F.d. ladugårdsgrund belägen på grannmarken tvärsöver den lilla vägen.