Judebyvägen 34A

Ramvik

Gård vid Höga Kusten

Högt belägen gård med utsikt över Mörtsjön som mynnar ut i Storfjärden, Höga Kusten. Marker runt gården som hör till fastigheterna men möjlighet finns även till ytterligare arrende i anslutning till gårdscentrum. Pendlingsavstånd till både Kramfors och Härnösand med endast 20 minuter med bil in till vardera stad/tätort. Närhet till skola. Elljusspår finns ca 700 meter från fastigheten. Gården består förutom ekonomibyggnader av två bostadshus med gemensam uppvärmningscentral. Möjlighet finns att hyra ut ena huset då båda har permanentstandard.
Totalt uppgår fastigheternas areal till 38 hektar varav 29,7 hektar är produktiv skogsmark. Jakträtt och möjlighet att gå med i älgjaktlag inom Högsjö JVO finns.

Fakta

39093
1 950 000 SEK
38,0000 ha
115 kvm

Visningar

Tisdag 20 aug kl 17:00-18:00
Anmälan krävs.

Typ

Fastigheten Härnösand Västansjö 2:2 och Bergom 1:1, Jordbruk.

Bostadsbyggnad 1

Bostadshus i 2 plan som enligt fastighetsregistret uppförts 1909. Byggt i lösvirke med liggande träpanel och tak belagt med plåt. Byggnaden har på senare år försetts med nya fönster, nytt tak (liksom bostadshus 2) samt ny panel. Boarean uppgår enligt fastighetsregistret till 106 kvm fördelat enligt följande:
Entréplan: Hall med trappa till övre plan till höger och intill detta utgång till pannrummet som även har egen entré utifrån. Pannrummet rymmer bl.a. kombipanna, pellets/vedinkast och fyra stycken ackumulatortankar. Vidare från hallen finns köket till vänster (bröstpanel i både hall och kök). Köket har inredning i ljust trä och är utrustat med kyl- och frysskåp, diskmaskin, spishäll och ugn. Från köket når man stort vardagsrum och matsal i vinkel som i sin tur leder ut till hallen igen. Från hallen når man även wc som har ytskikt av kakel och klinker och är utrustat med wc, dusch samt tvättställ med kommod och övriga förvaringsskåp/hyllor.
Övre plan: Stor inredningsbar hall med ingång till ett oinrett rum som förberetts för att göra badrum samt ingång till ett sovrum med utgång till balkong.

Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp.
Uppvärmning sker via pellets/ved/el-panna kopplat till vattenburet centralvärmesystem med fyra stycken ackumulatortankar.

Bostadsbyggnad 2

Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Bostadshus 2
Bostadshus i 2 plan som enligt fastighetsregistret uppförts 1909. Byggt till hälften av timmer och sedan utbyggt i lösvirke. Stående träpanel och tak belagt med plåt. Boarean uppgår enligt fastighetsregistret till 115 kvm fördelat enligt följande:
Entréplan: Hall med trappa till övre plan till vänster och ingång till duschrum till höger. Duschrummet har ytskikt av modern våtrumsmatta och våtrumstapet och är utrustat med dusch, wc, tvättställ, tvättmaskin och varmvattenberedare. Från hallen rakt fram finns vardagsrum och innanför detta finns rymligt kök och intilliggande sovrum med utgång till altan.
Övre plan: Stor inredningsbar hall och ett sovrum med förvaringsmöjligheter.

Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning sker med samma system som rätta bostadshuset (kulvert mellan byggnaderna).

Övriga byggnader

På gården finns ladugård med djurstall på gjutet golv på nedre plan (vatten + avlopp finns). Restaurering påbörjad då byggnaden satt sig längs med norra långsidan.
Vedbod, gårdshus och f d såghus.
Jaktstuga finns uppe i skogen.

Mark

Fastigheternas areal uppgår enligt skogsbruksplan från 2018 till totalt ca 38 hektar varav 29,7 hektar produktiv skogsmark, 2,9 hektar skogsimpediment (berg), 2,1 hektar inägomark (bete/åker) samt 3,3 hektar övrig mark. Virkesförrådet uppgår till 3.255 m3sk (+ 168 m3sk för året som gått sedan planens upprättande). Trädslagsfördelningen är tall 27%, gran 38 % och löv 35%. Medelboniteten är beräknad till 4,3 m3sk/hektar och år. Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 560 m3sk varav 160 m3sk är gallring och resterande 400 m3sk är föryngringsavverkning. Högsta möjliga avverkning i dagsläget på fatsigheten gällande föryngringsavverkning (G2 + S1 + S2) är ca 1.300 m3sk.
Den öppna marken finns kring gårdscentrum och har tidigare nyttjats för bl.a. bete av får och annat boskap. Inägomarken sträcker sig hela vägen ner till sjön och enligt ägarna finns möjlighet till att stycka av 5 st sjötomter.

Taxeringsvärde

Fastigheterna Härnösand Västansjö 2:2 och Bergom 1:1 är samtaxerade såsom bebyggd lantbruksenhet (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 1.108.000 kronor, varav skogsmark 752.000 kronor, åkermark 26.000 kronor, skogsimpediment 13.000 kr, tomtmark 36.000 kronor samt bostadsbyggnad 281.000 kronor.

Driftkostnad

Uppvärmning 15.000 kr*, vatten och avlopp 7.010 kr, renhållning 3.015 kr, sotning 1.000 kr, försäkring hus och hem 5.649 kr, försäkring skog 2.208 kr, snöröjning + sandning 2.000 kr, hushållsel 15.298 kr (för båda husen). Totalsumma per år 51.180 kr = ca och 4.265 kr/mån.
Observera att detta endast är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares användning av båda husen + försäkring av skog. *Uppvärmning har skett halvårsvis med pellets á 2.500 kr per månad samt halvårsvis med ved från egen skog.

Inteckningar

Det finns tre stycken datapantbrev som totalt uppgår till 879.000 kronor. Dessa övertas obelånade av köparen på tillträdesdagen.

Servitut m.m.

Det finns på Bergom 1:1 fyra stycken servitut inskrivna i fastighetsregistret gällande vattenledning, avloppsledning och väg. Det finns även på Bergom 1:1 fyra stycken ledningsrätter inskrivna i fastighetsregistret avseende starkström samt vatten och avlopp.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Objektnummer

39093.

Karta

Vägbeskrivning

Från Härnösand följ E4 norrut ca 2 mil och sväng av mot väg 90/Kramfors. Följ vägen ca 3,6 km och sväng sedan vänster in mot Judebyvägen. Följ vägen 600 meter och sväng sedan höger och håll vänster, gården ligger väl synlig ca 100 meter upp. Se även karta.
Adress: Judebyvägen 34 A & B, 870 16 Ramvik.

Fakta

39093
1 950 000 SEK
38,0000 ha
115 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt