Eriksdal

Björklinge

Gården Eriksdal

Helt enskilt belägen gård 1,7 mil N Björklinge, endast 3,5 mil N om Uppsala. 14,4 ha skog m. 6.134 kbm sk. 3,3 ha åker/bete. Jakträtt. Objektnr 37076.

Fakta

OBJ-037076
2 975 000 SEK
18,7160 ha
105 kvm
4 R.O.K

Typ

Fastigheten Uppsala Götbrunna 3:6 och 3:7, Björklinge Skogslott 1:1, Gård.

Bostadshuset

Uppfört år 1919 (uppgift från taxeringen) samt tillbyggt och renoverat på 1950-talet. Stomme av trä i ett och ett halvt plan på källargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Huset, vilket har renoveringsbehov, innehåller 4 r.o.k. fördelade på ca 105 kvm boarea (uppgift från taxeringen) enligt följande:

I nedre planet: Två små entréhallar med halvtrappa emellan. Kök med matplats utrustat med elspis, vedspis och kylskåp. Matrum/kammare innanför köket samt ytterligare ett bostadsrum. Badrum med badkar, wc och tvättställ inrett på 1970-talet i tillbyggnadsdel.
I övre planet: Hall. Två sovrum samt ytterligare ett litet sovrum inrett i f.d. kattvind. Förrrådsutrymmen under snedtak.
I källarplanet: Pannrum, matkällare, garage, förrådsutrymmen.

Uppvärmning via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till vedpanna.

Gamla bostadshuset


Uppfört omkring år 1900 med stomme i ett och ett halvt plan i liggande timmer på torpargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Huset, vilket har stora renoveringsbehov, innehåller 3 r.o.k. fördelade på ca 80 kvm boarea enligt följande:

I nedre planet: Glasveranda. Hall. Kök med matplats utrustat med emaljerad vedspis (ej funktionstestad, eldades senast i på 1980-talet), elspis och kylskåp (ej funktionstestat). Kammare innanför köket. Sal med kakelugn (ej funktionstestad, eldades senast i på 1970-talet).
I övre planet: Ett sovrum. Öppet vindsutrymme.

Uppvärmning via direktverkande elradiatorer. Kallvatten finns indraget. Enskilt, enklare köksavlopp.

Ekonomibyggnader

F.d. ladugård: Äldre byggnad med stomme i tegel respektive trä. Tak belagt med korrugerad plåt. Byggnaden innehåller ladugård, traktorgarage och mjölkrum i nedre planet samt höskulle i övre planet. Vidbyggt ladugården finns en relativt stor yta under skärmtak för uppställning av maskiner. Byggnadsarea ca 200 kvm.
Lada: Äldre träbyggnad med tak belagt med korrugerad plåt. Byggnadsarea ca 200 kvm.
F.d. drängstuga/brygghus: Gammal timmerbyggnad med murstock. Byggnaden är i dåligt skick. Byggnadsarea ca 50 kvm.
Visthusbod: Äldre, timrad bod med tegeltak. Byggnadsarea ca 20 kvm. (Boden ligger utanför tomtgränsen, men hör till gården.)
Liten loge: Äldre träbyggnad belägen invid bostadshuset. Tak belagt med planplåt. Byggnadsarea ca 50 kvm.
Skjul: Invid logen finns ett långsmalt skjul i trä med plåttak. Byggnadsarea ca 20 kvm.
Därutöver finns en jordkällare och en liten, gammal smedja.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår den sammanlagda arealen till 17,6163 hektar (Götbrunna 3:6 - 4.500 kvm, Götbrunna 3:7 - 660 kvm, Björklinge Skogslott 1:1 - 17,1003 ha). Enligt skogsbruksplan upprättad sommaren 2017 uppgår emellertid arealen för Björklinge Skogslott 1:1 till 18,2 hektar. Enligt planen är arealen fördelad enligt följande:

Skog: Den produktiva skogsmarken uppgår till 14,4 ha med ett totalt virkesförråd om 6.134 kbm sk, vilket ger ett medeltal på 426 kbm sk/ha. Huvuddelen av skogen är över 90 år. Medelboniteten är beräknad till 8,1 kbm sk/ha. Trädslagsfördelning: tall 2.851 kbm, gran 3.093 kbm, björk 173 kbm, klibbal 17 kbm. Hela skogsbruksplanen finns att ta del av i beskrivningen på internet under fliken dokument.
Inägomark: 3,3 ha åker-/betesmark belägen invid gårdscentrum. Därtill kommer några tusen kvm belägna på Götbrunna 3:6 och 3:7 (ej med i planen).
Väg- och kraftledning (linjeavdrag): 0,2 ha.
Annat: 0,3 ha.

Jakt

Gårdens jakträtt har varit upplåten, men är det inte längre och står till fritt förfogande för köparen.

Vatten, avlopp och el

Vatten, avlopp och el: Vatten från egen borrad brunn. WC-avlopp till trekammarbrunn och separat köksavlopp. Elabbonemanget till fastigheten Björklinge Skogslott 1:1 är uppsagt sedan några år tillbaka, varför gamla bostadshuset och de ekonomihus som tillhör denna fastighet ej är försedda med el idag.

Läge

Helt enskilt läge vid vägs ände i Götbrunna ca 17 km norr om Björklinge och ca 35 km norr om Uppsala. Gården ligger i brutet landskap omgiven av skog, åker och naturbetesmarker. I närmaste omgivningarna finns stora strövområden med goda möjligheter till bär och svampplockning. I Björklinge finns bra service med bl.a. livsmedelsbutik, förskola och skola till och med årskurs 9, distriktssköterska, bibliotek samt restaurang. Avstånd till gamla E4 är ca 550 och där finns bra linjebussförbindelse till Uppsala. Påfart till E4 finns nära Björklinge samhälle samt vid Månkarbo endast ca 8 km norr om gården.

Driftkostnader

Uppvärmning 15.000 kr, försäkring 7.000 kr, vatten/avlopp 2.000 kr, renhållning 1.500 kr, sotning 1.000 kr, väg-/snöavgift 0 kr (sker i egen regi), el 8.400 kr. Total summa per år 34.900 kr = ca 2.900 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd lantbruksfastighet med typkod 120 till totalt 3.167.000 kr. Fastigheterna är dock samtaxerade med ytterligare två fastigheter som även dessa alltså innefattas i värdet. Privatdelen (bostadshus + tomt) uppgår till 994.000 kr, ekonomibyggnad uppgår till 138.000 kr (dessa uppgifter avser i sin helhet den del som nu överlåts).

Inteckningar

Inga pantbrev finns uttagna.

Servitut mm

Ett belastande servitut avseende kraftledning finns inskrivet på Björklinge Skogslott 1:1. I övrigt finns inga inskrivna servitut, gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter.

Tillträde

Hösten/vintern 2017 efter överenskommelse.

Adress

Götbrunna Eriksdal 200 och Björklinge Skogslott 2, 74372 Björklinge.

Objektnummer

37076.

Karta

Vägbeskrivning

Söderifrån: Tag av från E4 vid avfart 190 och åk mot Björklinge. Passera igenom Björklinge och tag ca 17 km norr om Björklinge till vänster in på en grusväg (mitt emot ett kalhygge). Gården ligger vid vägens ände efter ca 450 m Se våra till salu skyltar.

Norrifrån: Tag av från E4 vid avfart 192 mot Månkarbo. Kör inte till Månkarbo, utan tag istället söderut på väg 600 mot Uppsala. Tag höger in på grusväg (mitt emot ett kalhygge) efter ca 6 km. Gården ligger vid vägens ände efter ca 450 m. Se våra till salu skyltar.

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Fakta

OBJ-037076
2 975 000 SEK
18,7160 ha
105 kvm
4 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Mäklare & jurist
Erik Myrsten

Kontakt