Överhogdal 17:3

Överhogdal

Skogsfastighet belägen ca 6 mil nordost om Sveg. God arrondering med all mark i ett skifte. Virkesförråd ca 4.350 m³sk. Jakträtt.

Intressanmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-12-16.

Fakta

OBJ-038165
1 000 000 SEK
40,7942 ha
1 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Härjedalen Överhogdal 17:3, Skogsbruk.

Byggnad

Äldre stuga med stomme i synligt timmer i 1 ½ plan på grundläggning med hörnstenar. Tak belagt med korrugerad plåt. Stugan, som har mycket enkel standard, innehåller 1 rum och kök enligt följande:
I nedre planet: Hall. Kök . Storstuga med öppen spis.
I övre planet: Oinredd till stor del icke golvad vind.

El, vatten eller avlopp finns inte indraget. Vatten har hämtas ur en närliggande bäck (inget servitut finns för detta). Servitut finns dock för att ta vatten från en vattenkälla på en annan grannfastighet.

Övriga byggnader

En äldre bod med stomme i synligt liggande timmer på grundläggning med hörnstenar. Tak belagt med korrugerad plåt. Boden innehåller vedbod och utedass.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens areal till totalt 40,7942 hektar. God arrondering med all mark samlad i ett skifte. Enligt skogsbruksplan upprättad av Mellanskog i december 2017 uppgår gårdens sammanlagda areal till 40,8 hektar, fördelad enligt följande:
Produktiv skogsmark: 35,2 ha med ett totalt virkesförråd om ca 4350 kbm sk (det angivna virkesförrådet adderat med innevarande år beräknade tillväxt), vilket innebär ett medeltal 124 på kbm sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 3,7 kbm sk/ha. Trädslagsfördelning tall 30 %, gran 54 %, löv 17 %. Skogen är olikåldrad med två toppar kring 35 respektive 90 år. Ca 16 ha är i behov av röjningsåtgärder. Gårdens jakträtt är ej upplåten.
Impediment myr: 5,4 ha
Inägomark: 0,2 ha

Läge

Fastigheten ligger vid Råbergsvallen i Överhogdal ca 1,5 mil bilväg nordväst om Ytterhogdal (fågelvägen) där viss service finns. Närmaste större tätort är Sveg, som ligger ca 6 mil bilväg sydväst om fastigheten.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom obebyggd lantbruksenhet med typkod 110 till totalt 854.000 kr.

Inteckningar

Ett pantbrev finns uttaget å 40.000 kr. Detta övergår obelånat till köparen.

Driftkostnader

Försäkring ca 3.000 kr/år. Intäkt: Renbetesavtal ger ett hundratal kronor i intäkt varje år (ansökan måste skickas in årligen om man vill ha stöd).

Servitut m.m.

Förmånsservitut finns för vattentäkt. Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningen Härjedalen Överhogdal ga:14 avseende väg (Förvaltas av Råbergsvägens samfällighetsförening). Ägaren har inte haft några kostnader för vägen på i vart fall minst 10 år.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från Länsstyrelsen vid förvärv av denna fastighet pga att området är klassificerat som glesbygd. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (3.700 kronor för privatpersoner).

Lösegendom

All lösegendom ingår.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Vägbeskrivning

Fastigheten har ingen egen adress. Adress till den intilliggande grannfastigheten är Överhogdal 225, 840 90 Ytterhogdal. Använd GPS för att hitta till fastigheten. Vägen dit snöplogas ej.

Intresseanmälan

Intressanmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-12-16.

Karta

Budgivning

1 120 000 SEK

Fakta

OBJ-038165
1 000 000 SEK
40,7942 ha
1 R.O.K

Mäklare

Olle Myrsten
Olle Myrsten
Mäklare

Kontakt