Lillström 146

Stöde

Gård i Lillström

Gård belägen ca 3,5 mil väster om Sundsvall, närmare bestämt i Lillström, tillhörande Stöde socken. Gården består av 18,53 hektar mark, mestadels skog, timrat bostadshus i två plan med vattenburet värmesystem, ladugård, lador, jordkällare och gårdshus. Tillhörande jakträtt. Virkesförråd ca 3.000 m3sk.

Fakta

39094
875 000 SEK
18,5300 ha
119 kvm
5 R.O.K

Visningar

Torsdag 22 aug kl 17:00-18:00
Anmälan krävs.

Typ

Fastigheten Sundsvall Lillström 2:15 och 2:19, Gård.

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 2 plan fördelat på 4 st rum och 2 st kök. Bostadshuset är enligt fastighetsregistret uppfört 1909. Uppfört i med stående träpanel och tak belagt med plåt (tak från 1990-tal). 1969 gjordes en totalrenovering av huset och samtliga ytskikt är från den tiden. Boarean uppgår enligt fastighetsregistret till 119 kvm fördelat enligt följande:
Entréplan: Hall med kök till vänster, vidare finns kammare och sal som i sin tur leder ut i hallen igen. Från hallen når man också duschrum som är utrustat med dusch, wc, tvättställ och tvättmaskin.
Övre plan: Hall med ingång till sovrum med alkov, kök med intilliggande vardagsrum samt toalett med wc och tvättställ.

Fastigheten har eget vatten från kallkälla med självtryck och avlopp via trekammarbrunn (ny infiltration behövs).
Uppvärmning sker via vattenburet centralvärmesystem kopplat till vedpanna i köket. Elpatron finns.

Övriga byggnader

Ladugårdsbyggnad med f d djurstallar för hästar och kor. Vatten finns indraget från separat brunn.
På fastigheten finns även ett gårdhus/sommarstuga uppförd i trä, två stycken timrade lador, en förrådsbyggnad, en garagebyggnad samt jordkällare. Samtliga byggnader med plåtbelagt tak.

Mark

Fastigheternas areal uppgår enligt mätning på karta till totalt 18,53 hektar fördelat enligt följande:
Lillström 2:19 består av 5,81 hektar där ca hälften uppgår till skogsmark och hälften till bete/åker. Lillström 2:15som är själva gårdsskiftet består av 12,72 hektar där 10,6 hektar är skogsmark och resterande 2,12 hektar är bete/åker och tomtmark.
Virkesförrådet är uppmätt till ca 3.000 m3sk. Senaste skogsåtgärden som gjordes var 2013 då det togs omhand ca 240 m3sk i samband med stormen Ivar.

Driftkostnad

Elförbrukningen har senaste året legat på ca 10.000 kWh. Försäkringen har kostat ca 5.000 kronor per år.
Observera att detta är baserat på nuvarande ägares knappa användning av fastigheten.

Taxeringsvärde

Fastigheterna Sundsvall Lillström 2:15 och 2:19 är samtaxerad såsom bebyggd lantbruksenhet (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 829.000 kronor, varav åkermark 49.000 kronor, betesmark 4.000 kronor, skogsmark 527.000 kronor, ekonomibyggnad 69.000 kronor, tomtmark 30.000 kronor samt bostadsbyggnad 150.000 kronor.

Inteckningar

Det finns två stycken datapantbrev som tillsammans uppgår till 22.000 kronor. Dessa övertas obelånade av köparen.

Lösöre

Fastigheten säljes inklusive lösöre. Ingen ytterligare städning kommer ske

Servitut m.m.

Det finns två servitut inskrivna i fastighetsregistret gällande vattentäkt/vattenledning samt starkström.

Friskrivning

Fastigheten säljes av dödsbo och därmed med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig allt ansvar gällande eventuella dolda fel i fastigheten.

Jakträtt

Jakträtt finns.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Objektnummer

39094.

Karta

Vägbeskrivning

Från Sundsvall följ E14 västerut mot Östersund. I Nedansjö (ca 26 km från Sundsvall) sväng höger in på Kvarnsvedsvägen, följ vägen 9,7 km. Fastigheten ligger på höger sida. Se även karta och utsatta skyltar.
Adress: Lillström 146, 864 96 Stöde.

Budgivning

800 000 SEK

Fakta

39094
875 000 SEK
18,5300 ha
119 kvm
5 R.O.K

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt