Torp 358

Tärnsjö

Gård om drygt 170 hektar belägen i den lilla bondbyn Torp knappt 6 mil nordväst om Uppsala. Gården omges av brutet landskap med skog, åkrar och betesmarker. Knappt 90 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 6.401 kbm sk. 77 ha åker. Jakträtten upplåten t.o.m. mars 2021. På gården finns tre bostäder - mangårdsbyggnaden, en uthyrd flygelbyggnad och ett äldre torp med renoveringsbehov. Gårdscentrum med flera stora ekonomibyggnader. I Östervåla samhälle, som ligger knappt 10 km öster om fastigheten, finns bra service med livsmedelsbutik, banker, restauranger, bibliotek samt skola upp till klass 9. Klass f-6 finns även i Tärnsjö på samma avstånd. Från Östervåla finns också tät linjebusstrafik till Uppsala. Avstånd till Sala är ca 4,5 mil och till Stockholm ca 13 mil.

Fakta

40021
10 000 000 SEK
1,0800 ha
210 kvm
8 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Heby Torp 1:11, Gård.

Mangårdsbyggnad

Uppförd år 1869 med stomme i liggande timmer i 1 ½ plan på torpargrund med huggen naturstenssockel. Tillbyggnadsdel från 1989-1990. Utvändigt fasad med stående träpanel och tak belagt med plåt. Huset innehåller 8 r.o.k. fördelade på ca 210 kvm boarea (uppgift från taxeringen) enligt följande:

I nedre planet: Entréhall. Stort kök med matplats utrustat med diskmaskin, elspis, köksfläkt, diskmaskin och kylskåp. Rymligt vardagsrum med kakelugn. Tillbyggnadsdel inrymmande inglasad uterum, samt våtrumsavdelning med bastu, dusch, wc, tvättstuga, förrådsrum och matkällare. Våtutrymmena renoverades år 2017.

I övre planet: Allrum med utgång till balkong. Tre sovrum. Förrådsutrymmen. Stor oinredd kallvind.

Uppvärmning via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat via kulvert till 80 kwh flispanna från Österrikiska KBT installerad år 2020 belägen i egen byggnad. Golvvärme i köket och tillbyggnadsdelen. Vatten från egen borrad brunn och avlopp till trekammarbrunn utan infiltration.

Flygelbyggnad

Enligt uppgift uppförd år 1909 med stomme i timmer i 1 ½ plan på torpargrund. Källare finns under liten del av huset. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Huset innehåller 6 rum och kök fördelade på ca 170 kvm boarea enligt följande:

I nedre planet: Hall. Groventré med tvättstuga. Kök utrustat med elspis, köksfläkt, diskmaskin, kyl.- och frys samt skafferi. Kammare. Vardagsrum. Nyrenoverat duschrum med dusch, wc och tvättställ.

I övre planet: Möblerbar hall. Tre sovrum. Toalettrum med wc och tvättställ. Oinrett kallvind samt därutöver längsgående förrådsutrymmen under snedtak.

Uppvärmning och vatten som mangårdsbyggnaden. Avlopp till äldre system med enkammarbrunn utan infiltration.

Denna bostad är uthyrd genom tillsvidareavtal med en hyresintäkt på 5.000 kr/månad .

Torpet “Kristinelund”

Gammal byggnad med trästomme i 1 ½ plan på grund av huggen sten. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Huset innehåller 2 rum och kök fördelade på ca 80 kvm boarea.

Uppvärmning via direktverkande elradiatorer samt vedspis. Vatten från grävd brunn. Avlopp saknas. Utedass finns.

Ekonomihus

Ladugård/loge: Äldre byggnad med stomme i trä resp. Betongsten. Utvändigt stående träpanel resp. puts och tak belagt med tegelpannor resp. plåt. Byggnaden innehåller den gamla ladugårdsdelen med gjutet golv. I logdelen finns, förutom förrådsutrymmen, 3 st lagringsfickor om ca 40 kbm per ficka samt nyanlagt 17 x 5 m. planlager med asfaltsgolv för spannmålsförvaring. Ett uthyrt utruymme för entusiastbilar, intäkt 1600 kr/månad. Byggnaden är nymålad och försedd med nya fönster. Delar av fasadpanelen är också ny. Byggnadsarea ca 800 kvm.

Stolplada/gårdsverkstad: Äldre träbyggnad med plåttak. Högbyggd, isolerad verkstadsdel med gjutet golv. Panelen nyligen delvis utbytt samt byggnaden målad. Verkstaden är f.n. uthyrd, intäkt 1600 kr/månad. Byggnadsarea ca 250 kvm, varav verkstaden 50 kvm.

Maskinhall: Äldre träbyggnad med plåttak. Stor öppen yta med gjutet golv i olika nivåer. Panelen nyligen delvis utbytt samt byggnaden målad. Nya blindfönster. Byggnaden är i dagsläget upplåten för uppställning av husbilar. Byggnadsarea ca 260 kvm

Lackverkstad: Äldre, isolerad träbyggnad med plåttak. Gjutet golv i hela byggnaden, vilken i dagsläget är uthyrd, men hyresgästen uppsagd för avflyttning innan köparens tillträde. Hyresgästen äger och borttager de två fläktarna. Panelen nyligen delvis utbytt samt byggnaden målad. Nya fönster. Golvavlopp till enkel rensbrunn. Byggnadsarea ca 700 kvm.

Spannmålstork: Äldre träbyggnad med plåttak. Byggnaden, som har gjutet golv, innehåller spannmålshanteringsanläggning med tippgrop och Jakko 16 kbm kontinuerlig varmluftstork, uppvärmd via kulvert från gårdens panncentral. Lagringskapacitet ca 350 ton. Ny nockelevator installerad 2019.

Magasin: Gammalt timmermagasin på plintgrund. Nymålat 2019. Magasinet är uthyrt som förråd till den som hyr flygelbyggnaden.

Panncentral: Egen byggnad innehållande panna och flisförråd om 14 kbm.

Ängslador: Två gamla utlador.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 163,0663 hektar (1:31) resp. 1,08 ha (1:11). Enligt skogsbruksplan utskriven 2020-05-19 uppgår arealen för 1:31 till 170 hektar, vilket ger en totalareal på ca 171 ha (inkl. 1:11, vilken inte ligger med i skogsbruksplanen. Arealen på 1:31 är enligt planen fördelad enligt följande:

Produktiv skogsmark: 89,3 ha med ett virkesförråd om totalt 6401 kbm sk. Medelboniteten är beräknad till 6,2 kbm sk/ha. Trädslagsfördelning tall 41 %, gran 38 %, löv 21 %. Hela planen finns att ta del av under fliken dokument i objektsbeskrivningen på www.carlssonring.se. Säljaren har beställt markberedning på 4 ha, men i övrigt utför säljaren inte någon av de i planen föreslagna skogsvårdsåtgärdena.

Åkermark: Sammanlagt 77 ha, varav ca 32 ha lerjord och ca 45 ha mullhaltig jord., varav ca 68 ha är uppodlad idag medan resten utgörs av kantzoner och träda.

Väg och kraftledning: 1,4 ha.

Annat: 2,2 ha. Denna del innefattar bl.a. marken vid gårdscentrum samt marken runt en telemast vilken är upplåten genom arrendeavtal med en intäkt på 5.000 kr/år.

Jakt

Upplåtelse finns avseende gårdens jakträtt, intäkt 6.500 kr/år. Jakträtten är muntligt upplåten på ettårsbasis mars-mars.

Läge

Gården ligger i den lilla bondbyn Torp knappt 6 mil nordväst om Uppsala. Gården omges av brutet landskap med skog, åkrar och betesmarker. Stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning finns i närmaste omgivningarna. I Östervåla samhälle, som ligger knappt 10 km öster om fastigheten, finns bra service med livsmedelsbutik, banker, restauranger, bibliotek samt skola upp till klass 9. Klass f-6 finns även i Tärnsjö på samma avstånd. Skolbuss stannar vid fastigheten på den allmänna vägen som går genom byn. Från Östervåla finns också tät linjebusstrafik till Uppsala. Avstånd till Sala är ca 4,5 mil och till Stockholm ca 13 mil.

Bredband

Fiber finns draget till tomtgräns, men fastigheten är ej ansluten.

Energideklaration

Energiklass G för samtliga tre bostadshus, enligt energideklarationer upprättade år 2016.

Driftskostnader

Uppvärmning 40.000 kr (avser flisning från egen skog), försäkring 20.000 kr (Dina försäkringar), vatten/avlopp 3.000 kr, renhållning 3.000 kr, sotning 2.000 kr, väg-/snöavgift 2.000 kr, el 60.000 kr (varav en relativt stor del på näringsdelen inkl. de uthyrda delarna, 35 Ampere grundsäkring).

Total kostnad/år: 130.000 kr.
Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift 12.154 kr. Månadskostnad = ca 11.850 kr.
Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Taxeringsvärde 2020

Fastigheterna är samtaxerade såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till sammanlagt 8.265.000 kr fördelat enligt följande:
Bostadsbyggnad: 1.630.000 kr (1.146.000 kr för mangårdsbyggnaden resp. 484.000 kr för flygelbyggnaden)
Skogsmark: 3.893.000 kr
Skogsimpediment: 3.000 kr
Åkermark/betesmark: 1.590.000 kr
Ekonomibyggnad: 969.000 kr
Övrig mark: 180.000 kr

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å totalt 6.645.000. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut mm.

Avseende 1:31: Belastningsservitut finns inskrivna avseende väg, vatten samt kraftledning. En fast fornlämning finns inskriven. Fastigheten har andel i vägsamfälligheten Heby Torp s:1.
Avseende 1:11: Inga servitut finns inskrivna.

Tillträde

Månadskiftet februari/mars 2021 enligt senare överenskommelse.

Adresser till fastigheten

Torp 358 (mangårdbyggnaden)
Torp 360 (flygelbyggnaden)
Kristinelund, Torp 380 (torpet)
740 45 Tärnsjö

Karta

Fakta

40021
10 000 000 SEK
1,0800 ha
210 kvm
8 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt