Karhuvaara 118

Karungi

Skogsfastigheten Karhuvaara nära Haparanda

Ca 55 ha skogsfastighet med jaktmöjligheter. Bostadshus med 3 r.o.k samt ekonomibyggnad. Objektnr 39080.

Fakta

39080
1 200 000 SEK
52,4700 ha
3 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Haparanda Karhuvaara 4:2, Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Uppförd ca 1930 tal. Hel källare, totalt två rum och kök med övre hall. Utvändigt rödmålad stående träpanel och tak belagt med galvaniserad plåt. Huset innehåller 3 rum och kök fördelat på cirka 65 kvm boarea. Stort kök/allrum i nedre planet. Köket är utrustat med elspis och kombinerat kyl/frysskåp av golvmodell. Toalettrum med dusch, tvättställ och wc i tillbyggnadsdel invid veranda under tak. I övre planet finns två sovrum. Utgång till vädringsbalkong från ett av sovrummen.

Ekonomibyggnader

F.d. ladugård med stomme i trä under tak belagt med galvaniserad plåt. Byggnadsarea ca 42 kvm. Ytterligare en enklare ekonomibyggnad med garage och förråd. Även denna byggnad har stomme i trä under plåttak.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens areal till totalt 52,4700 hektar. Enligt mätning 2016 torde dock den faktiska arealen vara ca 55,3 hektar varav 37,6 hektar bestående till stor del av gallringsskog. Vidare finns cirka 11,7 hektar impediment bestående av myrmarker, vilket ger mycket goda förutsättningar för jakt. Enligt planen finns därutöver 5,5 ha åker/betesmark. Fastighetens resterande areal omfattar tomt och kraftledningsgata.

Skog

Inventering har gjorts 2016. Enligt då upprättad skogsbruksplan, justerad med uppgift om tillväxt, uppgår virkesförrådet till drygt 4000 kbm sk varav ca 1700 kbm sk är över 90 år. Inga avverkningar har gjorts sedan planen upprättades. Boniteten är 3 och trädslagsfördelning är 44 % tall, 42 % gran och 14 % lövträd. Årlig tillväxt för hela fastigheten är uppskattad till 128 kbm sk. Omfattande planteringar har gjorts under de senaste 20 åren.

Läge

Fastigheten ligger invid väg 767 cirka 4 kilometer väster om Karungi samhälle. Där finns skola med klasserna 1-6 samt förskola etc. I närområdet runt fastigheten finns milsvida skogar. Avstånd till Torne älv och till den vackra Kukkolaforsen är avståndet ca 15 km. Till Haparanda är avståndet ca 3 mil och där finns all service med hälsocentral, livsmedelsbutiker, banker och systembolag samt IKEA etc. Avstånd till Stockholm är drygt 100 mil.

Taxeringsvärde 2017

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet med typkod 120 till totalt kr 626.000:-

Inteckningslån

Finns inga som köparen måste övertaga. Inteckningar är registrerade å kronor 10.500:-.

Servitut/Samfälligheter

Servitut finns för vatten och väg samt nyttjandrätt för tele. Dessutom finns förmånsservitut för väg. Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningen Haparanda Karhuvaara GA:6.

Tillträde

Efter överenskommelse, snarast om köparen så önskar.

Objektnr

39080.

Karta

Fakta

39080
1 200 000 SEK
52,4700 ha
3 R.O.K

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt