Grössjön 132

Stöde

Hästgård mellan Matfors och Stöde

Gård med ca 28 ha mark belägen i Grössjön, ca 16 km utanför Matfors mot Vigge/Stöde. Fastigheten gränsar mot Gillertjärnen och Långtjärn. På fastigheten finns stall med 5 st boxar och några hektar bete intill gårdscentrum. Jakträtt i Stöde södra viltvårdsområde. Nytt badrum och ny luftvärmepump.

Fakta

OBJ-037053
1 295 000 SEK
27,9960 ha
89 kvm
4 R.O.K

Typ

Fastigheten Sundsvall Vigge 1:20, Hästgård.

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 2 plan med källare uppfört 1955 i trä med stående träpanel och tak belagt med plåt. Ny elcentral, ytskikt (väggar och tak invändigt) renoverade, nya vitvaror och nytt duschrum. Huset består av 4 rum och kök och boarean uppgår enligt fastighetsregistret till 89 kvm fördelat enligt följande:
Entréplan: Hall med mindre kapprum till vänster. Intill detta finns nyrenoverat duschrum. Vidare finns ett sovrum och vardagsrum. Köket ligger till höger om hallen. I köket finns el- och vedspis, kylskåp och plats för matmöbel. Nya vitvaror. Väggar och tak i samtliga rum är målade i vitt.
Övre plan: Hall med ingång till två sovrum, vardera med alkover/garderober. Väggar och tak är även här renoverade/målade i vitt.
Källare: Källarvåning under hela huset innehållande bl.a. garage, vedförråd, tvättstuga och pannrum. Stora delar av källaren är målat i vitt.

Fastigheten har eget vatten och avlopp. Uppvärmning sker via luftvärmepump. Det finns också ett vattenburet centralvärmesystem (tömt på vatten) kopplat till äldre vedpanna (funktion okänd). Nya plåtar kring skorsten mot tak samt ny takstege. Brandskyddskontroll ej utförd. Skorstenen behöver inspekteras.
Energideklaration finns ej och kommer ej att upprättas av säljaren då fastigheten varit obebodd under längre period.

Ladugård med stall

Ladugård uppförd i trä med delvis plåtat fasad och tak belagt med plåt. Invändigt inrett med 5 stycken stallboxar, en sadelkammare samt hö-nedsläpp från logen.

Friggebod

På fastigheten, nära sjön/tjärnen, finns en friggebod. Bygglov finns inte för byggnaden. Nycklar finns ej till byggnaden.

Jordkällare

Jordkällare finns bakom bostadshuset. Källaren och tillhörande byggnad är i sämre skick.

Driftkostander

Det finns inga driftkostnader att hämta från fastigheten då den varit obebodd senaste åren

Jakträtt

Fastigheten ingår i Stöde södra viltvårdsområde med småviltjakt på ca 20.000 ha, älgjakt i Grössjöns jaktlag.

Taxeringsvärde

Fastigheten Sundsvall Vigge 1:20 är taxerad såsom bebyggd lantbruksenhet (typkod 120). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 619.000 kronor, varav skogsmark 213.000 kronor, åkermark 57.000 kronor, betesmark 11.000, ekonomibyggnad 56.000 kronor, tomtmark 62.000 kronor samt bostadsbyggnad 203.000 kronor.

Inteckningar

Det finns inteckningar på fastigheten som uppgår till 693.000 kronor. Dessa tas obelånade över av köparen vid tillträde.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som enligt ändring i jordförvärvslagen (1979:230) utgör glesbygdsområde. Privatpersoner som bor i Sundsvall kommun, Stöde församling kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i kommunen och församlingen skall köparen, hos länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (3.700 kronor). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd köpeskilling.

Servitut

Det finns tre stycken servitut inskrivna i fastighetsregistret avseende mulbete, starkström och vattentäkt.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig allt ansvar gällande eventuella dolda fel i fastigheten. Detta p g a att säljarna tidigare köpt fastigheten av dödsbo och själva inte bott på fastigheten.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Lösöre

Säljarna kommer inte bortforsla eventuellt lösöre som finns på fastigheten bortsett från eventuella personliga tillhörigheter.

Objektnummer

37053.

Vägbeskrivning

Från Matfors följ vägen mot Rännö ca 16 km. Gården ligger därefter till höger om vägen. Se även karta och utsatt skylt.
Adress: Grössjön 132, 860 13 Stöde.

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Fakta

OBJ-037053
1 295 000 SEK
27,9960 ha
89 kvm
4 R.O.K

Mäklare

Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare
Karin Hildingsson

Kontakt