Knivsta Lunda 3:2

Knivsta

Skogsfastigheten Lunda, Knivsta

Ca 13,5 ha vackert belägen skogsfastighet med utsikt över öppet odlingslandskap åt norr samt i övrigt omgiven av stora skogs- och strövmarker med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Förhandsbesked för bygglov av Knivsta kommun. Ca en mil öster om Knivsta samhälle, som har mycket bra service. Mycket täta tågförbindelser mellan Uppsala-Knivsta och Stockholm. Skolbuss stannar nära fastigheten. Avstånd till motorvägspåfart vid Brunnby trafikplats är ca 7 km, och därifrån tar det ca 30 minuter med bil till Stockholm (avstånd ca 5 mil) och ca 10 min till Uppsala (avstånd knappt 2 mil). Obj.nr 41036.

Fakta

41036
3 900 000 SEK
13,5000 ha

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst. Skyltar finns uppsatt som visar vägen till den tilltänkta tomtplatsen enligt förhandsbeskedet för bygglov.

Typ

Fastigheten Knivsta Lunda 3:2, Skogsfastighet.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens totalareal till15,5208 hektar, men ett separat åkerskifte om cirka 2,15 hektar beläget en knapp kilometer norr om hemskiftet kommer att avstyckas och ingår ej i försäljningen. Den blivande arealen kommer alltså att uppgå till ca 13,5 hektar. Av arealen är ca 10 hektar produktiv skogsmark med ett sammanlagt virkesförråd ca 2200 kbm sk. Resterande del utgöres av ca 3,5 hektar naturbetesmark i den norra delen som delvis är omgiven av villabebyggelse.

Byggnader

På fastigheten finns inga hus. Förhandsbesked för bygglov/uppförande av ett nytt permanentbostadshus har lämnats av Knivsta kommun enligt skriftligt beslut 2020-12-15. Enligt ansökan för detta förhandsbesked är det blivande bostadshuset tänkt att placeras enligt kryssmarkering på kartbilagan. Samfälld väg som även nyttjas av permanentboende grannfastigheter, går till fastighetens norra del.

Taxeringsvärde 2020

Fastigheten är taxerad såsom obebyggd lantbruksenhet med typkod 110 till totalt kronor 1.467.000:-. I detta värde ingår dock även den åkermark som är belägen på det skifte som inte medföljer. Delvärde för skogen är 1.145.000:-. Omtaxering kommer att göras när lantmäteriförrättningen avslutats.

Inteckningslån

Finns inga som köparen måste övertaga. Pantbrev finns uttagna å kronor 379.000:-.

Servitut mm.

Servitut finns inskrivna för vattentäkt och för starkströmsledning.

Tillträde

Efter överenskommelse så snart köparen önskar.

GPS-position

Granntomten har adress Lunda 240, Knivsta.

Karta

Budgivning

3 900 000 SEK

Fakta

41036
3 900 000 SEK
13,5000 ha

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt