Norrnäs 130

Edsele

Gård vid Faxälven

Gård belägen mellan Ramsele och Edsele, gränsande till Faxälven. Gårdscentrum består av bostadshus med 5 r.o.k. Gårdshus, ladugård, lada m.m. Försäljningen avser del av fastighet och arealen uppgår till ca 2 ha alternativt ca 3 ha, köparen står för avstyckningskostnaden.

Fakta

OBJ-038038
149 000 SEK
3,0000 ha
154 kvm
5 R.O.K

Visningar

Lördag 21 jul kl 14:00-14:45
Anmälan krävs.

Typ

Fastigheten Sollefteå Del av Norrnäs 1:21, Avstyckad gård.

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppfört i två plan som enligt fastighetsutdraget uppförts 1929. Byggt i timmer på torpargrund. Liggande träpanel, plåttak (fr. 2007) och 3-glasfönster. Spegeldörrar i hela huset (masonit på några på övre plan). Veranda med fönster i anslutning till entrén. Bostadshusets boarea uppgår enligt fastighetsutdraget till 154 kvm fördelat enligt följande:
Entréplan: Hall med vackra pardörrar rakt fram, innanför detta finns en sluss/hall med ingång till duschrum till vänster, rakt fram finns ytterligare pardörrar som leder in till vardagsrum/sal. Duschrummet (fr. 2000) har ytskikt av våtrumsmatta och våtrumstapet i ljusa färger och är utrustat med wc, dusch och tvättställ. Vardagsrummet har 3 st ljusa tapetserade väggar och en framtagen och betsad timmervägg samt trägolv. Vedkamin finns i detta rum. Vidare från vardagsrummet finns matsal och kök som i sin tur leder ut i hallen igen. Köket är stort och rymligt och har vitmålad panel på väggarna och trägolv. Vedspis, elspis med fläkt, kyl- och frysskåp, diskbänk och ljus köksinredning. Matsalen har en framtagen och betsad timmervägg, ljusa tapeter i övrigt, trägolv och en vedkamin.
Övre plan: Stor hall med ingång till äldre kök innehållande vedspis, elspis med fläkt, kylskåp, stort skafferi och diskbänk. Innanför detta finns ett sovrum. Vidare från hallen finns ett stort sovrum med ljusa trägolv, vita tapeter och kakelugn. På övre plan finns även ett rum/utrymme med snedtak som är oinrett. Här kan man med fördel bygga badrum/wc.

Fastigheten har uppvärmning via direktverkande el och vedeldning i husets eldstäder. Obs! Köparen rekommenderas att provtrycka skorstenen. Fastigheten har eget vatten och avlopp.

Övriga byggnader

Timrat gårdshus med plåtbelagt tak. Renoveringsbehov.
Ladugård uppförd i timmer och trä med plåtbelagt tak. Innehåller f d djurstallar, förråd, dass m.m.
Härbre uppförd i timmer med plåttak.
Timrad loge med plåtbelagt tak.

Areal

Försäljningen avser del av fastigheten Norrnäs 1:21. Se bifogade kartor på förslag på hur stor del av fastigheten som kan följa med försäljningen (2 stycken förslag inritade på separata kartor). Marken ner mot älven på östra sidan väg 331 kommer att medfölja oavsett vilket av förslaget som blir aktuella. Förslag 1 avser ca 3 hektar och förslag 2 avser ca 2 hektar. Skogen i det nordöstra hörnet inom den gula markeringen kommer inom närmaste tiden att gallras igenom av säljaren.

Läge

Beläget i Norrnäs, ca en mil söder om Ramsele, längs med väg 331. Bostadshus och gårdshus är beläget på östra sidan om vägen och resterande byggnation som hör till fastigheten ligger på västra sidan och ner mot Faxälven.

Lösöre och städning

Fastigheten säljes såsom den ser ut i dagsläget, inklusive allt lösöre. Ingen ytterligare städning kommer ske före övertagandet av köparen.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen avser del av fastigheten Sollefteå Norrnäs 1:21. Observera att arealen på kartorna endast är förslag. Avstyckningsansökan skickas in till lantmäteriet avseende överenskommelsen mellan köpare och säljare i samband med kontraktskrivning. Fastigheten kommer således bilda en ny fastighet och därmed få en egen fastighetsbeteckning. Köpare och säljare måste vara beredda på att tåla mindre jämkningar gällande areal. Köparen står för lantmäterikostnader förknippade med detta.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig allt ansvar gällande eventuella dolda fel i fastigheten. Detta p g a att säljaren i sin tur köpt från dödsbo.

Förvärvstillstånd

Nedanstående stycke gäller endast om Lantmäteriet anser att fastigheten blir så pass stor att den kommer bilda Lantbruksenhet. I annat fall blir den nya fastigheten taxerad såsom småhusenhet och i det fallet behövs inget förvärvstillstånd.
Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan minst ett år är folkbokförda i Sollefteå kommun och Ramsele-Edsele församling kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i kommunen skall köparen, hos Länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (3.700 kronor). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd handpenning.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet, därmed finns inga aktuella taxeringsvärden att redovisa.

Pantbrev

Fastigheten säljs inteckningsfri.

Servitut m.m.

Hela fastigheten Norrnäs 1:21 ingår i samfällighet Sollefteå Norrnäs S:3 och i gemensamhetsanläggning Sollefteå Norrnäs GA:1. Det finns två stycken servitut inskrivna i fastighetsregistret avseende skogsfång m.m. samt kraftledning. Det finns även en ledningsrätt för starkström och två nyttjanderätter för tele och jakt. Lantmätaren avgör vid avstyckning om något av ovanstående bör följa med styckningslotten.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan köpare och säljare. Dock kan tillträde först ske när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft (minst 6 månader).

Objektnummer

38038

Karta

Vägbeskrivning

Från Sollefteå, följ väg 87 till Österforse. Vid avfart 331 mot Ramsele sväng höger, följ vägen ca 43 km, vid skylt Norrnäs ligger gården väl synligt längst vägen. Se även karta samt utsatt skylt.
Adress: Norrnäs 130, 880 41 Edsele.

Fakta

OBJ-038038
149 000 SEK
3,0000 ha
154 kvm
5 R.O.K

Mäklare

Johanna Falck
Mäklare
Johanna Falck

Kontakt