Lagga 4:12

Knivsta

Skogsfastighet belägen i gammalt vackert kulturlandskap nära kyrkan i Lagga socken med endast ca 10 km avstånd till Knivsta centrum, 15 km till Uppsala centrum (12 km till Boländerna), 30 km till Arlanda och ca 65 km till Stockholm. Till motorvägspåfart E4 är avståndet knappt 9 km bilväg. Varierad, välskött, nyligen gallrad skog med ett totalt virkesförråd om ca 14.500 kbm sk. God arrondering med all mark samlad i ett skifte. På marken jagas bl.a. älg, rådjur, vildsvin, dovhjort och fågel. Egen älgjakt, i år med tilldelning en vuxen och fria kalvar. Nuvarande ägare har nyligen styckat av tre villatomter från fastigheten. För information om möjlighet till eventuell ytterligare avstyckning var vänlig tag kontakt med Knivsta kommun.

Fakta

OBJ-038132
12 500 000 SEK
88,3383 ha

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Knivsta Lagga 4:12, Skogsfastighet.

Prästtorpet

Gammal torpstuga med stomme i liggande timmer i ett plan på torpargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Torpet är enkelt och varken el eller V/A finns indraget. Byggnadsarea ca 40 kvm. Invid torpet finns en redskapsbod och ett utedass.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens sammanlagda areal till 88,3383 hektar. Mycket god arrondering med all mark samlad i ett skifte. Skogsbilväg finns. Enligt skogsbruksplan utskriven i oktober 2014 (ajourhållen av tidigare ägare fram till denna tidpunkt) uppgår den totala arealen till 86 hektar fördelad enligt följande:

Skogsmark: 79,6 ha (efter planens upprättande har tre tomter om sammanlagt ca 4.600 kvm avstyckats från skogsmarken) med ett totalt virkesförråd om ca 14.500 kbm sk (planens uppgift plus beräknad tillväxt för fyra år minus gjorda uttag, bl.a. nygenomförd gallring). Av denna areal är 1,6 ha angivna som naturvård orörd. Medelboniteten är beräknad till 7,4 kbm sk. Hela skogsbruksplanen finns att ta del av på www.carlssonring.se.

Impediment myr: 2,3 ha.

Betesmark: 3,8 ha. Belägen invid det torp som finns på fastigheten.

Övrig mark: 0,3 ha.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträde. På marken jagas bl.a. älg, rådjur, vildsvin, dovhjort och fågel. Egen älgjakt, i år med tilldelning en vuxen och fria kalvar.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom obebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till totalt 4.722.000 kr enligt följande:
Skogsmark: 4.4490.000 kr.
Skogsimpediment: 8.000 kr
Åkermark: 224.000 kr.

Inteckningar

Ett pantbrev á 5.000.000 kr finns uttaget. Detta övertas obelånat.

Servitut mm

Belastningsservitut finns inskrivna avseende utrymmen avseende V/A-anläggningar och kommer att upprättas avseende infartsväg för de nyavstyckade tomterna. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Knivsta Kasby GA:3 (ändamål vägar, förvaltas av Skogsängens samfällighetsförening).

Tillträde

Tillträde kan ske per omgående om köparen så önskar.

Adress

Lagga 111, 741 93 Knivsta.

Objektnummer

38132

Karta

Fakta

OBJ-038132
12 500 000 SEK
88,3383 ha

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt