Iggelbo

Månkarbo

Blivande gård om ca 4 hektar ca 5 mil norr om Uppsala. Förhandsbesked om bygglov finns för uppförande av bostadshus. Fastigheten lämpar sig väl som hästgård. Vackert läge i brutet landskap med omväxlande åker- och skogsmark. Jakt. Närhet till sjö. Gott om ridvägar i närområdet. Objektnr 37141.

Fakta

OBJ-037141
460 000 SEK

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Tierp Del av Iggelbo 9:1, Avstyckad gård.

Bygglov

Förhandsbesked om bygglov för nybyggnation av enbostadshus finns. Förhandsbeskedet är bindande för kommunen i två år (fram till 2019-07-12).

Anslutningskostnader för el samt kostnader för anläggande av VA-anläggningar ingår ej.

Areal

Efter avstyckning kommer gårdens storlek att uppgå till ca 4 ha. Av arealen är ca 0,5 ha åkermark och resterande del är fördelad ungefär till hälften stenbunden naturbetesmark och till hälften glest bevuxen skogsholme. Över fastigheten löper en kraftledningsgata (ej stor kraftledning).

Läge

Gården ligger i vackert brutet landskap omgiven av åker- och skogsmark i byn Mamre ca 6 km väster om Månkarbo. Stora skogs- och strövområden med ridvägar och fina möjligheter till bär- och svampplockning finns i närmaste omgivningarna. Inom promenadavstånd finns även Iggelbo naturreservat med sin rika flora, friluftsmöjligheter och en av Upplands största sjöar, Tämnaren. I Månkarbo finns Ica-butik med postservice, bensinstation, skola F-6, Månkarbogrillen m.m. Närmsta ort med bra service är Tierp, avstånd ca 25 km. Till Uppsala är avståndet ca 5 mil, till Stockholm ca 12 mil och till Gävle ca 7 mil.

Jakt

Möjlighet till jakt på viltrikt område om ca 120 ha finns. Eventuellt kan möjlighet till älgjakt finnas genom större jaktlag på orten.

Taxeringsvärde

Finnes ej åsatt eftersom fastigheten ännu ej är avstyckad.

Inteckningar

Finns inga. Stamfastighetens inteckningar dödas i samband med avstyckningen.

Servitut m.m.

På stamfastigheten finns servitut för kraftledningar, väg och ledningsrätt för tele. Flera av dessa torde ej beröra den blivande avstyckningen. En fast fornlämning finns på stamfastigheten.

Stamfastigheten har del i tre samfälligheter (ingen av dessa torde beröra den blivande avstyckningen):
Tierp Tierps Allmänning S:1 (häradsallmänning). Tierp Iggelbo S:2 - avseende gruvutmål. Tierp Iggelbo S:3 - avseende båtstad.

Stamfastigheten har även del i gemensamhetsanläggningarna:
Tierp Iggelbo GA:3 avseende väg. Förvaltas av Iggelbovägens samfällighetsförening.
Tierp Väster-Mossbo GA:1 avseende väg. Förvaltas av Mamre-Mossbo samfällighetsförening.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Vägbeskrivning

Tag av E4 vid avfart Månkarbo och åk mot Månkarbo. Tag efter ca 1,3 km vid gamla E4 till höger mot Månkarbo. Tag efter ca 450 m till vänster mot Östervåla. Tag efter ca 5 km till höger mot Mamre (gul vägskylt). Fastigheten ligger på höger sida ca 200 m in på denna väg. Se våra till salu-skyltar.

Objektnummer

37141

Karta

Vägbeskrivning

Tag av E4 vid avfart Månkarbo och åk mot Månkarbo. Tag efter ca 1,3 km vid gamla E4 till höger mot Månkarbo. Tag efter ca 450 m till vänster mot Östervåla. Tag efter ca 5 km till höger mot Mamre (gul vägskylt). Fastigheten ligger på höger sida ca 200 m in på denna väg. Se våra till salu-skyltar.

Fakta

OBJ-037141
460 000 SEK

Mäklare

Olle Myrsten
Mäklare
Olle Myrsten

Kontakt