Svärds

Tärnsjö

Lantbruksfastigheten Svärds

Lugnt och lantligt beägen gård i den lilla bondbyn Lockarbo i gammalt kulturlandskap med omväxlande skogs-, åker- och betesmarker. Mangårdsbyggnad och flygelbyggnad ursprungligen från 1800-talet. Flera ekonomibyggnader, bl.a. stall i äldre loge/ladugård. 84 hektar mark, varav 54 ha skog, 22 a åker, 2 ha bete, 7,3 ha övrig mark. Geografiskt ligger gården i Nora socken ca 8 km sydost om Tärnsjö, ca 13 km sydväst om Östervåla och ca 25 km norr om Heby. Tärnsjö samhälle har bra service med bl.a. livsmedelsaffär, post, bankkontor, skola med klass F-6, fritids samt restauranger, varav en har öppet dygnet runt. Till Dalälven och Östa naturreservat är avståndet ca 20 km. Nära också till Färnebofjärdens nationalpark med sitt unika älvlandskap. Nedre Dalälven erbjuder dessutom ett omväxlande fiske. Till Uppsala är avståndet knappt 6 mil, till Sala ca 4 mil och till Stockholm drygt 12 mil. Objektnr 39101.

Fakta

39101
4 500 000 SEK
84,1000 ha
150 kvm
7 R.O.K
36 831 kr/år

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Heby Lockarbo 2:1, Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Mangårdsbyggnaden enligt uppgift ursprungligen uppförd år 1864 och därefter flyttat en kort bit år 1959-60. Den har stomme i liggande timmer i ett och ett halvt plan på källargrund. Utvändigt fasad med stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Kopplade tvåglasfönster. Huset, vilket har renoveringsbehov, innehåller 7 rum och kök fördelade på ca 150 kvm boarea enligt följande:

I nedre planet: Hall innanför öppen veranda med tak. Kök med matplats utrustat med elspis med ugn och glaskeramikhäll, köksfläkt, bänkdiskmaskin och kombinerat kyl. och frysskåp av golvmodell. Matsal innanför köket. Sal/vardagsrum. Ytterligare ett rum innehållande fullstora kyl och frys samt garderob, av säljarna använt som klädvårdsrum. F.d. toalettrum, utrivet för förberedande av renovering.

I övre planet: Hall med utgång till balkong. Tre sovrum och ett kontorsrum. Duschrum med duschkabin, wc och tvättställ.

I källaren: Svale. Pannrum. Matkällare Tvättstuga. Förrådsutrymmen.

Uppvärmning via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till vedpanna. Elpatron finns.

Litet bostadshus

Litet bostadshus
Placerat som flygelbyggnad till mangårdsbyggnaden. Enligt uppgift uppförd år 1882 med stomme i liggande timmer i ett och ett halvt plan på torpar- respektive källargrund under en mindre del. Utvändigt fasad med stående träpanel och tak belagt med tregelpannor. Huset, som troligen renoverades i början av 1970-talet innehåller 3 rum och kök fördelade på ca 101 kvm boarea enligt följande:

I nedre planet: Hall. Kök utrustat med elspis med ugn, köksfläkt samt kyl- och frysskåp. Kammare och vardagsrum. Badrum med badkar, wc och tvättställ.

I övre planet: Hall/allrum. Ett sovrum. Längsgående förrådsutrymmen under snedtak.

I källaren: Svale. F.d. pannrum.

Huset är uppvärmt via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till vedpannan i mangårdsbyggnaden via kulvert.

Driftkostnad

Total driftkostnad
36 831 kr/år varav:

Uppvärmning 20 kbm ved från egen skog under 2018/2019 (= 10.000 kr om ved skulle köpas in för 500 kr/kbm), försäkring 12.201 kr (stora huset 4.119, lilla huset 1.841 kr, skogen och eknomibyggnadderna 6.241 kr), renhållning 3.130 kr (sophämtning och slamtömning), sotning 1.500 kr (sammanlagt för 3 ggr/år), el 20.000 kr (för hela gården) Total summa per år 36.831 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 5.025 kr. Månadskostnad = ca 3.500 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge/lider: Äldre byggnad med stomme i trä, tegel- resp. betong. Tak belagt med korrugerad plåt. Byggnaden innehåller flera olika avdelningar, bl.a. stall med fyra boxar, den gamla ladugården, logdel med gjutet golv, höskulle. Vidbyggt stolplider på baksidan. Byggnadsarea ca 616 kvm.

Magasin: Äldre byggnad med stomme i trä rsp. Betongsten i ett och ett halvt plan med tak belagt med tegepannor resp. korrugerad plåt. Byggnaden innehåller garge/gårdsverkstad, spannmålstorkar, förrådsutrymmen. Byggnadsarea ca 108 kvm.

Utlada: “Hedins loge”. Äldre träbyggnad med plåttak och betonggolv. Byggnadsarea ca 200 kvm.

Vebod: Gammal timmerbyggnad med tak belagt med plåttak. Byggnadsarea ca 30 kvm.
Jordkällare: Gammal tegelvalvad jordkällare.

Areal

Enligt skogsbruksplan upprättad av Mellanskog år 2011, framskriven till 2017-01 uppgår fastighetens areal till 84,1 hektar (i fastighetsregistret uppges 80,5539 ha). Arealen fördelad enligt följande:
Produktiv skogsmark: 54 ha med uppskattat totalt virkesförråd om ca 5.900 kbm sk.(I planen anges 6.200 kbm sk, under 2017 uttag fröträd 174m3 samt gallring om 436m3 samt röjning och underröjning på ca 17ha.). Trädslagsfördelning tall 48 %, gran 26 %, löv 26 %. Medelbontiteten är beräknad till 5,6 kbm sk/ha. Hela skogsbruksplanen finns att ta del av på mäklarens hemsida.
Inägomark: 20,57 ha stödberättigad mark (åker), stödrätterna medföljer i försäljningen. Marken är vallinsådd och nyttjad som betesmark de senaste åren. 2 ha betesmark.
Övrig mark. 7,3 ha innefattande bl.a. marken vid gårdscentrum, vägmark, diken, kraftledning.

Jakt

Storviltsjakten är muntligen upplåten till den lokala jaktklubben på ett år. Småviltsjakten är inte upplåten till annan.

Vatten och avlopp

Vatten till bostadshusen från en borrad respektive en grävd brunn. Vatten till stallet/ladugården från två grävda brunnar. Avlopp till äldre trekammarbrunn utan infiltration.

Bredband

Fiber finns ej indraget, men Huddunge Telekom har ett ledningsnät i området och kopplingsbrunn finns på gården ca 15 meter från mangårdsbyggnaden.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till sammanlagt 4.406.000 kr fördelat enligt följande:
Tomtmark: 140.000 kr
Bostadsbyggnad: 530.000 kr
Skogsmark: 3.159.000 kr
Åkermark: 373.000 kr
Betesmark: 19.000 kr
Ekonomibyggnad: 185.000 kr

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å totalt 4.000.000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut mm.

Belastningsservitut finns inskrivna avseende vägar. Belastande ledningsrätt finns inskriven avseende tele. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Heby Högsta GA:1 med ändamål väg.

Tillträde

Vintern 2019/2020 efter överenskommelse.

Adress till fastigheten

Lockarbo 134, 740 45 Tärnsjö

Objektnr

39101.

Karta

Fakta

39101
4 500 000 SEK
84,1000 ha
150 kvm
7 R.O.K
36 831 kr/år

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt