Littersbo 161

Sala

Gård i Littersbo, Heby

Gård belägen i vackert, brutet landskap i den lilla bondbyn Littersbo 7 km sydväst om Heby, 1,5 mil sydost om Sala, 5 mil öster om Uppsala. I Heby finns bra service. 42 ha skog, virkesförråd 8.244 kbm sk. 16 ha åker. Mangårdbyggnad med totalrenoveringsbehov. Ladugård/loge. Enklare maskinhall.

Fakta

OBJ-037100
3 900 000 SEK
59,5665 ha
80 kvm
3 R.O.K

Typ

Fastigheten Heby Littersbo 1:16, Gård.

Bostadsbyggnad

Uppförd på 1800-talet med stomme i liggande timmer i ett och ett halvt plan på torpargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Huset är, särskilt invändigt, i mycket dåligt skick med bl.a stickande lukt pga att många katter har vistats i huset de senaste åren. Byggnaden innehåller 3 r.o.k. fördelade på 80 kvm boarea (uppgift från taxeringen) enligt följande:

I nedre planet: Hall. Kök med matplats. Kammare. Sal. Badrum. Pannrum. Trappskrubb.
I övre planet: Hall. Övre f.d kök. Öppet, oisolerat, vindsutrymme.

Huset är uppvärmt via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till vedpanna installerad omkring år 2012. Elpatron finns.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge: Äldre ekonomibyggnad med stomme i tegel resp. trä. Utvändigt fasad med puts resp. träpanel och tak belagt med korrugerad plåt resp. tegelpannor. Byggnaden innehåller gammal ladugårdsdel med höskulle över samt vinkelbyggd logdel. Byggnadsarea ca 447 kvm.

Garage: Äldre byggnad ursprungligen uppförd som traktorgarage med stomme i betongsten. Utvändigt putsad fasad och tak belagt med tegelpannor. Byggnadsarea ca 35 kvm.

Maskinhall: Byggnad med stomme i trä. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt. Byggnadsarea ca 125 kvm.

Skjul: Gammalt plåtskjul. Byggnadsarea ca 13 kvm.
Jordkällare: Gammal jordkällare. Byggnadsarea ca 25 kvm.

Vedbod: Äldre byggnad med stomme i trä. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Byggnadsarea ca 37 kvm.

Areal

Enligt skogsbruksplan upprättad i juli 2017 uppgår gårdens areal till 59,7 ha (areal enligt fastighetsregistret 59,5665 ha) och är fördelad enligt följande:

Produktiv skogsmark: 41,7 ha med ett virkesförråd om 8.244 kbm sk, vilket ger ett medeltal på 198 kbm sk/ha. Relativt jämn åldersfördelning. Medelboniteten är beräknad till 6,6 kbm sk/ha. Trädslagsfördelning: tall 42 %, gran 47 %, löv 10 %. Hela skogsbruksplanen finns att ta del av under fliken dokument i beskrivningen på carlssonring.se.

Inägomark: 16,1 ha vallinsådd åkermark åkermark under omställning till ekologisk produktion. Stödrätterna för erhållande av gårdsstöd tillhör säljaren och medföljer i försäljningen.

Impediment: 0,3 ha myr. 0,2 ha berg.

Linjer: väg/ledning/vatten: 0,2 ha.

Övrig areal: 1,2 ha, bl.a. trädgårdstomt och mark invid enkonomibyggnader.

Vatten och avlopp

Vatten från egen borrad brunn. Avlopp till äldre system. Beslut finns från kommunen att avloppet måste åtgärdas senast 2020-10-31 för att få fortsätta att användas därefter.

Driftkostnader

Uppvärmning med egen ved, försäkring 5.500 kr, vatten/avlopp 600 kr, renhållning 1.900 kr, sotning 1.400 kr, väg-/snöavgift har beksostas med bidrag samt med eget arbete av medlemmarna i vägföreningen, el 2.400 kr. Total summa per år 11.800 kr = ca 1.000 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Läge

Gården är belägen i bondbyn Littersbo, 7 km sydväst om Heby. Den är belägen i brutet landskap med öppet odlingslandskap, naturbetesbackar och skogsmark. I närmaste omgivningarna finns stora skogs och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. I Heby finns mycket god service med livsmedelsaffär, skola upp till klass 9, vårdcentral, restauranger etc. Från Heby finns också tät linjebusstrafik och pendeltågstrafik till Uppsala och Sala. Avstånd till Sala är ca 1,5 mil, till Uppsala ca 5 mil och till Stockholm ca 11 mil.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till totalt 3.754.000 kr, varav för bostad och tomtmark 668.000 kr, skogsmark 2.270.000 kr, skogsimpediment 8.000 kr, åkermark 601.000 kr, ekonomibyggnad 145.000 kr.

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å sammanlagt 100.000 kr.

Servitut mm

Belastande servitut finns inskrivna avseende brunn, vattenledning, transformatorstation mm, samt kraftledningar. Fastigheten har andel dikningsföretag.

Tillträde

Hösten 2017 efter överenskommelse.

Objektnummer

37100.

Karta

Vägbeskrivning

Tag av från väg 72 i Heby söderut mot Varmsätra. Följ vägen ca 6 km och ta till höger vid skylt "Littersbo". Kör igenom en gård och sedan ligger gården invid vägen på dess högra sida. Se våra till salu-skyltar.

Visningar

Söndag 24 sep kl 11:00
Allmän visning - Välkommen!

Fakta

OBJ-037100
3 900 000 SEK
59,5665 ha
80 kvm
3 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Mäklare & jurist
Erik Myrsten

Kontakt