Alberga 208

Björklinge

Välskött gård med lugnt och lantligt läge i en den lilla bondbyn Alberga i Vendel socken ca 3 mil norr om Uppsala och ca 1 mil nordost om Björklinge samhälle. Mangårdsbyggnad från år 1850, drängstuga samt flera stora ekonomibyggnader. Marken är uppdelad på 21,3 ha produktiv skogsmark resp. 39,3 ha åkermark närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär och svampplockning. I Björklinge finns bra service med bl.a. livsmedelsbutik, distriktssköterska, bibliotek, restaurang och ett mycket rikt idrottsliv. Stor badplats i Långsjön nära Björklinge. Avstånd till gamla E4, där bra linjebussförbindelse till Uppsala finns, är ca 3 km. Påfart till E4 finns nära Björklinge.

Fakta

OBJ-038094
6 900 000 SEK
63,4000 ha
215 kvm
7 R.O.K

Visningar

Lördag 25 aug kl 13:30
Öppen visning - Välkommen!

Typ

Fastigheten Tierp Alberga 5:1, Gård.

Mangårdsbyggnad

Enligt uppgift uppförd år 1850 med stomme i liggande timmer i 1 ½ plan på torpargrund med naturstenssockel. Utvändigt stående träpanel uppsatt i slutet av 1990-talet då även tilläggsisolering utfördes. Tak belagt med tegelformad plåt. Huset innehåller 7 rum och kök fördelade på ca 215 km boarea enligt följande:

I nedre planet: Entréhall. Kök med matplats och bevarad murkåpa utrustat med elspis med glashäll och ugn, köksfläkt, diskmaskin samt separata kyl- och frysskåp av golvmodell. Groventré med tvättstuga och intilliggande pannrum. Sal med parkettgolv och kakelugn med brasinsats (används ej). Matsal med parkettgolv.
Kontorsrum med öppen spis (används ej), breda golvtiljor och dekormålat tak målat av lokal dekorationsmålare. Toalettrum med wc och tvättställ. Därutöver finns ett inglasat uterum och i anslutning til detta en träaltan.
I övre planet: Möblerbar hall/allrum med utgång till balkong. En inre hall med garderober. Fyra sovrum. Fyra rymliga förrådsutrymmen under snedtak. Badrum med badkar, wc och tvättställ.

Huset är uppvärmt via vattenburet centralvärmeledningssystem kopplat till jordvärmepump och vedpanna. Två ackumulatortankar om sammanlagt 1000 liter.

Drängstuga


Enligt uppgift uppförd på platsen år 1924. Enkel standard/renoveringsbehov. Stomme i liggande timmer på torpargrund. Tak belagt med tegelpannor. Huset innehåller 3 rum och kök enligt följande:

I nedre planet: Kök med bevarad kåpa och gjutjärnsvedspis. Kammare och ytterligare ett rum.
I övre planet: Öppen golvad vind och ett f.d. sovrum. El, vatten och avlopp finns ej. Byggnadsarea ca 58 kvm.

Ekonomibyggnader

Djurstall/maskinhall/lider/lada: Äldre ladugård lada sammanbyggd med modernare lösdrift/maskinhall. Stomme i trä resp. natursten. Utvändigt stående träpanel resp. vit puts. Tak belagt med korrugerad plåt. Byggnaden innehåller olika delar enligt följande: Lösdrift/maskinhall uppförd år 1992/1993. Stor öppen yta med gjutet golv. Lider och f.d. ladugård med grusgolv i liderdelen och gjutet golv i ladugårdsdelen. Foderbordet borttaget. Mindre utrymme med en kvarn. Lada/spannmålslager med gjutet golv. Sammanlagd byggnadsarea 697 kvm (uppgift från taxeringen).

Verkstad/maskinhall: Uppförd år 1985 med stolpstomme på plintgrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt. Byggnaden innehåller en verkstadsdel och en maskinhallsdel. Verkstaden har gjutet golv, takhöjd ca 5 m och högportar ca 4,6 m. Maskinhallen har grusgolv och skjutportar. El finns indragen. Sammanlagd byggnadsarea 300 kvm (uppgift från taxeringen).

Spannmålslager/tork: Äldre lada renoverad på 1980-talet. Stomme i trä. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med korrugerad plåt. Byggnaden, so har gjutet golv innehåller dels planlager för spannmål, dels en torkanläggning med kapacitet 10 kbm kopplad till dieselpanna i vidbyggt pannrum. Byggnadsarea ca 220 kvm.

Därutöver finns en äldre utlada, ett traktorgarage/förråd samt ett f.d. hönshus senare använt som verkstad/garage/oljebod.

Areal

Enligt skogsbruksplan utskriven i maj 2016 uppgår gårdens storlek till 63,4 hektar (Uppgiften i fastighetsregistret är 60,9354 ha). Mycket god arrondering med all mark samlad. Enligt skogsbruksplanen är marken fördelad enligt följande:

Produktiv skogsmark: 21,3 hektar välskött skog med ett sammanlagt virkesförråd om 3.600 kbm sk (planens förråd uppräknat med beräknad tillväxt), vilket ger ett medeltal på 169 kbm sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 7,5 kbm sk/ha. Trädslagsfördelning tall 26 %, gran 55 % och löv 19 %. Hela planen finns att ta del av på vår hemsida.
Inägomark: 40,9 ha, varav 39,3 ha stödberättigad åkermark huvudsakligen bestående av lerjordar med äldre fungerande täckdikning. Åkermarken är utarrenderad enligt tvåårsavtal. Arrendeintäkten uppgår till 58.000 kr/år exkl. moms. Stödrätterna ska enligt avtalet återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.
Väg och kraftledning: 0,1 ha.
Övrig areal: 1,1 ha, viken utgörs av mycket välskött trädgårdstomt invid mangårdsbyggnaden samt grusade planer invid ekonomibyggnaderna.

Jakt

Jakten är idag upplåten till det lokala jaktlaget enligt muntlig överenskommelse.

Vatten och avlopp

Enskilt vatten från nedslagen spets. Enskilt avlopp till trekammarbrunn utan infiltration (anlagt år 2015).

Driftskostnader

Uppvärmning (jordvärmepump + ved från egna skogen), försäkring 18.791 kr, avloppstömning och sophämtning 2.584 kr, sotning 538 kr, el 16.000 kr. Total summa per år 36.686 kr = ca 3.050 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till totalt 3.981.000 kr, varv tomtmark 145.000 kr, bostadsbyggnad 1.048.000 kr, skogsmark 889.000 kr, skogsimpediment 3.000 kr, åkermark 1.021.000 kr, betesmark 170.000 kr, ekonomibyggnader 705.000 kr.

Inteckningar

Ett pantbrev å 659.900 kr finns uttaget. Detta övertas obelånat.

Servitut mm

Förmånsservitut finns inskrivet avseende väg.
Belastningsservitut finns inskrivna avseende vägar, väg på samf, vägar i samfälld vägmark, infiltrationsanläggning, vattentäkt, avlopp, brunn.
Belastande ledningsrätt finns inskriven avseende tele.
Fyra fasta fornlämningar finns registrerade på fastigheten.

Tillträde

Hösten vintern 2018 efter överenskommelse.

Adress

Alberga 208 (mangårdsbyggnaden och 206 (drängstugan), 743 72 Björklinge.

Objektnr

38094

Karta

Vägbeskrivning

Tag av från E4 vid Björklingevfarten och åk mot Björklinge. Passera igenom Björklinge och kör till Läby där du tar höger mot Tobo/Örbyhus. Kör över E4 och tag direkt därefter till höger mot Viksta kyrka/Älby herrgård. Håll vänster i T-korsning efter ca 750 m. Följ vägen ytterligare ca 750 meter och gården ligger invid vägen på dess högra sida. Se våra till salu-skyltar.

Fakta

OBJ-038094
6 900 000 SEK
63,4000 ha
215 kvm
7 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Mäklare & jurist
Erik Myrsten

Kontakt