Mullholm - Myrås 8

Mellanström

Skogsfastighet i Lappland

Fastighet om ca 1482 hektar i Mullholm, ca 4,5 mil från Arjeplog. Litet bostadshus med 2 r.o.k. Fina möjligheter till jakt och fiske. Objektnr 38091.

Fakta

OBJ-038091
7 800 000 SEK
1 482,2928 ha
40 kvm
2 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Arjeplog Mullholm 3:2, Skogsbruk.

Bostadshus

1 ½-plan bostadshus sannolikt uppfört under 1940-talet. Stomme i trä på torpargrund. Utvändigt gulmålad stående träpanel och tak belagt med plåt. Huset innehåller 2 rum och kök fördelat på cirka 40 kvm boarea samt oinredd oisolerad övervåning (påbörjad renovering). Toalettrum med dusch, tvättställ och wc. Källare under en mindre del av huset med hydrofor och vattenpump. F.n. värme från direktverkande elradiatorer. Vatten från egen djupborrad brunn och avlopp till godkänd 3-kammarbrunn.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Arjeplog Mullholm FS:11, Arjeplog Mullholm S:1, Arjeplog Mullholm S:10, Arjeplog Mullholm S:2, Arjeplog Mullholm S:3, Arjeplog Mullholm S:4, Arjeplog Mullholm S:5, Arjeplog Mullholm S:6, Arjeplog Mullholm S:7, Arjeplog Mullholm S:8, Arjeplog Mullholm S:9. Skattetal: Mantal. 130/1536. Ledningsrätt Starkström

Ekonomibyggnad

Äldre enklare vedbod i trä under tak belagt med galvaniserad takplåt. Byggnadsarea cirka 30 kvadratmeter. Ytterligare en enklare förrådsbyggnad.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens areal till totalt 1482,2928 hektar varav 728,1 hektar består av produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan upprättad 2009. Vidare finns 525,3 hektar impediment bestående huvudsakligen av myrmarker, vilket ger mycket goda förutsättningar för jakt, samt en liten del berg. Enligt planen finns vidare 2,5 ha ängs/betesmark. Fastighetens resterande areal omfattar områden i flera sjöar bl.a. i sjön Uddjaure.

Skog

Inventering har gjorts 2009. Enligt då upprättad skogsbruksplan, justerad med uppgift om tillväxt, uppgår virkesförrådet till 42568 kbm sk varav nära 7400 kbm sk är över 120 år. Inga avverkningar har gjorts sedan planen upprättades. Boniteten är 2,2 och trädslagsfördelning är 79 % tall, 14 % gran och 7 % lövträd. Årlig tillväxt för hela fastigheten är uppskattad till 1626 kbm sk. Omfattande planteringar har gjorts under de senaste 20 åren.

Läge

Fastigheten ligger i Mullholm som är en by belägen i Lappland ca 4,5 mil söder om Arjeplog, 10 mil nordväst om Arvidsjaur samhälle och ca 25 mil rakt väster om Luleå. I Arvidsjaur samhälle finns bra service samt flygplats.

Jakt- och fiske

Mycket fina möjligheter till jakt och fiske i flera sjöar och även i rinnande vattendrag. Fiske bedrivs inom Mullholms fiskevårdsomde. Älgjakten bedrives av jaktklubb i vilken man blir medlem. Fastigheten ligger inom jaktvårdsområde omfattande ca 6200 hektar. Mycket gott om småvilt bl.a. hare och skogsfågel.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet med typkod 113 till totalt 3.824.000 kronor.

Inteckningslån

Finns inga som köparen måste övertaga. Inteckning är registrerad å kronor 225.000:-.

Servitut/Samfälligheter

Fastigheten har del i samfälligheterna Arjeplog Mullholm S:1 - S:10. Även del i fiskesamfälligheten Arjeplog Mullholm FS:11. Belastande ledningsrätt finns för starkströmsledning. Fastigheten ligger delvis inom Laisaälvens Natura 2000-område.

Tillträde

Efter överenskommelse, snarast om köparen så önskar.

Objektnr

38091

Karta

Fakta

OBJ-038091
7 800 000 SEK
1 482,2928 ha
40 kvm
2 R.O.K

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Extra kontaktperson

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt