Barberg

Uppsala

Renoverade torpet Barberg utanför Uppsala

Helt enskilt beläget torp på landet ca 2 mils bilväg öster om Uppsala i Frötuna i Rasbo socken. Torpet är beläget i gammal kulturbygd och utgör ett av sju torp som legat under Frötuna gård. Det är en sidokammarstuga enligt uppgift uppförd i början av 1800-talet. Denna byggnad ersatte tidigare bostad då platsen tros ha varit bebodd sedan 1500- eller 1600-talet. Torpet har sedan 1951 använts som sommarbostad. De senaste åren har det genomgått en större renovering i och med vilken det återfått sin äldre stil.

Fakta

41111
1 500 000 SEK
48 kvm
2 R.O.K
1800
3 007 kvm
3 659 kr/år

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Uppsala Visteby 10:4, Fritidshus.

Tomt

Tomtens storlek uppgår enligt fastighetsregistret till 3007 kvm. Karaktärsfull tomt med huvudsakligen lätt sluttande gräsmatta framför torpet medan tomtens baksida består av ett berg. På tomten finns också prydnadsbuskar och växter planterade av tidigare ägare samt fruktträdgård med äldre äppel- och plommonträd resp. vinbärsbuskar. Fina odliongsmöjligheter för den som önskar. Utanför den egna tomten på grannmarken tvärs över den lilla grusvägen finns en stengrund i huggen granit efter den ladugård som tidigare tillhörde torpet. Föregående ägare ordande med grunden för möjligheten att använda den som uteplats eller vid festliga tillfällen.

Torpet

Sidokammarstuga enligt uppgift uppförd i början av 1800-talet. Denna byggnad ersatte tidigare bostad då platsen tros ha varit bebodd sedan 1500- eller 1600-talet. Torpet fungerade från till och med år 1951 som permanentbostad och har därefter varit sommarbostad. Stugan är uppförd med stomme i liggande timmer på torpargrund. Utvändigt rödfärgad stående träpanel och tak belagt med tegelpannor (omlagt med och isolerat). Torpet innehåller ett rum, kök/storstuga samt sovloft. Rummet har en murad öppen spis med gjutjärnsluckor och köket/storstugan har en gjutjärnsspis och en öppen spis med gjutjärnslucka. Storstugan är ljus tack vare rikligt ljusinsläpp från vackra fönster och har generös rymd då det är öppet upp till nock. Huset har helrenoverats de senaste åren varav de senaste åtgärden utföra i år. B.la. har golven tagits upp och försetts med nya plankor, väggar tapetserats (med tapet från Lim & Handtryck), tak målats, snickerier tillverkats och målats med linoljefärg i grön jord och bränd umbra, ny murstock murats upp inklusive nymurad trapp upp till sovloft, sovloft inretts, gammal pardörr samt gamla tidsenliga fönster installerats. Boarea ca 48 kvm.

Värme & VA

Uppvärmning via de vedeldade eldstäderna.
Vatten tas ur en grävd brunn belägen på grannfastigheten (servitut finns). Nuvarande ägare har installerat en pump och slang till brunnen, men har inte använt vattnet till dricksvatten.
Avlopp saknas. Utedass finns.
El finns inte dragen till fastigheten. Säljaren har erhållit prisförslag för att installera solceller, vilket delges den som önskar.

Utrustning

Om köparen så önskar kvarlämnar säljaren gasolkylskåp och gasolspisplatta för möjlighet för köparen att installera dessa.

Säljaren kommer också, om köparen så önskar, för köparens räkning införskaffa ett Sunwind kylpaket (eller likvärdigt) innehållande kraftfull och effektiv solpanel, batteri och kylskåp, beräknat för att kunna driva ett 12V kylskåp (110 liter) förutom belysning, TV, vattenpump och annan mindre elektrisk utrustning. Se mer här: https://www.elkatalogen.se/produkter/kyl-paket-200w-panel-med-2x260ah-batterier-95l-kylskap.html

Övriga byggnader

Uthus uppfört på 1800-talet med stomme i timmer. Utvändigt rödfärgat synligt timmer och tak belagt med papp. Byggnaden innehåller ett nedre och ett övre plan, båda med plankgolv. Byggnadsarea ca 25 kvm.
Utedass.
Därutöver finns ett gammalt växthus och ett en gammal bastustuga. Båda rivningsmogna.

Energideklaration

Erfordras ej.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd småhusenhet med typkod 220 till 569.000 kr, varav byggnadsvärde 173.000 kr och markvärde 396.000 kr.

Inteckningar

Inga pantbrev finns uttagna.

Servitut mm.

Förmånsservitut finns inskrivet avseende väg och vattentäkt. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Uppsala Visteby GA:2 med ändamål vägar (förvaltas av Visteby Östansjö samfällighetsförening).

Bredband

Fiber finns inte draget till fastigheten.

Tillträde

Efter överenskommelse. Kan ske snart om köparen så önskar.

Adress

Visteby Barberg 122, 755 96 Uppsala (Google Maps har adressen Visteby 122, 755 96 Uppsala). Låst bom finns vid infartsväg.

Driftkostnad

Total driftkostnad
3 659 kr/år varav:
Försäkring:
2 465 kr
Renhållning:
867 kr
Samfällighet:
327 kr

Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift 4.268 kr. Månadskostnad = ca 650 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Karta

Fakta

41111
1 500 000 SEK
48 kvm
2 R.O.K
1800
3 007 kvm
3 659 kr/år

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt