Stridsby Gård

Väddö

Stridsby Gård

Stridsby gård är en av Björkö-Arholmas gamla redargårdar. Den är mycket naturskönt belägen i det gamla kulturlandskapet på södra Väddö och har gräns mot havet på tre ställen. Nuvarande ägare har bedrivit traditionellt lantbruk med växtodling, skogsförädling och fårproduktion i anslutning till natur och kultur-/turismverksamhet i huudsak bestående av ridskola, kajak-, båt- och cykeluthyrning. 186 ha prod. skog med virkesförråd om 28.722 kbm sk. Fin jakt på viltrika marker. 43 ha åker- och betesmark. Två bostadshus, två stugor samt flera ekonomibyggnader, däribland nyligen uppfört ridhus med alternativa användingsområden, två ligghallar och stall.

Fakta

OBJ-037036
15 000 000 SEK
276,0403 ha
200 kvm
5 R.O.K

Typ

Fastigheten Norrtälje Stridsby 3:29, Gård.

Mangårdsbyggnad

Troligen uppförd i mitten av 1800-talet med stomme i liggande timmer i två plan på källargrund (senare tillkommen, dränerad och isolerad under senaste tioårsperioden.). Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Huset innehåller 5 rum och kök fördelade på ca 200 kvm boarea + källare enligt följande:

I nedre planet: Yttre hall i tillbyggd farstukvist. Inre hall/allrum med murad öppen spis med insats. Stort bondkök med matplats utrustat med elspis med ugn samt en separat vedspis med ugn under fläktkåpa i koppar med köksfläkt, diskmaskin, kylskåp av golvmodell. Vardagsrum med öppet mot hallen. Toalettrum med wc och tvättställ.
I övre planet: Möblerbar hall med utgång till balkonger på respektive långsida. Tre sovrum, varav ett stort med garderobsvägg. Duschrum med duschhörna, wc och tvättställ.
I källarplanet: Svale. Pannrum. Tvättstuga. Matkällare. Förrådsutrymme, garage (vedförvaring).

Uppvärmning via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till vedpanna (elpatron finns). Fyra ack.tankar om sammanlagt 3000 liter.

Lilla bostadshuset


Uppfört på 1800-talet med stomme i liggande timmer i ett och ett halvt plan på torpargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med betongpannor. Huset, vilket har renoverats av nuvarande ägare, innehåller 4 rum och kök fördelade på ca 120 kvm boarea enligt följande:

I nedre planet: Entréhall. Kök med liten matplats utrustat med elspis med ugn, köksfläkt, kyl - och frysskåp. Vardagsrum med murad öppen spis. Ett sovrum.
I övre planet: Möblerbar hall. Två sovrum. Duschrum med duschkabin, wc och tvättställ.

Uppvärmning via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till samma anläggning som mangårdsbyggnaden.

"Torpet"


Beläget invid gårdscentrum, uppfört under andra på 1960-talet med träregelstomme i ett plan på torpargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt. Torpet, vilket har en byggnadsarea på ca 30 kvm, innehåller storstuga med murad öppen spis med insats (Roslagsspisen) samt pentry. Uppvärmning via direktverkande elradiatorer. Sommarvatten finns indraget. Torpet har renoverats av nuvarande ägare. Utedass och vedbod finns invid stugan.

"Jaktstugan"


Belägen i gårdens västra del, uppförd i mitten av 1990-talet med träregelstomme i ett plan på plintgrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt. Huset, vilket har en boarea på ca 35 kvm, innehåller storstuga med köksdel med kyl- frys, elspis med ugn samt därutöver två sovrum. Uppvärming via direktverkande elradiatorer. Träaltan på ena långsidan. El finns indragen, men ej vatten. Utedass finns invid stugan.

Ekonomibyggnader

Hästanläggning godkänd för 21 hästar i lösdrift.

Ridhus
Nyligen uppfört ridhus med stomme i stål på grundläggning med lecabalk. Utvändigt stående träpanel och isolerat tak belagt med korrugerad, droppfri plåt. Ridhusets byggnadsarea är ca 580 kvm och ridytan är 15 x 33 meter. Ridytan är belagt med silikatsand. Byggnaden är isolerad bakom ridsarg samt förberedd för ytterligare isolering. Förberett för indragning av el. Byggnaden är uppförd med tanke även på alternativa användningsområden.

Ligghallar
Två stycken ligghallar uppförda av nuvarande ägare med stomme i trä och tak balgda mned korrugerad plåt. Ligghallarna har byggnadsarea 70 resp. 80 kvm.

Stall
Inrett i f.d. ladugård/loge. I stallet finns 4 boxar. I nedre planet finns även en äldre gårdsverkstad med gjutet golv. I övre planet på denna byggnad finns höskulle och logdel. Det är en äldre träbyggnad med eternittak. El, vatten och wc finns. Byggnaden är delvis isolerad. Byggnadsarea ca 380 kvm.

Timmerlada
Vidbyggd stallet en lada med stomme i synligt liggande timmer och nylagt plåttak. Denna innehåller bl.a. en mycket rymlig, isolerad och uppvärmd sadelkammare. Byggnadsarea ca 144 kvm.

Ridbana och rundkorall
Invid stallet finns ridbana med måtten 22 x 40 m. samt rundkorall med 18 m. i diamter. Båda anlagda av nuvarande ägare och belagda med terratex.

Vagnslider
Uppförd under den senaste tioårsperioden med stomme i trä och tak belagt med korrugerad plåt. Byggnadsarea ca 135 kvm.

Magasin
Äldre träbyggnad med nylagt plåttak. I nedre planet finns festlokal med bardisk. I övre planet magasinsbotten. Byggnadsarea ca 57 kvm.

Förrådsbyggnad
F.d. vedbod idag använd som förråd. Ligger invid ridhus, stall, ridbana. Äldre träbyggnad med plåttak. Byggnadsarea ca 42 kvm.

Jordkällare
Gammal jordkällare med naturstensvalv och överbyggnad i trä. Vattenpump och hydrofor finns i källaren. Byggnadsarea ca 41 kvm.

F.d. tvättstuga/brygghus
Äldre byggnad med timmerstomme och nyligen lagt plåttak. Byggnadsarea ca 25 kvm.

Areal

Enligt skogsbruksplan upprättad våren 2017 uppgår gårdens sammanlagda areal till 276.3 hektar (Lantmäteriets uppgift i fastighetsregistret är 276,0403 ha inkl. 400 kvm vatten och med anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde). God arrondering.

Skog
Enligt skogsbruksplanen finns 186,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 28.722 kbm sk, vilket innebär ett medeltal på 154 kbm sk/ha. Trädslagsfördelning: tall 54 %, gran 24 %, löv 22 %. Medelboniteten är beräknad till 4,9 kbm sk/ha. 15,4 ha av skogsarealen har i planen angetts som NO (Naturvård Orört). En registrerad nyckelbiotop finns på fastigheten.

Åker- och betesmark
Ca 43 ha, varav ca 18 ha åker av blandad kvalitet samt ca 25 ha betesmark (huvudsakligen natur- och mosaikbete). Marken är inte utarrenderad och stödrätterna för erhållande av gårdsstöd medföljer i försäljningen. Gårdsstöd är sökt för 8.81 ha åkermark och 14,47 ha betesmark.

Impediment mm
Enligt planen finns vidare impediment myr 1,8 ha, impediment berg 24,8 ha, väg/ledning/vatten 3,2 ha.

Övrig areal
20,3 ha

Mast
På fastigheten står en telemast på ofri grund. Marken invid masten är utarrenderad och en årlig ersättning erhålls för detta.

Jakt

Fastigheten är viltrik och ingår i älgskötselområde. Jakträtten är ej upplåten till annan utan står till fritt förfogande för köparen efter tillträdet.

Vatten och avlopp

Vatten från borrad brunn (avseende mangårdsbyggnaden och "Väddöstugan", resp. från borrad brunn (avseende vatten till djuren). Avlopp till nytt system med trekammarbrunn med infiltration (gäller mangårdsbyggnaden och "Väddöstugan"). Wc-avlopp i stallet till äldre brunn utan infiltration. Nya hydroforer + pumpar installerade senaste tioårsprioden.

Historik

Stridsby Gård är en av Björkö-Arholmas redargårdar som präglats av en epok i mitten av 1800-talet, då redare och skeppare från Björkö-Arholma dominerade sjöfarten på Östersjön fram till första världskrigets utbrott. På 1700-talet, innan redaradelns välståndsera, utgjordes människornas livsbetingelser på gården i huvudsak av lantbruk, fiske, båtbyggnad och stenhuggeri. Nuvarande ägare har bedrivit traditionellt lantbruk med växtodling, skogsförädling och fårproduktion i anslutning till natur och kultur-/turismverksamhet i huudsak bestående av ridskola, kajak-, båt- och cykeluthyrning. Ambitionen har varit att underhålla den vackra mosaika naturen och det kulturlandskap som formats av historiens fiske och jordbrukskultur och som speglar ett genuint och idylliskt arv av Roslagens skärgård.

Läge

Gården är mycket naturskönt belägen i gammalt kulturlandskap i Stockholms norra skärgård i Björkö Arholma socken på södra Väddö. I närmaste omgivningarna finns brutet landskap med naturbetesbackar, åkrar och skog. Gården gränsar mot på tre ställen, dels på ett ställe i nordöstra delen av hemskiftet, dels via två utskiften, varav det ena beläget mot Björköfjäden och det andra mot Ålands hav. Närmaste samhälle med service är Backa, Lervik med ICA-butik (ombud system + apotek), avstånd ca 3 km. Närmaste större samhälle är Älmsta på ca 17 km avstånd. Där finns bl.a livsmedelsaffär, bank, apotek, två restauranger, ett café, förskola och skola upp till klass 6. Till Norrtälje är avståndet ca 4,5mil och dit tar det ca 40 minuter med bil.

Driftkostnader

Uppvärmning, egen ved ca 35-40 kbm, försäkring 31.700 kr, vatten/avlopp 4.000 kr (slamtömning), renhållning 6.226 kr (sophämtning) kr, sotning 1844 kr, el 58.394 kwh (varav 4.954 kwh vid "jaktstugan"). Siffrorna gäller per år och är endast en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom "bebyggd lantbruksenhet" med typkod till totalt 11.517.0000 kr, varav tomtmark 845.000, bostadsbyggnader 1.873.000, ekonomibyggnad 90.000 kr, jordbruk (åker och bete) 331.000 kr, skogsmark 8.226.000 samt skogsimpediment 152.000 kr.
Därtill kommer taxering för ridhuset, vilket är separat taxerat såsom "lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall" med typkod 121 till 626.000 kr.
Vidare finns taxeringsvärde åsatt för den telemast som står på fastigheten, men denna står på ofri grund och ägs av annan.

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å totalt 9.385.000 kronor.

Servitut mm

Belastande servitut finns inskrivna avseende elledning mm samt brygga, båtuppläggningsplats. Belastande ledningsrätter finns inskrivna avseende tele och starkström. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Norttälje Väddö-Lervik GA:1 (ändamål väg, förvaltas av Hemvikens vägsamfällighet). Fastigheten omfattas av två detaljplaner.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Objektnummer

37036.

Karta

Vägbeskrivning

Från Norrtälje tag väg 76 mot Grisslehamn tills ni kommer till Söderbykarl där ni fortsätter rakt fram på väg 283. Efter Stabby kör ni ytterligare ca 3,4 km och därifrån följer ni skyltarna mot Simpnäs. Nu slingrar ni er fram genom roslagsbygden tills ni ser vägverkets blå skylt Stridsby som står vid gården på vänster sida. Se våra till salu-skyltar.

Adress: Stridsby Gård 1, 764 92 Väddö

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Fakta

OBJ-037036
15 000 000 SEK
276,0403 ha
200 kvm
5 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Mäklare & jurist
Erik Myrsten

Kontakt