Karby 228

Örbyhus

Gård i Vendel

Gård belägen i byn Karby i kulturlandskapet i Vendel 3,5 mil N om Uppsala. 16,5 ha åker, 1,4 ha bete, 9 ha skog. Jakträtt. Objektnummer 37098.

Fakta

OBJ-037098
2 975 000 SEK
25,5849 ha
124 kvm
5 R.O.K

Typ

Fastigheten Tierp Karby 1:1 , Gård.

Bostadshus

Uppfört år 1971 (uppgift från taxeringen) med träregelstomme på källargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med betongpannor. Huset, som har renoveringsbehov, innehåller 5 rum och kök i övre planet fördelade på ca 124 kvm boarea + inredd källare om 124 kvm biarea enligt följande:

I övre planet: Entréhall. Kök med matplats utrustat med elspis med ugn, köksfläkt, separata kyl- och frysskåp av golvmodell. Matsal innanför köket. Stor öppning från matsal in till vardagsrum. Fyra sovrum, alla med garderober. Badrum med badkar, wc, tvättställ och bidé.
I källarplanet: Rymlig gillestuga med murad öppen spis (eldningsförbud då den ej är besiktigad). Toalettrum. Pannrum. Tvättstuga. Förrådsrum med dörr ut till trädgården.

Uppvärmning via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till ved-/elpanna i källaren. De senaste åren har endast elen använts.

Gammalt bostadshus


Enligt uppgift uppfört i slutet av 1700-talet med stomme i liggande timmer på torpargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Huset är i mycket dåligt skick. Det har tidigare varit bostad och innehåller kök med bevarad murkåpa, tre rum nere och ett inrett rum uppe. Byggnadsarea ca 114 kvm.

Lillstuga


Vidbyggd ett äldre uthus, uppförd år 1915 med stomme i trä på torpargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Lägenheten, vilken har stora renoveringsbehov innehåller liten hall, kök och två rum samt toalettrum. Byggnadsarea ca 103 kvm (avser hela byggnaden inkl. uthus).

Uppvärmning via direktverkande elradiatorer.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Tierp Nyboda GA:1. Skattetal: Mantal. 1/2. Avtalsservitut Elledning; Avtalsservitut Kraftledning(2 st); Ledningsrätt Starkström(2 st); Ledningsrätt Tele; Ledningsrätt Vatten; Officialservitut Avlopp; Officialservitut Jordvärme; Officialservitut Väg Officialservitut Väg

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Kraftledning, Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut

Ekonomibyggnader

F.d lada/ladugård: Äldre byggnad med stomme i betongsten respektive trä. Tak belagt med eternit och tegelpannor. Byggnaden innehåller gammal ladugård med höskulle ovanpå, logdel samt f.d. traktorgarage. El och vatten finns indraget, men är avstängt sedan lång tid tillbaka. Byggnadsarea ca 459 kvm.
Jordkällare: Äldre jordkällare med natursetensvalv.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår gårdens storlek till 25,58849 hektar. Enligt skogsbruksplan upprättad av Hushållningssällskapet i augusti 2017 uppgår arealen emellertid till 27,7 ha och är fördelad enligt följande:
Inägomark: 17,9 ha, varav 14 ha åkermark och 2,5 ha betesmark (enligt arrendekontrakt). Marken är utarrenderad t.o.m. februari 2018, men kan ev. återgå till jordägaren tidigare efter ö.k. med arrendatorn. Stödrätterna återgår till jordägaren vid arrendets upphörande.

Skogsmark: 8,9 ha med ett totalt virkesförråd om 1130 kbm sk, vilket ger ett medeltal på 127 kbm sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 kbm sk/ha. Trädslagsfördelning: tall 92 %, gran 4 %, löv 1 %, björk 1 %, asp 2 %. Nästan hela skogsmarken är belägen på ett utskifte.
Väg och kraftledning (linjeavdrag): 0,3 ha.
Annat: 0,6 ha.

Jakt

Gårdens jakträtt avseende skogsmarken är inte upplåten utan kan fritt disponeras av köparen. Jordbruksarrendatorn har arrendeavtalet rätt till jakt på åker- och betesmark. Arrendeavtalet är uppsagt och upphör att gälla sista februari 2018.

Vatten och avlopp

Vatten från egen grävd brunn. Avlopp till trekammarbrunn utan infiltration. Föreläggande finns från kommunen att avloppet måste åtgärdas senast december 2018.

Driftkostnader

Uppvärmning/el 48.548 kr (inomhustemperatur 24 grader, uppvärmt även i gillestuga och källare året om), försäkring 7.459 kr, avlopp 1.056 kr (slamtömning), renhållning 1.975 kr (sophämtning), sotning (ingen kostnad då eldstäderna inte används). Total summa per år 59.038 kr = ca 4.920 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till totalt 2.352.000 kr, varav för privatdelen (bostad + tomtmark) 1.064.000 kr, för skogsmark 635.000 kr, för jordbruk 548.000 kr (åker och bete), ekonomibyggnad 105.000 kr.

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å totalt 199.500 kronor. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut mm.

Belastande servitut finns inskrivna avseende kraftledningar, väg, avlopp, jordvärme samt elledning. Förmånsservitut finns inskrivet avseende väg. Belastande ledningsrätter finns inskrivna avseende vatten, tele och starkström. Belastande nyttjanderätt finns inskriven avseende tele. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Tierp Nyboda GA:1 med ändamål väg (förvaltas av Nyboda samfällighetsförening). Fastigheten berörs enligt fastighetsregistret av en fast fornlämning och ligger inom område klassat som riksintresse.

Tillträde

Så snart som möjligt efter överenskommelse.

Läge

Gården ligger i bondbyn Karby i det vackra kulturlandskapet ett stenkast söder om Vendels kyrka. Den omges av öppet odlingslandskap och i närheten finns även stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Förskola samt skola upp till årskurs 5 finns i Vendel ca 1,5 km nordost om gården. Närmaste samhälle med service är Örbyhus, som ligger en dryg mil nordost om fastigheten. Där finns skola upp till klass 9, ICA-butik, bensinstation mm. 18 håls-golfbana och restaurang finns vid Örbyhus slott en knapp mil från fastigheten. Avstånd til Uppsala är ca 3,5 mil. Till Stockholm är avståndet ca 11 mil. Påfart till E4 finns ca 5 km nordväst om gården. Pendeltåg (Upptåget) har station i Örbyhus. Bussförbindelse till Uppsala med linje 514 trafikerar vägen precis utanför.

Adress

Karby 228 och 226 + 226b, 748 95 Örbyhus.

Objektnummer

37098.

Karta

Vägbeskrivning

Tag av från E4 vid avfart 191 och kör mot Husby. Följ skyltar till Husby och väl där tag vänster i fyrvägskorsning mot Örbyhus. Följ vägen knappt 1,5 km och gården ligger invid vägen på dess högra sida. Se våra till salu-skyltar.

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Fakta

OBJ-037098
2 975 000 SEK
25,5849 ha
124 kvm
5 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Mäklare & jurist
Erik Myrsten

Kontakt