tvättställ.
I övre planet: Rymlig möblerbar hall. Tre sovrum, varav ett med utgång till balkong. Längsgående förrådsutrymmen under snedtak.

I källarplanet: I detta källaren finns tvättstuga, pannrum, matkällare och potatiskällare.

Huset är uppvärmt via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till vedpanna (går även att elda med olja).

Driftkostnad

Total driftkostnad
43 353 kr/år varav:

Uppvärmning 17.500 kr, försäkring 9.873 kr, vatten/avlopp 1.290 kr (slaqmtömning), renhållning 2.008 kr, sotning 1.533 kr, väg-/snöavgift 2.450 kr, el 8.699 kr. Total summa per år 43.353 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift 8.049 kr. Månadskostnad = ca 4.300 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. I uppvärmning ingår även kostnad för hushållsel.

Övriga byggnader/ekonomibyggnader

På gården finns ett antal ekonomibyggnader enligt nedan, alla med renoveringsbehov.

Ladugård/loge: Stor byggnad med stomme i trä uppförd år 1939. Utvändigt träpanel och brutet tak belagt med tegelpannor. Byggnaden innehåller gamla ladugårds- stall- och logdelar med gjutna golv i nedre planet samt höskulle i övre planet. Byggnadsarea ca 320 kvm.

Svinhus: Uppfört år 1949 med stomme i betongsten. Utvändigt putsad fasad och tak belagt med plåt. Gjutet golv i hela byggnaden. Byggnadsarea ca 95 kvm.

Lider/magasin: Träbyggnad uppförd omkring år 1940 med tak belagt tegelpannor. Liderdel i markplan och spannmålsmagasin i övre planet. Byggnadsarea ca 109 kvm.

Garage: Träbyggnad med plåttak uppförd som vagnslider i slutet av 1800-talet. Byggnadsarea ca 51 kvm.

Vedbod: Träbyggnad med plåttak uppförd i slutet av 1800-talet. Byggnadsarea ca 47 kvm.

Brygghus: F.d brygghus med stomme i synligt timmer och tak belagt med tegelpannor.

Jordkällare: Mellan mangårdsbyggnaden och ekonomihusen finns en jordkällare med stomme i betongsten.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår gårdens storlek till 75,2007 hektar. Enligt skogsbruksplan upprättad i september 2019 uppgår den emellertid till 78,1 hektar. Marken är uppdelad på två skiften och är fördelad enligt följande:

Produktiv skogsmark: 28,3 ha olikåldrig skog. Fastighetens medelbonitet är i planen uppskattad till 7,4 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten är beräknad till 6,3m³sk/ha & år. Virkesvolymen är totalt ca 5 600 m³sk vilket ger en snittvolym på 198 m³sk/ha. Hela planen finns att ta del av på fastighetsmäklarens hemsida.

Åkermark: 41 ha. Marken, vilken är välarronderad, består huvudsakligen av lättlera med äldre fungerande täckdikning. Den har varit utarrenderad till och med innevarande grödsäsong, men arrendet upphör att gälla efter grödsäsongen och gårdens stödrätter kommer att överföras till jordägaren utan kostnad, såvida inte den nya ägaren önskar inleda ny arrendeperiod.

Betesmark: 6 ha. Betesmarken är uppdelad på två områden, varav det ena invid gårdscentrum och det andra på utskiftet. Även denna har varit utarrenderad och samma som anges om åkermarken ovan gäller även för betet.

Trädgårdstomt och plan invid ek.husen: Ca 4.000 kvm.

En liten del av arealen (omkring 1000 kvm) kommer genom fastighetsreglering att föras över till fastigheten Haggård 1:4. Ansökan är inlämnad till Lantmäteriet.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten till annan. På markerna finns främst vildsvin, älg, dovhjort, rådjur och hare.

Vatten & avlopp

Vatten från egen borrad brunn. Avlopp till äldre system med tvåkammarbrunn utan infiltration.

Bredband

Fiber ej indraget. Säljaren har använt mobilt bredband, vilket har fungerat väl.

Energideklaration

Energideklaration är upprättad 2019-08-22. Energiklass G.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till totalt 5.586.000 kr fördelat enligt följande:
Tomtmark: 392.000 kr
Bostadsbyggnad: 1.197.000 kr
Skogsmark: 2.230.000 kr
Skogsimpediment: 3.000 kr
Åkermark: 1.582.000 kr
Betesmark: 34.000 kr
Ekonomibyggnad: 148.000 kr

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å sammanlagt 285.0000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut mm.

Belastningsservitut finns inskrivna avseende vägar och avlopp. Belastande ledningsrätter finns inskrivna avseende starkström, (2 st) och tele (2 st). Nyttjanderätt finns inskriven avseende tele. Fyra fasta fornlämningar finns registrerade. Fastigheten har andel i samfälligheterna Nortälje Haggård S:1-4 med ändamålen vägmark, diken och vattningsplatser.

Tillträde

Hösten/vintern 2019 efter överenskommelse.

Adress till fastigheten

Haggårdsvägen 8, 761 73 Norrtälje

Objektnr

39113.

Karta

Fakta

39113
6 500 000 SEK
75,2007 ha
198 kvm
6 R.O.K
43 353 kr/år

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt