Per-Olsas

Enånger

Gården Per-Olsas i Hälsingland

Enskilt belägen gård i vackra omgivningar i Enånger med skogar, flera sjöar och vattendrag. Enångersån rinner längs gårdens norra gräns. Obj.nr 37144.

Fakta

OBJ-037144
875 000 SEK
15,0832 ha

Typ

Fastigheten Hudiksvall Grängsjö 3:5, Gård.

Mangårdsbyggnad

Boarea 110 m².


Mangårdsbyggnaden är uppförd omkring år 1860 med stomme i liggande timmer i ett och ett halvt plan på träplintgrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med plåt. Huset har totalrenoveringsbehov, men tack vare detta också många gamla snickerier, fönster, eldstäder, ytskikt bevarade. Nuvarande ägare har inte eldat i eldstäderna. Dessa måste kontrolleras av ny ägare innan eldning sker. Det innehåller 5 rum och kök fördelade på ca 110 kvm boarea enligt följande:

I nedre planet: Entréhall. Till vänster in från hallen finns ett större rum med murkåpa med eldstad och bakugn (spricka i murstocken). I rummet finns också en järnkamin (ej i funktion). Till höger in från hallen finns f.d, kök/storstuga med murkåpa med järnspis. Innanför detta ett mindre rum med öppen spis. I detta rum har renovering påbörjats med avsikten att spara en del av de olika tapetlagren med tanke på det kulturhistoriska värdet. På väggen syns tidigare angrepp av hästmyra, åtgärdat av Anticimex omkring år 2007. Innanför hallen finns ett f.d. mjölk-och ostrum, dvs ett förrum till det tidigare fäxet (ladugården som var sammanbygd med mangårdsbyggnaden). Vissa inventarier från denna tid finns kvar.

I övre planet: Bakom ådringsmålad dörr i hallen finns en trappa upp till vinden, vilken till största delen har ståhöjd. Här finns två större rum och en hall. Här finns också några sängar och ett fåtal andra inventarier. Under taknocken i den övre hallen har en fladdermusfamilj sitt vinterviste. Nuvarande ägare har räknat till två större och sju mindre individer. De är fridlysta, vilket innebär att man måste gå försiktigt fram när/om man vill flytta dem. Ovanför trappan finns också tecken på en mindre takläcka.

El finns indraget, men inte vatten och avlopp. Det finns en gammal vattenbrunn vid mangårdsbyggnadens södra gavel. Denna har inte använts på årtionden. Det finns även en naturlig vattenkälla vid åkern som ligger inne i skogen.

Ekonomibyggnader

En lada med tre större utrymmen med tak belagt med spån. Tre stycken äldre fäbodar i varierande skick (ca 80 kvm byggnadsarea enligt uppgift i försäkringsbrevet). Jordkällare med redskapsbod ovanpå och vedbod. Flera verktyg och äldre redskap finns bevarade, liksom vagnshjul och timmerslädar.

Areal

Enligt skogsbruksplan upprättad hösten 2017 uppgår gårdens storlek till 15,8 hektar (enligt fastighetsregistret 15,0832 ha). Enligt planen är marken uppdelad enligt följande:

12,8 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 1.733 kbm sk, vilket ger ett medeltal på 135 kbm sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,7 kbm sk (något högre bedömning i den förra planen). Trädslagsfördelning: tall 18 %, gran 34 %, löv 49 %. Åldersfördelningen är relativt jämn. Hela skogsbruksplanen finns att ta del av under fliken dokument vid beskrivningen på vår hemsida. I skogen finns ett rikt fågelliv med bl.a. skogsfågel, tjäder och orre.

2,7 ha inägomark bestående av åkermark, vilken brukades fram till början av 1980-talet. Marken har endast gödslats med naturlig gödsel. Fram till och med år 2008 har grannar haft kor och hästar på bete på markerna. Marken har en riklig flora med bl.a. olika orkidéer. Under vår och sommar står blomningen i full prakt på inägomarken vilket är gynnsamt för diverse insekter, fjärilar, bin mm.

0,3 hektar övrig mark.

Läge

Gården är enskilt, men inte isolerat, belägen i mycket naturskönt och karaktäristiskt hälsinskt landskap med stora skogar och flertalet sjöar och vattendrag. Nära också till flera naturskyddsområden. Mycket goda möjligheter till svamp och bärplockning i närmaste omgivningarna. Längs fastighetens norra gräns rinner Enångersån, vilken går att bada i. Gården ligger ostört då vägen ligger på andra sidan ån och man måste över den egna bron för att komma till gården (kraftig cementbro). Avstånd till påfart vid E4 är ca 15 km. Avstånd till Hudiksvall är ca 3,5 mil, Söderhamn ca 4 mil, Gävle ca 11 mil, Uppsala ca 22 mil och Stockholm ca 28 mil. Avstånd till Järvsö där skidbackar mm. finns är ca 5 mil. Ut till kusten vid Borka är avståndet ca 2 mil.

Enångersån

Den livaktiga ån med friskt vatten utgör ett Natura 2000-område tack vare att finns flodpärlmusslor i den. Flodpärlmusslan är fridlyst och lever i rent, kalkfattigt vatten. Man kan se musslorna, som sitter delvis nedgrävda i sanden/gruset på botten av ån. Musslorna kan bli över 200 år gamla. I ån finns även bäcköring och i och runt ån finns också utter.

Jakt och fiske

Jakt på fågel och småvilt kan bedrivas på den egna marken. Älgjakt kan bedrivas genom det lokala jaktlaget. Fastigheten ligger inom ett 72.285 ha stort jaktvårdsområde och den ingår i Enångers viltvårdsområde och i Boda älgskötselområde. Vänligen ta kontakt med fastighetsmäklaren för mer information om älgskötselområdet. Fastighetens jakträtt är inte upplåten till annan, utan kan fritt disponeras av den nye ägaren efter tillträdet.
Fiske i flera närbelägna sjöar och vattendrag mot fiskekort. Utförlig information finns här: http://www.xn--enngersfiskeklubb-9qb.se/vara-vatten/

Driftskostnader

Försäkring: 3.408 kr, Samfällighet - väg/snö: 1.760 kr, El: 2.800 kr. Summa: ca 8.000 kr/år. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50.000 kr med typkod 113 till totalt 237.000 kr.

Inteckningar

Ett pantbrev å 280.000 kr finns uttaget. Detta övertas obelånat på tillträdesdagen.

Servitut mm

Det finns inte några inskrivna servitut. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Hudiksvall Grängsjö GA:1 (ändamål väg). Fastigheten berörs av Natura 2000-område Enångersån.

Tillträde

Efter överenskommelse. Kan ske per omgående om köparen så önskar.

Objektnr

37144.

Karta

Vägbeskrivning

Kör E4 norrut. Sväng av vid trafikplats Ångersjön mitt emellan Söderhamn och Hudiksvall. Följ skyltar mot Boda Bruk. Fortsätt rakt fram genom Boda Bruk. Kör rakt fram i T-korsning mot Grängsjö. Tag därefter höger i T-korsning vid skylt "Grängsjö 5". Följ vägen till fyrvägskorsning och tag vänster vid skylt "Nybo 4". Följ vägen ca 4,3 km (förbi Lövås och avfart mot Oskarsgården och ytterligare hus på vänster sida). Framme vid nästa hus finns en liten parkering där man kan ställa bilen. Fastigheten ligger vid infart som sluttar nedåt och över bron. Se våra till salu-skyltar.

Adress: Grängsjö 167, 825 96 Enånger

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Fakta

OBJ-037144
875 000 SEK
15,0832 ha

Mäklare

Erik Myrsten
Mäklare & jurist
Erik Myrsten

Kontakt