Bispebo Gård

Ransta

Välkommen till Bispebo Gård!

Bruksherrgård med lugnt, naturskönt läge invid Sagån ca 25 km nordost om Västerås. 87 ha skogsmark varav 47 ha naturreservat samt 34 ha åkermark och 3 ha beteshagar. 170 kvm mangårdsbyggnad med timmerstomme, uppförd ursprungligen i slutet på 1700-talet och ombyggd i slutet av 1800-talet. Murad öppen spis och vackra praktkakelugnar. Tre 1800-tals torpstugor med indragen el. Timrat magasin samt flera andra ekonomihus. Bredband via fiber.

Fakta

39009
6 975 000 SEK
128,6000 ha
270 kvm
10 R.O.K

Visningar

Söndag 9 jun kl 16:00-17:00
Anmälan krävs.

Typ

Fastigheten Västerås Bispebo 1:1, Jord/skogsbruk.

Mangårdsbyggnad

Adress: Bispebo gård 3, 733 98 Ransta
Mangårdsbyggnaden byggdes sannolikt om på 1890-talet och fick då nuvarande sadeltak mot tidigare mansardtak. Stomme i liggande timmer under tak belagt med röda betongpannor. Huset har torpargrund med naturstenssockel. Sten-valvad källare på ca 25kvm med hydrofor och oljetank. Entrén byggdes 1967 samtidigt med en inre renovering.
Boarea: ca 270 kvm i två plan.
Uppvärmning: Vattenburen el-värme från oljepannan.
Skorstenar: Eldningsförbud med två kakelugnar på övre planet.
Vatten o avlopp: Dricksvattnet är godkänt 2019 från egen brunn med hydrofor. Avloppen med slambrunn och markbädd är godkänt 2018.
I nedre planet: Möblerbar entréhall, kök med frys och kyl 2016, spis och diskmaskin från senaste
renoveringen 1967, tvättrum med dusch och toalett, kökskammare, stor sal, gammelrum med öppen spis, kontor med inmurat kassaskåp och bredband/fibernät installerat.
I övre planet: Liten hall, stor sal med kakelugn och balkong, gästrum med kakelugn, sovrum, badrum med badkar, toalett och bidé, 3 rum under snedtak.
Mangårdsbyggnadens lösöre: Hela eller delar av lösöret får övertas efter överenskommelse.

Flygelbyggnad

Flygel till mangårdsbyggnad
På flygeln sitter en vindflöjel med inskriptionen ”Ano 1740”. Anno stavades före 1801 års stavningsreform ”Ano”. Flygeln är troligen byggd före 1799 med stomme i timmer och tak belagt med röda betongpannor. Byggnaden innehåller en visthusbod, drängkammare och bagarstuga samt en oinredd vind. Bagarstugan har en murad spiskåpa, murad bakugn och vedspis. Då det inte har bakats i den vedeldade bakugnen de senaste 100-åren behöver hela murstocken ses över innan den första degen skall gräddas. Tidigare har det funnits ytterligare en flygel som brann ner troligen 1839.
Byggnadsarea: ca 88 kvm
Kvarvarande inventarier ingår i köpet.

Ekonomibyggnader som ingår i gårdsmiljön

Kvarvarande inventarier i ekonomibyggnaderna ingår i köpet förutom traktorer, bilar och husvagnar samt en buren traktorplog. I ladugården finns bland annat fyra hästdragna åk-vagnar från 1800-talet som benämns charabang, gigg, promenadvagn och trilla. Hästvagnarna ingår i köpet.

Ladugård

Träbyggnad med byggnadsarea på ca 410 kvm. Tak belagt med korrugerad plåt. Plats för 25 klavbundna kor, 4 kalvboxar, mjölkrum, 25 till 50 höns eller några hushållsgrisar, samt plats för 9 uppbundna hästar. Ovanpå ladugårdslängan finns en stor skulle. Ladugården är byggd omkring förra sekelskiftet. I en vinkel till ladugården finns en loge på drygt 400 kvm som delvis går att hyra ut för uppställning av husvagnar och bilar. Ladugårdslängan med loge och magasin tillsammans med lidret är en kulturhistorisk intressant gårdsmiljö.

Magasin

Stomme i timmer under tak belagt med enkupit tegel. Byggnadsarea ca 140 kvm. Byggnaden innehåller på övervåningen magasin/"festvåning" och i markplanet dubbelgarage, snickarbod, förvaringsrum och ett lider. Troligen byggt före 1799.

Lider

Träbyggnad under tak belagt med korrugerad plåt. Byggnaden innehåller skulle för förvaring.
Byggnadsarea ca 80 kvm. Lidret ligger på västsidan av ladugårdsbacken.

Traktorgarage

Äldre enklare träbyggnad under tak belagt med två-kupigt tegel. Plats för en bil. Byggnadsarea ca 21 kvm.

Vedbod

Två plan i dåligt skick. Byggnadsarea: 45 kvm.

Bastu

En friliggande vedeldad bastu ligger nedanför allén som leder upp till huvudbyggnaden. Den byggdes i början av 40-talet för gårdens och bygdens folk. När höet bärgades var bastun uppeldad varje kväll. Sista bastubadaren lämnade bastun omkring 1960. Bakom bastun finns en gammal fruktträdgård med 8 fruktträd. Bastun vittnar om en svunnen tid.

Gårdssmedja

Ett par hundra meter bakom bastun ligger gårdssmedjan som kan vara byggd före 1799. Den har ässja och en handdriven blåsbälg som smeden fick pumpa för hand. Gamla antika smidesverktyg ligger på städet och väntar på att användas. Koltunnan halvfull med smideskol/antracit står på sidan av härden. Smedjan vittnar om en svunnen tid.

Torp

På fastigheten finns tre torpstugor enligt följande, varav två är belägna söder om och ett norr om gårdscentrum

Torpet Lugnet

Adress: Bispebo Lugnet 1, 733 98 Ransta
Torp med stomme i timmer som inte är vinterbonat enligt dagens krav men har innanfönster och kopplade fönster. Boarea ca 42 kvm fördelat på två rum, kök, el-värme, el-spis, vedspis med cistern (varmvatten) som är ett tillbehör som prydnad till vedspisen. Vedkamin i stora rummet. Det är eldningsförbud då det finns två sprickor i skorstenensmuren. Fähuset inrymmer snickarbod och vedbod, friliggande bastu och utedass.
Vatten från egen brunn, tryckvatten från en pumpautomat (gamla gårdspumpen står som en prydnad på brunnenslocket). Dricksvattnet är godkänt. Lugnets avlopp var tidigare cementrör som ersattes med rör av plast 2018.
Allt eventuellt lösöre som kan finnas kvar på tillträdesdagen som möbler, tvättmaskin, mikrovågsugnen, gräsklippare och verktyg som kan finnas på torpet får köparen överta utan kostnad och garantier. Torpet är inte uthyrt utan står till köparens förfogande.
Ingen fastighetsavgift (fastighetsskatt) betalas för torpet då torpet ligger under Bispebo 1:1.

Torpet Svärdsstugan

Adress: Bispebo Svärdsstugan 2, 733 98 Ransta
Torpet är inte vinterbonat enligt dagens krav men har innanfönster eller kopplade fönster. Innermått på bottenvåningen på ca 35 kvm med ett rum och kök i bottenvåningen samt därutöver ett sovloft en trappa upp. Vatten är godkänt och från en skogskälla ca 75 m från torpet och hämtas med hink. Avloppet från diskbänken går ut i marken. El-värme, el-spis, vedspis med cistern (varmvatten) som är som prydnad och tillbehör till spisen. Skorstenen är godkänd. Fähus med vedbod och utedass.
Allt eventuellt lösöre som finns kvar på tillträdesdagen som möbler, kyl, mikrovågsugnen, gräsklippare och verktyg som finns på torpet får köparen överta utan kostnad och garantier.
Ingen fastighetsavgift (fastighetsskatt) betalas för torpet då torpet ligger under Bispebo 1:1.

Torpet Högbergsstugan

Adress: Bispebo Högbergsstugan 4, 733 98 Ransta
Torpet som inte är vinterbonat enligt dagens krav men har innanfönster. Byggnadsarea ca 50 kvm med två rum och kök. Godkänt sommarvatten från huvudbyggnaden, godkänt diskbänksavlopp 2018, el-värme, cistern (varmvatten) är en prydnad till vedspisen. Skorstenen, vedspisen och kakelugnen är godkända. Snickarbod/vedbod, garage och fähus med utedass.
Allt lösöre som möbler, mikrovågsugnen, gräsklippare och verktyg som finns på torpet ägs av
hyresgästen. Hyresgästen kan om så önskas sägas upp med re månaders varsel. Lämpligast för utflyttning 2020-03-13.
Ingen fastighetsskatt/ fastighetsavgift (fastighetsskatt) betalas för torpen då de ligger under Bispebo 1:1.

Skogsmark

Av arealen är 88,5 ha skogsmark varar 41,3 ha är produktiv skogsmark med ett sammanlagt
virkesförråd 4785 kbm sk enligt skogsbruksplan upprättad i februari månad år 2019 samt 47,2 hektar skog som av Naturvårdsverket år 2003 är avsatt som naturreservat. Totalt 87 ha jaktberättigad skog.

Åkermark

Resterande arealer är ca 34 hektar åkermark varav 30 ha är utarrenderade fram till 2020-03-13 för 42.000/år och ca 3 ha är naturbetesmark. Arrendatorn är villig att förlänga arrendet. Stödrätterna ägs av fastighetsägaren. Jordbruksmarken är markkarterad.

Areal

Fastigheten omfattar enligt arealberäkning 2019 totalt 128,6 ha (arealuppgift saknas hos
Lantmäteriet). Vidare består resterande areal av1 ha skogsimpediment och ca 1 ha är övrig mark bl.a. tomt och mark runt ekonomibyggnaderna etc.

Läge

Fastigheten ligger relativt enskilt i öppen jordbruksbygd vid allmän väg 7 km väster om väg 70 Enköping – Sala och 31 km från Enköping och 25 km nordost om Västerås. Avståndet till Uppsala är ca 7 mil och till Stockholm ca 10 mil. Närmaste samhälle är Ransta dit det är 6 km som har livsmedelsaffär, mack, restaurang och sporthall med mera. Inom ett område på 15 km finns flera sporthallar med simbassänger med både inom- och utomhusbassänger.

Skola

Förskola och skola upp till årskurs 6 finns i Ransta dit det är 6 km.

Historik

Bispebo bruks kulturhistoria finns dokumenterad med äldsta uppgift från år 1524. På platsen fanns ett järnmanufakturverk som lades ner i början av 1800-talet. På en karta som är äldre än 1799 finns många av Bispebos nuvarande hus inritade och även husen vid Hävaström i Sagån, där järnmanufakturbruket med kvarn låg. En flik av kartan med dateringen saknas men en lantmätare har gjort en tilläggstext daterad 1799. Fram till 1816 var Bispebo en bruksherrgård. Länsstyrelsen gjorde en inventering av marken runt bruket 2010 för att kontrollera om det fanns någon förorenad industrimark runt järnmanufakturbruket och konstaterade det att ingen åtgärd behövde göras. På vår hemsida www.carlssonring.se finns en mer utförlig historik.

Natur

På naturreservatets mark, som omfattas av gårdens jakträtt, finns gamla granar och mossiga stenar. I den närmaste omgivning finns också milsvida skogs- och strövområde med goda möjligheter till bär- och svampplockning.

Jakt och fiske

Jakträtt på sammanlagt 128,6 ha ingår i Toppenbergs viltvårdsområde. Dessutom har Bispebo kräft- och fiskerätt på ca 1,5 km längs Sagåns ena strand. Sagåns fiskeförening bör ha ca. 200 000 kr i kassan men inget årsmöte har hållits de sista fem åren. Signalkräftor har inplanterats. Ny ägaren har rätt till jakt och fiske fr.o.m. 2019-06-30.

Intäkter/år

Torphyror ca 47.000 kr (vid uthyrning av alla tre torpen), jordbrukarreande 42.000 kr, möjlig intäkt för uthyrning av jakt o kräftfisket och husvagnsuppställning 19.260 kr.
Totala intäkter/år: 108.260 kr.

Kostnader/år

Uppvärmning inkl. hushållsel 81.143 kr, försäkring 9.534 kr, slamtömning 1.260 kr, renhållning 2.273 kr, snöplogning 950 kr, samfällighet för å-sänkningen 100 kr.
Totala kostnader/år: 95.260 kr.
Överskottet/år: ca 13.000 kr.
Intäkter o kostnader är baserade på nuvarande användning och i några fall på uppskattade värden.

Miljöinvestering – en dold intäkt

En miljöinvestering på 34 200 kr är beviljat till fastighetsägaren av Skogsstyrelsen när 3,8 ha hagmark röjts från sly av fastighetsägaren. När röjningen är klar så skall detta anmälas före 2019-12-31. Blir arbetet försenat går det att ansöka om förlängning före 2019-12-31. Enligt vår bedömning bör det gå att röja enligt Skogsstyrelsens anvisningar till en kostnad på cirka 10 000 kr.

Taxeringsvärde

Separat taxeringsvärde finns ännu ej åsatt. Nuvarande taxeringsvärde innefattar även den avyttrade skogen och ytterligare två andra fastigheter. Typkod 120, totalt värde 5.567.000:-för år 2017.

Inteckningslån

Inga lån finns som köparen måste överta. Skriftliga pantbrev finns registrerade på totalt 125.000:- kronor.

Energiklass

Energideklaration har inte gjorts.

Servitut

Finns för el-jordkabel och kraftledning och ett servitut är på gång för optdekabel/fiber.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Vägbeskrivningar

Vägbeskrivning från Enköping.
Kör 24 km från Enköping mot Sala på väg 70. Då kommer du till en vägvisare på vänster hand som pekar mot Sevalla. Fortsätt mot Sevalla i 7 km tills du åker över Sagån. Fortsätt mot Sevalla 400 meter och Bispebo Gård som ligger på höger hand med en allé upp till gården.

Vägbeskrivning från Västerås.
Kör från Västerås mot Sala.
5 km från Västerås vägvisare: Tillberga och Sevalla
Tillberga mot Sevalla och Sevalla Kyrka.
Kör förbi Sevalla kyrka så att Du har kyrkan på höger hand mot Ransta och Tärna. Vid kyrkan finns det ett vägkors väster om kyrkan och ett andra nordost om kyrkan som du skall passera.
5 km från Sevalla kyrka norr ut ligger Bispebo Gård på vänster sida med en allé upp till gården.

Vägbeskrivning från Sala.
Kör mot Ransta och följ vägvisningen mot Sevalla. Efter 6 km ligger Bispebo Gård på höger sida med en allé upp till gården.

Objektnr

39009.

Karta

Fakta

39009
6 975 000 SEK
128,6000 ha
270 kvm
10 R.O.K

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt